Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
102.78
1.12%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.15
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026346 %
Opłaty za pożyczoną część ($-5.01)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026346%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004124 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.78)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004124%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

3M Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 101.64
Otwarcie* 101.92
Zmiana 1 r.* -18.15%
Zakres dzienny* 101.92 - 103.39
Zakres 52 tyg. 85.35-130.02
Średni wolumen (10 dni) 3.39M
Średni wolumen (3 miesiące) 78.68M
Kapitalizacja rynkowa 51.91B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 552.32M
Przychód 32.75B
EPS -13.35
Dywidenda (% przychodu) 6.38366
Beta 0.96
Data następnego sprawozdania Jan 22, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 6, 2023 102.78 1.39 1.37% 101.39 103.50 101.35
Dec 5, 2023 101.64 -1.00 -0.97% 102.64 102.86 101.35
Dec 4, 2023 103.39 3.41 3.41% 99.98 103.71 99.98
Dec 1, 2023 99.74 1.22 1.24% 98.52 100.14 98.04
Nov 30, 2023 99.00 0.60 0.61% 98.40 100.02 98.08
Nov 29, 2023 98.40 -0.43 -0.44% 98.83 99.30 97.99
Nov 28, 2023 98.44 1.64 1.69% 96.80 99.03 96.31
Nov 27, 2023 97.00 1.08 1.13% 95.92 97.40 95.85
Nov 24, 2023 95.85 0.65 0.68% 95.20 95.92 94.98
Nov 22, 2023 95.26 0.51 0.54% 94.75 95.71 94.33
Nov 21, 2023 93.91 -0.56 -0.59% 94.47 94.56 93.69
Nov 20, 2023 94.90 -0.05 -0.05% 94.95 95.19 94.37
Nov 17, 2023 95.28 -0.67 -0.70% 95.95 96.20 94.95
Nov 16, 2023 95.61 -0.16 -0.17% 95.77 96.38 94.85
Nov 15, 2023 96.75 1.50 1.57% 95.25 97.14 95.25
Nov 14, 2023 94.89 1.26 1.35% 93.63 95.43 93.63
Nov 13, 2023 92.63 0.03 0.03% 92.60 93.04 91.82
Nov 10, 2023 92.78 0.93 1.01% 91.85 93.00 91.57
Nov 9, 2023 91.62 -1.20 -1.29% 92.82 93.06 91.58
Nov 8, 2023 92.24 -0.97 -1.04% 93.21 93.21 91.18

3M Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, January 22, 2024

Czas (UTC) (UTC)

14:30

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 3M Co Earnings Release
Q4 2023 3M Co Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Tuesday, April 23, 2024

Czas (UTC) (UTC)

13:30

Kraj

US

Wydarzenie

Q1 2024 3M Co Earnings Release
Q1 2024 3M Co Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 34229 35355 32184 32136 32765
Przychód 34229 35355 32184 32136 32765
Koszt uzyskania przychodu (suma) 19229 18776 16541 17064 16657
Zysk brutto 15000 16579 15643 15072 16108
Całkowity koszt operacyjny 27690 27997 25033 25998 25558
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9001 7109 6813 6892 7497
Badania i rozwój 1854 1977 1863 1874 1816
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -2
Nadzwyczajny koszt (dochód) -2394 135 -184 168 -410
Dochód operacyjny 6539 7358 7151 6138 7207
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -395 -451 -490 -530 -280
Inne netto 248 297 134 35 73
Dochód netto przed opodatkowaniem 6392 7204 6795 5643 7000
Dochód netto po opodatkowaniu 5780 5919 5458 4529 5539
Udział mniejszościowy -14 -8 -4 -12 -14
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 5777 5921 5449 4517 5525
Dochód netto 5777 5921 5449 4517 5349
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 5777 5921 5449 4517 5525
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 5777 5921 5449 4517 5349
Rozwodniony dochód netto 5777 5921 5449 4517 5349
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 567.6 585.3 582.2 585.1 602
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 10.1779 10.1162 9.35933 7.72005 9.17774
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.96 5.92 5.88 5.76 5.44
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 10.6131 10.3057 9.11542 9.03264 8.63883
Suma pozycji nadzwyczajnych -176
Equity In Affiliates 11 10 -5 0
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 8312 8325 8031 8079 8619
Przychód 8312 8325 8031 8079 8619
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4576 4559 4597 4585 4725
Zysk brutto 3736 3766 3434 3494 3894
Całkowity koszt operacyjny 10966 17283 6790 7447 4463
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1737 1758 1673 2146 1962
Badania i rozwój 427 454 468 445 459
Nadzwyczajny koszt (dochód) 4226 10512 52 271 -2683
Dochód operacyjny -2654 -8958 1241 632 4156
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -231 -96 -83 -84 -89
Inne netto 31 31 31 49 65
Dochód netto przed opodatkowaniem -2854 -9023 1189 597 4132
Dochód netto po opodatkowaniu -2073 -6839 979 535 3861
Udział mniejszościowy -4 -5 -5 -2 -4
Equity In Affiliates 2 3 2 8 2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -2075 -6841 976 541 3859
Dochód netto -2075 -6841 976 541 3859
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -2075 -6841 976 541 3859
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -2075 -6841 976 541 3859
Rozwodniony dochód netto -2075 -6841 976 541 3859
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 554.3 553.9 553.2 552.6 570
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -3.74346 -12.3506 1.76428 0.97901 6.77018
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.5 1.5 1.5 1.49 1.49
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.51128 2.53475 2.05893 2.77054 2.68596
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 14688 15403 14982 12971 13709
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3893 4765 5038 2921 3233
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3655 4564 4634 2353 2853
Inwestycje krótkoterminowe 238 201 404 568 380
Suma należności netto 4532 4660 4705 4963 5123
Należności z handlu netto 4532 4660 4705 4791 5020
Suma portfela 5372 4985 4239 4134 4366
Koszty zaliczkowe 435 654 675 704 741
Suma innych aktywów obrotowych 456 339 325 249 246
Suma aktywów 46455 47072 47344 44659 36500
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10007 10287 10285 10191 8738
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 26827 28071 27514 26982 24873
Amortyzacja skumulowana (suma) -16820 -17784 -17229 -16791 -16135
Wartość netto firmy 12790 13486 13802 13444 10051
Wartości niematerialne netto 4699 5288 5835 6379 2657
Inwestycje długoterminowe 81 129 134 70 70
Należności długoterminowe 886 133 80 126 118
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3304 2346 2226 1478 1157
Suma zobowiązań krótkoterminowych 9523 9035 7948 9222 7244
Zobowiązania 3183 2994 2561 2228 2266
Naliczone koszty 2252 2637 2213 2086 1884
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 16 12 954 466
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1949 1298 816 1862 745
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2139 2090 2346 2092 1883
Suma zobowiązań 31733 32026 34477 34596 26704
Suma zadłużenia długoterminowego 14076 16149 18082 17629 13486
Zadłużenie długoterminowe 14001 16056 17989 17518 13411
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 75 93 93 111 75
Odroczony podatek dochodowy 1610 1782 1844 1808 1553
Udział mniejszościowy 48 71 64 63 52
Inne zobowiązania (suma) 6476 4989 6539 5874 4369
Kapitał własny 14722 15046 12867 10063 9796
Akcje zwykłe 9 9 9 9 9
Dodatkowy wpłacony kapitał 6691 6429 6162 5907 5643
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 47950 45821 43761 42135 40636
Treasury Stock - Common -33255 -30463 -29404 -29849 -29626
Unrealized Gain (Loss)
Inny kapitał (suma) -6673 -6750 -7661 -8139 -6866
Suma zobowiązań i kapitału własnego 46455 47072 47344 44659 36500
Suma akcji zwykłych w obrocie 549.245 571.845 577.75 575.185 576.575
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 16198 15754 14963 14688 14895
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 5213 4314 3969 3893 3589
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5140 4258 3824 3655 3404
Inwestycje krótkoterminowe 73 56 145 238 185
Suma należności netto 4852 4947 4638 4532 4722
Należności z handlu netto 4852 4947 4638 4532 4722
Suma portfela 5065 5280 5306 5372 5615
Koszty zaliczkowe 578 674 558 435 467
Suma innych aktywów obrotowych 490 539 492 456 502
Suma aktywów 49621 48880 46886 46455 46176
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9786 10023 10130 10007 9997
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 26189 26459 26296 25998 26666
Amortyzacja skumulowana (suma) -17185 -17248 -17049 -16820 -17470
Wartość netto firmy 12721 12869 12855 12790 12669
Wartości niematerialne netto 4324 4470 4585 4699 4815
Inne aktywa długoterminowe (suma) 6592 5764 4353 4271 3800
Suma zobowiązań krótkoterminowych 15466 10936 10556 9523 9543
Zobowiązania 3104 3231 3130 3183 3063
Naliczone koszty 1139 1029 867 953 958
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 3137 3033 3012 1938 1856
Inne bieżące zobowiązania (suma) 8086 3643 3547 3449 3666
Suma zobowiązań 44949 41082 31588 31733 32096
Suma zadłużenia długoterminowego 12876 12954 12948 14001 13849
Zadłużenie długoterminowe 12876 12954 12948 14001 13849
Udział mniejszościowy 59 59 53 48 76
Inne zobowiązania (suma) 16548 17133 8031 8161 8628
Kapitał własny 4672 7798 15298 14722 14080
Akcje zwykłe 9 9 9 9 9
Dodatkowy wpłacony kapitał 6903 6858 6816 6691 6654
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 37375 40290 47966 47950 48245
Treasury Stock - Common -32889 -32926 -32963 -33255 -32843
Inny kapitał (suma) -6726 -6433 -6530 -6673 -7985
Suma zobowiązań i kapitału własnego 49621 48880 46886 46455 46176
Suma akcji zwykłych w obrocie 552.317 551.992 551.672 549.245 552.743
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 5791 5929 5388 4582 5363
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5591 7454 8113 7070 6439
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1831 1915 1911 1593 1488
Deferred Taxes -663 -166 -165 -273 -57
Pozycje niepieniężne -1552 300 123 476 -203
Cash Taxes Paid 1320 1695 1351 1198 1560
Zapłacone odsetki 440 472 524 370 328
Zmiany w kapitale obrotowym 184 -524 856 692 -152
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1046 -1317 -580 -6444 222
Nakłady kapitałowe -1749 -1603 -1501 -1699 -1577
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 703 286 921 -4745 1799
Środki pieniężne z działalności finansowej -5350 -6145 -5300 -1124 -6701
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -60 -20 -98 -197 -56
Total Cash Dividends Paid -3369 -3420 -3388 -3316 -3193
Emisja (wykup) akcji netto -1083 -1560 61 -860 -4385
Emisja (wykup) długu netto -838 -1145 -1875 3249 933
Skutki różnic kursowych walut -104 -62 48 -2 -160
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -909 -70 2281 -500 -200
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 981 5791 5248 1385 1303
Cash From Operating Activities 1275 5591 3669 2138 1011
Cash From Operating Activities 466 1831 1371 921 459
Deferred Taxes -93 -663 -495 -451 -49
Non-Cash Items 145 -1552 -2476 185 136
Changes in Working Capital -224 184 21 98 -838
Cash From Investing Activities -386 -1046 -658 -814 -263
Capital Expenditures -475 -1749 -1243 -808 -424
Other Investing Cash Flow Items, Total 89 703 585 -6 161
Cash From Financing Activities -716 -5350 -4035 -3102 -2054
Financing Cash Flow Items -4 -60 -29 -22 -9
Total Cash Dividends Paid -827 -3369 -2550 -1700 -852
Issuance (Retirement) of Stock, Net 158 -1083 -618 -546 -609
Issuance (Retirement) of Debt, Net -43 -838 -838 -834 -584
Foreign Exchange Effects -4 -104 -136 -64 -11
Net Change in Cash 169 -909 -1160 -1842 -1317
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.778 48482576 382678 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.0313 33311747 196238 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7016 25967865 -184120 2023-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.3353 12898458 363626 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1448 11846089 371298 2023-06-30 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.7304 9557100 0 2023-06-30 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 1.5426 8520186 -263595 2023-06-30 LOW
Flossbach von Storch AG Investment Advisor 1.1358 6273491 -3307353 2023-09-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.9966 5504449 324320 2023-06-30 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8133 4492207 386900 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.745 4114500 -357540 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6796 3753484 703758 2023-06-30 LOW
Nuance Investments, LLC Investment Advisor 0.6682 3690622 758198 2023-06-30 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6608 3649824 -53018 2023-06-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6141 3391890 3522 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5821 3214763 188083 2023-06-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.5653 3122092 31158 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5586 3085175 90515 2022-12-31 LOW
U.S. Bancorp Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.4884 2697649 -149793 2023-06-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.4823 2663816 -3954109 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

3M Company profile

O firmie 3M

Firma 3M jest światowym producentem, innowatorem technologicznym i sprzedawcą różnorodnych produktów i usług. Firma działa w czterech segmentach: Bezpieczeństwo i Przemysł, Transport i Elektronika, Opieka Zdrowotna oraz Konsument. Segment Bezpieczeństwo i Przemysł obejmuje materiały ścierne, motoryzacyjny rynek wtórny, systemy zamykania i maskowania, rynki komunikacyjne, rynki elektryczne, kleje i taśmy przemysłowe, bezpieczeństwo osobiste, granulaty dachowe i inne. Segment Transport i Elektronika obejmuje materiały zaawansowane, branżę motoryzacyjną i lotniczą, rozwiązania handlowe, materiały i systemy wyświetlania obrazu, rozwiązania w zakresie materiałów elektronicznych, transport i bezpieczeństwo oraz inne dziedziny transportu i elektroniki. Produkty i usługi segmentu Health Care obejmują dostarczanie leków, bezpieczeństwo żywności, systemy informacji zdrowotnej, rozwiązania medyczne, rozwiązania do pielęgnacji jamy ustnej oraz nauki o separacji i oczyszczaniu. Segment konsumencki służy konsumentom i obejmuje produkty konsumenckie z zakresu ochrony zdrowia i inne.

Obecna cena akcji 3M wynosi 102.76 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Freshworks Inc., PRA Group Inc, Revlon, Inc., Assertio Holdings, Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation oraz European Reliance General Insurance Company S.A.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Consumer Goods Conglomerates

3M Center
Bldg. 220-13E-26A
SAINT PAUL
MINNESOTA 55144-1000
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

69.91 Price
+0.630% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0207%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0013%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,028.13 Price
+0.110% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.65 Price
+1.540% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

43,990.30 Price
+0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję