Test uzelf

In welk geval zou de spread groter zijn?

Wanneer het aantal verkopers het aantal kopers overschrijdt
Geen van beide is van invloed op de spread
Wanneer aandelen regelmatig verkocht en gekocht worden en er veel vraag naar is