CFD's zijn complexe instrumenten die een hoog risico om snel geld te verliezen met zich meebrengen als gevolg van het hefboomeffect. 75% van de accounts van particuliere beleggers verliest geld wanneer ze bij deze aanbieder in CFD's handelen. Denk er goed over na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico om uw geld te verliezen, kunt permitteren.
US Nederlands

De ultieme handleiding voor margehandel

Wat is margehandel? Wat zijn de voordelen en risico's? Ontdek hoe u met Capital.com met marge kunt handelen.

Bij marginhandel betaalt u slechts een bepaald percentage, of marge, van de beleggingskosten, terwijl u de rest van het geld leent van uw makelaar.

Dankzij margehandel kunt u winst maken op de koersschommelingen van activa die u zich anders niet zou kunnen veroorloven. Houd er rekening mee dat handelen met marge niet alleen uw winst kan vergroten, maar ook het risico en de omvang van eventuele verliezen.

Wat houdt handelen met marge in? In deze gids bespreken we wat handelen met marge is, de belangrijkste technieken en principes ervan, zoals hefboomwerking en margin call, alsook de voordelen en risico's van handelen met marge.

Wat is margehandel?

hefboomwerking. Dit wordt weergegeven in een hefboomfactor.

 

 • hefboom van 2:1 = 50% marge

 • hefboom van 5:1 = 20% marge

 • hefboom van 10:1 = 10% marge

 • hefboom van 20:1 = 5% marge

 • hefboom van 30:1 = 3,3333% marge

Er zijn ook grenzen op het aanhouden van een margepositie. Deze zijn gebaseerd op uw totale onderhoudsmarge - het bedrag dat moet worden opgevangen door het uw eigen kapitaal (de totale waarde van uw rekening). Particuliere rekeningen hebben bij wet een maximale hefboomwerking die kan variëren naargelang het type activa. Dit varieert van 30:1 tot 2:1.

Brokers eisen dat u uw marge indekt met uw eigen kapitaal om het risico te beperken. Als u niet genoeg geld hebt om de mogelijke verliezen te dekken, kunt u een margin call ontvangen, waarbij brokers u vragen om uw rekening aan te vullen of uw verlieslatende posities te sluiten. Als uw positie verlies blijft maken, loopt u het risico op een margin closeout.

Voorbeeld van margehandel

Stel dat u $20 hebt om uw rekening te financieren en dat u daarmee in aandelen-CFD's wilt handelen. Als u een hefboom van 5:1 gebruikt, kunt u voor $100 aan activa verhandelen, waarbij elke dollar van uw vereiste marge 20% van de totale waarde van uw positie bedraagt. Uw makelaar vult elke $1 aan tot $5, zodat uw $20 $100 wordt.

Als u een hefboom van 10:1 of 10% marge werd aangeboden, zou u zelfs $200 kunnen verhandelen, aangezien elke dollar slechts 10% van de totale positie vertegenwoordigt, wat neerkomt op $10 met de hefboom.

Als de hefboom 20:1 zou zijn, of 5% marge, dan zou u $400 kunnen verhandelen met uw inleg van $20. Elk actief heeft een andere hefboom of margepercentage.

margin trading example

Hoe werkt handelen op marge?

Margehandelaren gebruiken een hefboom, in de hoop dat de winst groter zal zijn dan de te betalen rente op het geleende bedrag. Met een hefboom worden zowel de winsten als de verliezen sterk en zeer snel uitvergroot, waardoor het een zeer riskante strategie is.

Stel dat u aandelen van Tesla (TSLA) wilt verhandelen. Deze zijn momenteel (31 mei) $600 per aandeel waard. Om 10 aandelen te kopen zou u een kapitaal van $6.000 nodig hebben, wat u misschien niet heeft. Bij margehandel met een hefboom van 5:1 hebt u slechts $ 1.200 nodig als vereiste marge om een positie te openen, de rest wordt uitgeleend door uw makelaar.

Als de aandelenkoers naar $615 stijgt, maakt u $150 winst. Dit zijn de 10 aandelen vermenigvuldigd met het verschil tussen de nieuwe prijs en de $600 waarvoor u de aandelen kocht. Het Tesla-aandeel is dus slechts 2,5% gestegen, maar uw rendement op uw investering (ROI) is gestegen tot 12,5%.

Als de prijs van Tesla echter met $15 zou dalen tot $585 per aandeel, zou u $150 verliezen, wat neerkomt op 12,5% van uw inleg, in de veronderstelling dat u geen stop-loss order hebt geplaatst.

Asset's price

Als u een aantal posities open hebt staan, of u in een uiterst volatiele activaklasse handelt, kunnen alle verliezen plotseling flink oplopen.

Minimaal eigen vermogen

Het vereiste kapitaal om een positie te openen wordt meestal aangeduid als marge, initiële marge, depositomarge of vereiste marge. Bij Capital.com wordt dit de vereiste marge genoemd.

Uw vereiste marge wordt bepaald door de activa waarin u wilt beleggen. Het wordt berekend als een percentage van de prijs van het actief, de zogenaamde margeverhouding. Elk instrument heeft een eigen vereiste marge.

Bij de handel in CFD's (contract for difference) hebben veel forexparen een margevereiste van 3,333%. Indexen en populaire grondstoffen zoals goud hebben een margevereiste van 5%.

Voor riskantere activa zoals cryptocurrencies, die niet beschikbaar zijn voor Britse particuliere klanten, kan dit oplopen tot 50%.

Als u tegelijkertijd meerdere posities open hebt staan, wordt het gecombineerde totaal van de vereiste marge voor elke positie uw gebruikte marge genoemd. Al het geld dat u overhoudt om nieuwe posities te openen is uw vrije marge.

Onderhoudsmarge

Naast uw vereiste marge, het beschikbaar kapitaal dat u nodig hebt om een positie te openen, hebt u ook geld nodig voor de onderhoudsmarge om uw positie open te houden.

Hoeveel geld u nodig heeft op uw algemene margerekening is afhankelijk van de omvang van de posities die u inneemt en of deze op dat moment winstgevend of verlieslatend zijn.

Het geld op uw rekening is uw tegoed of saldo, terwijl uw vermogen uw tegoed is, inclusief alle ongerealiseerde winsten en verliezen. De marge is het bedrag dat moet worden opgevangen door het eigen vermogen. Het wordt berekend op basis van de huidige slotkoers van uitstaande posities vermenigvuldigd met het aantal contracten en de hefboomwerking. Uw margeniveau is het eigen vermogen gedeeld door de marge.

Het benodigde bedrag voor uw totale marge verandert dus voortdurend naarmate de waarde van uw posities stijgt en daalt. U dient steeds minstens 100% van uw marge gedekt te hebben door uw eigen vermogen.

Houd uw posities voortdurend in de gaten om ervoor te zorgen dat u 100% van de marge ingedekt hebt. Zoniet zal u gevraagd worden om meer kapitaal in te brengen om uw vermogen te verhogen of om uw positie te sluiten en zo de totale margevereisten te verlagen.

Kredietlimiet of onderhoudsmarge

Naast uw vereiste marge moet u voldoende onderhoudsmarge op uw rekening hebben. Dit is het geld op uw rekening dat niet wordt gebruikt om te handelen. Dit is een indekking tegen het risico dat uw positie in uw nadeel beweegt.

Hoeveel geld u nodig heeft op uw algemene margerekening is afhankelijk van de omvang van de posities die u inneemt en of deze op dat moment winstgevend of verlieslatend zijn.

Het geld op uw rekening is uw eigen vermogen, terwijl het geld dat u mogelijk verschuldigd bent uit verliesgevende posities uw marge is. Uw totale margeniveau, dat gewoonlijk als percentage wordt weergegeven, is uw eigen vermogen gedeeld door de marge.

.

Het bedrag dat u nodig hebt als totale marge verandert dus voortdurend naarmate de waarde van uw posities stijgt en daalt. U dient steeds minstens 100% van uw potentiële verliezen ingedekt te hebben door uw totale marge.

Houd uw posities voortdurend in de gaten om ervoor te zorgen dat u 100% van de marge ingedekt hebt. Anders kan u in een margin call worden gevraagd om meer kapitaal in te brengen.

Margin calls: Hoe vermijdt u ze?

Een margin call is een waarschuwing dat uw positie negatief is uitgevallen en dat u niet meer genoeg geld hebt om uw verliezen te dekken. Een margin call gebeurt wanneer de hoeveelheid eigen vermogen op uw margerekening te laag wordt om uw lening te dekken.

Het betekent met andere woorden dat uw effectenmakelaar het maximumbedrag dat hij u kan lenen bijna heeft bereikt, en dat u kapitaal moet bijstorten of posities moet sluiten om verdere verliezen te voorkomen.

Als u een margin call krijgt, mag u die niet negeren en verder niets ondernemen. Dit kan leiden tot een margin closeout, waarbij uw broker uw transacties sluit en u het risico loopt om alles te verliezen.

Sinds mei 2022 verstuurt Capital.com dagelijks ongeveer 38.500 e-mails over margin calls naar klanten

.

U kunt instrumenten voor risicobeheer toepassen om een margin call te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een stoporder, de rekening aanvullen en het eigen vermogen verhogen, of de margevereisten verlagen door posities te sluiten. Het is altijd verstandiger om u op het slechtste scenario voor te bereiden. De markten zijn immers zeer volatiel en moeilijk te voorspellen.

How to avoid a margin call

Waarom zijn stoporders belangrijk?

Een stop order, of een stop loss, is een mechanisme dat een open positie sluit wanneer deze een door u bepaalde prijs bereikt. Dit betekent dat wanneer een transactie in uw nadeel uitpakt, deze automatisch kan worden gesloten voordat de verliezen te groot worden en tot een mogelijke margin call leiden.

Met een stop-loss order wordt het risico beperkt. Als u een actief koopt tegen $100 per aandeel-CFD, kan een stop-loss order automatisch een verkoop activeren als de prijs daalt tot de door u ingestelde limiet, bijvoorbeeld onder de $95.

Als u een

U moet er ook rekening mee houden dat een stop-loss order alleen wordt geactiveerd op het ingestelde niveau, maar wordt uitgevoerd op het eerstvolgende beschikbare prijsniveau. Als de markt bijvoorbeeld gapt, wordt de positie stopgezet op een minder gunstig niveau dan datgene dat vooraf werd ingesteld. Dit wordt ook wel slippage genoemd. Om dit te voorkomen kunt u gegarandeerde stop-loss orders plaatsen.

Gegarandeerde stops werken net als gewone stops, maar kennen geen slippage omdat ze de positie altijd sluiten tegen de vooraf ingestelde prijs. Houd er rekening mee dat voor gegarandeerde stop-loss orders een kleine toeslag moet worden betaald.

Hoe handelt u met marge?

In de klassieke beleggingswereld houdt kopen met marge in dat u geld leent van een makelaar om een aandeel te kopen. U kunt echter ook marge gebruiken om derivaten te verhandelen, zoals contracts for difference (CFD's). Met CFD's kunt u speculeren op de koersschommelingen van aandelen, grondstoffen, forex, crypto (niet beschikbaar voor particuliere klanten in het Verenigd Koninkrijk).

Om met marge te handelen volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Open een margerekening

Om met marge te handelen, hebt u een speciale rekening nodig, de zogenaamde margerekening.

Dit is een rekening bij uw makelaar, die ermee instemt om u geld te lenen om de waarde van uw posities te verhogen en een hefboomwerking te hanteren. Het gebruik van margerekeningen houdt in dat u de omvang van eventuele winsten kunt vergroten, maar dat geldt ook voor eventuele verliezen.

Met een margerekening kunt u tot 50% van de aankoopprijs van een aandeel lenen. Met een CFD-margerekening kunt u nog grotere bedragen lenen.

Stap 2: Stort geld met inachtneming van de voorschriften van de makelaar

De minimale initiële storting bij Capital.com is $20 voor credit- of debitcards en Apple Pay, en $250 voor bankoverschrijvingen.

Stap 3: Kies een activum dat u wilt verhandelen met marge

Vanaf 1 juni 2022 kunt u bij Capital.com 4.202 aandelen, 25 grondstoffen, 20 indexen, 138 forexparen en 154 cryptocurrencies (niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk) verhandelen als CFD's

Stap 4: Beantwoord aan een onderhoudsvereiste

U dient te allen tijde voldoende kapitaal op uw margerekening te houden om al uw posities in te dekken. Uw eigen vermogen moet met andere woorden steeds 100% van de marge beslaan.

guide

Het gebruik van marge voor verschillende activaklassen

U kunt in de meeste activaklassen, zoals bijvoorbeeld aandelen en CFD’s, met marge handelen.

Aandelen

Als de aandelen die u wilt kopen deel uitmaken van een groot bedrijf, kan de makelaar een marge van 50% vragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u 50.000 euro betaalt en dat uw makelaar voor 100.000 euro aan aandelen koopt.

Een koersstijging van 20% levert u 20.000 pond winst op, hoewel dit iets minder is nadat u de rente en transactiekosten heeft betaald.

Het probleem is dat, als de aandelen 20% dalen, u een verlies van £ 20.000 hebt gemaakt, plus de rente op de geleende £ 50.000 en de transactiekosten. Dat is het gevaar van marge - u kunt enorme winsten maken, maar ook grote verliezen lijden.

Contracts For Difference (CFD's)

Rechtstreeks handelen in aandelen met marge is weggelegd voor ervaren beleggers die door hun makelaar zijn doorgelicht en een solide kredietverleden hebben. Het principe van margehandel op derivaten zoals CFD's is echter ook geschikt voor particuliere beleggers.

Een belegger die aandelen bezit, kan CFD's verhandelen als indekking tegen een koersdaling die aandelen

.

De belegger zou een shortpositie kunnen innemen met een CFD. Short gaan betekent dat u aandelen leent die u niet bezit en ze verkoopt tegen de huidige prijs, in de overtuiging dat de prijs zal dalen.

U koopt vervolgens wat u verschuldigd bent terug zodra de aandelenkoers is gedaald en levert de geleende aandelen in, waarbij u het geld dat u hebt verdiend overhoudt.

Dankzij CFD's kan een belegger goedkoop short gaan, aangezien hij de onderliggende waarde niet hoeft te lenen of te bezitten.

Hoe u kunt hedgen met CFD's

Een belegger die 1.000 aandelen in bedrijf ABC bezit en vreest dat de koers zal dalen, kan met een CFD short gaan in hetzelfde bedrijf.

Als de koers daalt, verliest de belegger geld op de aandelen, maar verdient hij het terug op de CFD-positie (na aftrek van eventuele rente op het geleende geld en de transactiekosten).

Beleggers dekken zich echter niet alleen in tegen koersschommelingen. U kunt marge gebruiken om te speculeren dat de ene valuta het beter zal doen dan de andere. U kunt speculeren op een stijging of daling van een marktindex. U kunt speculeren dat de prijs van een grondstof zal stijgen of dalen.

Marge beperkt zich niet tot één activaklasse.

Margehandel voor particuliere handelaren

De vereenvoudigde margehandel, waarbij online en op mobiele apps gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde margehandelssystemen, is nu ook beschikbaar voor particuliere beleggers, vaak op basis van CFD's.

U hebt maar een klein bedrag nodig om te beginnen, meestal worden de posities afgesloten aan het einde van de handelsdag. Omwille van de overnight funding adjustments zijn CFD's vooral geschikt voor beleggingen op korte termijn en daytrades.

De markten worden streng gereguleerd, waarbij de toezichthouders vaak een maximale hefboomwerking voorschrijven.

In het beste geval gebruikt u marge om aanzienlijke winsten te behalen, terwijl u grotere verliezen tracht te vermijden.

U kunt bedachtzaam handelen door gebruik te maken van limietorders in plaats van marktorders, of door stop-loss orders in te stellen om de verliezen te beperken. U kunt uw posities in het oog houden en verliesgevende orders snel sluiten om een margin call en margin closeout te voorkomen.

Als de markt plotseling in uw nadeel beweegt terwijl u een positie open hebt staan, kunt u mogelijk al uw geld op uw margerekening verliezen en zelfs nog meer verschuldigd zijn.

Ook al stelt uw effectenmakelaar alles in het werk om al uw posities te sluiten, het is mogelijk dat ze niet snel genoeg kunnen worden gesloten om de verliezen te stoppen

.

Sommige handelsplatforms voor particulieren, zoals Capital.com, bieden garanties dat, wanneer de makelaar er niet in slaagt om de verliezen in uw onderhoudsmarge te beperken, zij de extra schuld zullen wegschrijven.

In dat geval verliest u alleen het geld dat u bij de makelaar heeft gestort.

Wat is een margin closeout?

De margin closeout is een vangnet dat u beschermt tegen oplopende verliezen. Margin closeout gebeurt wanneer uw verliesgevende posities zodanig oplopen dat u nog maar genoeg eigen vermogen hebt om 50% van uw verliezen te dekken.

Als uw makelaar een garantie biedt om uw verliezen te beperken tot het bedrag dat u hebt gestort, beschermt de margin closeout ook de makelaar tegen verdere verliezen. Als uw makelaar deze garantie niet biedt, bent u uw makelaar nog steeds geld verschuldigd na het afsluiten. U dient er echter rekening mee te houden dat die 50% nooit gegarandeerd kan worden. De close-outs worden gerealiseerd door de open posities te sluiten op basis van de huidige marktprijzen en liquiditeit. Als de markt gapt op het moment dat uw vermogen 50% onder het vereiste margeniveau zakt, is het mogelijk dat de close-out op een nog lager niveau wordt uitgevoerd.

Elke margehandelaar heeft een niveau van margin close-out. Als u deze niveaus kent, kunt u zich beschermen tegen eventuele verliezen. Controleer de margeniveaus op uw handelsplatform. Het sluitingsniveau varieert afhankelijk van uw posities en de activaprijzen.

Hoe wordt de margin closeout berekend?

Het niveau van margin closeout wordt berekend op basis van het saldo op de rekening en de ongerealiseerde winsten of verliezen van eventuele openstaande posities, waarbij wordt uitgegaan van de huidige middenkoersen. Als uw posities in verschillende valuta staan, worden ze allemaal omgezet in de valuta van de rekening.

Uw niet-gerealiseerde winst of verlies (UPL) wordt berekend op basis van de onderstaande formule.

Unrealise profit or loss(upl)

Winstgevende en verlieslatende posities heffen elkaar op. Maar als de som van uw posities tot verlies leidt, moet dat totaal hoger zijn dan wat wordt gedekt door het kapitaal op uw rekening. Uw margeniveau moet met andere woorden 100% zijn (dit houdt in dat uw eigen vermogen ten minste 100% van de vereiste marge dekt).

U kunt uw margepercentage opvragen in de mobiele app of het online handelsplatform van Capital.com. Als u zich aanmeldt bij Capital.com, moet u zich ertoe verbinden om uw vermogen actief te beheren en het boven de 100% te houden.

Een margin closeout gebeurt wanneer u niet langer voldoende middelen hebt gestort om uw posities te behouden. Capital.com zal uw posities sluiten om u te beschermen tegen onbeperkte verliezen, maar ook om onszelf te beschermen tegen onbeperkte aansprakelijkheid.

Neem deze referentieniveaus in acht:

 • Goede indekking (meer dan 100%): Als het margeniveau meer dan 100% bedraagt, bent u voldoende ingedekt om al uw posities open te houden en is het niet nodig om extra kapitaal in te brengen.

 • Minder goed (75% - 100%): Wanneer uw margeniveau onder de 100% daalt, krijgt u een margin call waarin u wordt gevraagd om actie te ondernemen, hetzij door posities te sluiten of door geld bij te storten op uw rekening.

 • Automatische sluiting en waarschuwing (50% en lager): Dit gebeurt wanneer uw margeniveau de drempel van 50% nadert. Het is het niveau waarop uw posities kunnen worden afgesloten.

 • Closeout zonder waarschuwing: Een abrupte koersbeweging doet uw onderhoudsmarge dalen tot 50%. Uw posities worden gesloten zonder enige waarschuwing, aangezien er geen tijd is om u een waarschuwing te sturen.

In volatiele markten kunnen er heftige koersbewegingen plaatsvinden. Om die reden is het mogelijk dat u in een zeer korte periode meerdere margin calls en margin closeout e-mails ontvangt.

Hoe werkt margin closeout

Als u niet reageert op een margin call of uw posities blijven achteruitgaan, zelfs als u reeds de totale marge had aangevuld, en uw totale marge 50% bereikt, zal uw effectenmakelaar een close-out uitvoeren.

Daarom is het verstandiger om goed voorbereid te zijn op plotselinge marktvolatiliteit. U kunt de koersbewegingen niet sturen, maar u kunt wel stoplimieten instellen om mogelijke close-outs te vermijden.

Als er een closeout plaatsvindt, zal uw makelaar uw margeposities stap voor stap afsluiten. De closeout gebeurt automatisch in deze volgorde:

 1. Alle uitstaande orders worden gesloten

 2. Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, dan worden alle verlieslatende openstaande posities op open markten gesloten*

 3. Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, dan worden ook alle winstgevende openstaande posities op open markten gesloten*

 4. Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, worden alle andere posities gesloten zodra de desbetreffende markten openen

*Merk op dat niet alle markten terzelfder tijd zijn geopend. Daardoor kan een winstgevende positie eerder worden gesloten dan een verlieslatende.

Uw makelaar zal proberen om uw open positie zo snel mogelijk te sluiten op basis van de prijzen die op dat moment beschikbaar zijn op de markt. U mist daardoor de kans dat uw posities zich herstellen. Ze zullen met verlies worden afgesloten.

Margin calls facts at Capital.com

Hoe herstelt u van een margin closeout?

Een closeout is geen prettige ervaring. U bent daar niet alleen in. De helft van de klanten bij Capital.com kreeg ooit te maken met een margin closeout.

Sinds mei 2022 voert Capital.com elke dag tussen 800 en 3.000 closeouts uit. Hiermee beschermen we onze klanten.

Als u een margin closeout krijgt moet u weten dat dit niet het einde van de wereld is. Neem uw handelsgeschiedenis onder de loep en analyseer wat u precies kunt veranderen om een close-out in de toekomst te voorkomen.

Misschien heeft u onvoldoende gebruik gemaakt van handelsstrategie. Het is ook mogelijk dat u ten prooi viel aan uw emoties. Uit fouten leren is van cruciaal belang en zal u helpen bij het herstel.

Het is heel belangrijk om uw rekening en eventuele openstaande posities goed in de gaten te houden. Dit doet u het best met een efficiënte en snelle app, wat u veel frustratie kan besparen. Als u een margin call krijgt, moet u snel kunnen reageren en beslissen of u meer geld wilt bijleggen om uw posities open te houden.

De eerste stap om een margin closeout te vermijden is begrijpen wat het is en hoe het precies werkt.

De voordelen en risico's van margehandel

Is handelen met marge een goed idee?

De voordelen van handelen met marge liggen in de hefboomwerking. Uw handelsvermogen wordt drastisch verhoogd, terwijl uw initiële investering relatief laag blijft. Daardoor worden de resultaten uitvergroot.

Dit kan beide kanten op, aangezien de marge zowel winst als het verlies vergroot. De handel met marge zorgt ervoor dat handelaren meer blootgesteld worden aan koersschommelingen, waardoor zowel het risico als het potentiële rendement toeneemt.

Handel met hefboomwerking betekent per definitie dat kleine of geringe marktonwikkelingen tot aanzienlijke winsten en verliezen kunnen leiden. U dient daarom uw rekening altijd goed in de gaten houden. Op bijzonder volatiele markten kan de koers sterk schommelen.

Pros and cons of margin trading

De best practices van margehandel

Als u de op verantwoorde wijze handelt met marge, zorgvuldig onderzoek doet en strategieën voor risicobeheer hanteert, kunt u uw winsten aanzienlijk opdrijven. U kunt echter ook zware verliezen lijden. In het ergste geval kan de handel met marge het kapitaal op uw handelsrekening wegvagen.

 • Houd dus steeds uw open posities in de gaten

U moet uw posities goed in de gaten houden en ze meteen afsluiten als ze in uw nadeel bewegen. U kunt ook automatische stoporders plaatsen om posities vroegtijdig te beëindigen.

 • Houd uw onderhoudsmarge op 100% of meer

Houd er rekening mee dat veel handelaren in het begin te weinig geld op hun margerekening hebben staan, wat in sommige omstandigheden hun verliezen kan opdrijven. Als u het absolute minimum op uw rekening heeft staan, neemt de kans op een margin call toe. Houd iets meer in reserve, zodat uw rekening kleine marktschommelingen kan verdragen.

U wilt zich niet in een positie bevinden waarin uw makelaar uw aandelen plotseling moet verkopen tegen een zeer nadelige prijs, zonder dat u een kans krijgt op herstel. Niemand wil dat zijn posities automatisch worden gesloten, en daarom moet u ervoor zorgen dat uw rekening voldoende is gefinancierd.

 • Hanteer een goede handelsstrategie

Door een goed onderbouwde en uitgekiende handelsstrategie te hanteren, beperkt u de emoties van uw beslissingen tot een minimum. Doe altijd grondig onderzoek voordat u een positie opent. U doet dit door gebruik te maken van technische en fundamentele analyses, het laatste nieuws te volgen en het commentaar van analisten te lezen.

 • Plaats stop-loss orders

Door stop-loss orders te plaatsen automatiseert u uw handelsactiviteiten en elimineert u de emotionele factor. Met stoporders kunt u de verliezen beperken bij een sell-off en beschermt u zich tegen margin calls of margin closeouts.

Handel met marge op Capital.com

Handelen met marge biedt u de mogelijkheid om winst te maken wanneer de koers van een bepaald activum zich in uw voordeel beweegt - hoewel u ook grote verliezen kunt lijden als de koers zich in uw nadeel beweegt. Capital.com wil u hiertegen beschermen met een bescherming tegen een negatief saldo.

Met CFD's kunt u long gaan (kopen) als u denkt dat de prijs zal stijgen, of short (verkopen) gaan als u denkt dat de prijs zal dalen.

Ontdek meer over hoe de handel in CFD’s werkt en denk na over welke activa u wilt verhandelen. Kies uit een ruim aanbod van aandelen, indexen, grondstoffen en forexparen waarin u kunt handelen met marge.

Als u voor het eerst handelt met marge, kunt u bij Capital.com eerst een demorekening openen. Zo kunt u oefenen zonder uw geld te riskeren. Zodra u voldoende vertrouwen hebt, opent u een live handelsrekening en opent u uw eerste margepositie.

Als u al met marge handelt, vergeet dan niet om de vele instrumenten voor risicobeheer te gebruiken en uw rekening te beschermen tegen margin calls en margin closeouts.

FAQ

Wat is margehandel?

Handelen met marge betekent dat u gebruik maakt van een hefboom en dus met geleend geld handelt. Om een positie te openen hoeft u slechts een fractie van de waarde van de positie te betalen. Houd er echter rekening mee dat de hefboomwerking zowel uw winsten als uw verliezen kan vergroten.

Wat is het verschil tussen marge en hefboomwerking?

De marge is het geld dat u nodig hebt om een positie te openen. Hefboomwerking is het veelvoud van de hoeveelheid kapitaal die wordt blootgesteld aan de positie. Met een hefboom van 2:1 betaalt u bijvoorbeeld slechts de helft van de activa en leent u de andere helft van uw effectenmakelaar. Marge en hefboom zijn verwant, wat wordt weerspiegeld in het hefboomratio, of een percentage van de marge.

Wat is een voorbeeld van de marge?

De marge is de hoeveelheid kapitaal die nodig is om een positie te openen. Bijvoorbeeld, Capital.com biedt een marge van 10% op zilver CFD's. Als u een positie wilt openen voor $1.000 aan zilver-CFD's, heeft u slechts $100 nodig om de positie te openen.

Is handelen met marge een goed idee?

De margehandel heeft zowel voordelen als risico's. Met marge kunt u grotere posities openen en handelen in activa die u zich anders niet zou kunnen veroorloven. U loopt echter ook een groter risico op hogere verliezen. Of handelen met marge voor u geschikt is, hangt af van uw risicotolerantie en doelstellingen.

Kan men rijk worden met margehandel?

Margehandel kan u mogelijk veel winst opleveren met een lage initiële investering, op voorwaarde dat de koers van het activum meegaat met uw positie. De markten zijn echter zeer volatiel, en als de koers in de tegenovergestelde richting beweegt, kunt u ook hogere verliezen lijden.

Wat is een margin call?

Een margin call is een waarschuwing van de makelaar. Deze waarschuwing verschijnt wanneer de waarde van uw margerekening onder de vereiste onderhoudsmarge daalt.

Artikel delen

Meest verhandeld

Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?

Sluit u aan bij de 610.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen

1. Account aanmaken en verifiëren 2. Stort 3. Bepaal uw trade