CFD's zijn complexe instrumenten die een hoog risico om snel geld te verliezen met zich meebrengen als gevolg van het hefboomeffect. 75% van de accounts van particuliere beleggers verliest geld wanneer ze bij deze aanbieder in CFD's handelen. Denk er goed over na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico om uw geld te verliezen, kunt permitteren.
US Nederlands

De handel in grondstoffen verklaard: Hoe u in grondstoffen handelt

Ontdek wat de handel in grondstoffen inhoudt - van hoe de markt in elkaar zit en welke factoren de prijzen bepalen, tot verschillende soorten instrumenten en handelsstrategieën. Lees verder en ontdek hoe u op Capital.com met CFD's in grondstoffen handelt.

Wat is de handel in grondstoffen?

U kent wellicht de handel in aandelen, maar wat is de handel in grondstoffen precies? Het is een manier om uw portfolio, naast aandelen, te diversifiëren via de aan- en verkoop van grondstoffen zoals olie en aardgas, metalen, edelmetalen en landbouwproducten zoals tarwe, koffie en suiker.

Beleggers speculeren op de toekomstige waarde van een bepaalde grondstof, met de bedoeling om te kunnen profiteren van de koersschommelingen. Bemerk dat door de hogere volatiliteit grondstoffen ook risico’s met zich meebrengen. De koers kan namelijk plotseling tegen uw positie in bewegen, wat tot verliezen kan leiden.

Sommige beleggers proberen zich in te dekken tegen inflatie door middel van een belegging in grondstoffen. Als de prijzen voor grondstoffen stijgen, stijgt ook de waarde van hun portfolio. 

Wat zijn grondstoffen?

Het handelen in grondstoffen vormt tegenwoordig de basis van de wereldhandel. Energie en metalen zijn van essentieel belang voor de productie van goederen, terwijl landbouwproducten de internationale voedselmarkten bedienen. Ze behoren tot de meest verhandelde goederen ter wereld en hun koers dan ook een mondiale impact.

De markt voor grondstoffen verklaard

Over het algemeen kunnen grondstoffen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

  • Landbouwgrondstoffen: hieronder vinden we voedselgewassen zoals cacao, katoen, maïs en koffie, vee, zoals varkens en runderen, alsook industriële gewassen, zoals palmolie and hout.

  • Energiegrondstoffen: deze omvatten o.a. fossiele brandstoffen als aardgas, ruwe olie, benzine, steenkool, maar ook uranium, ethanol en elektriciteit.

  • Metalen: deze omvatten basismetalen (koper, ijzererts, zink, aluminium, nikkel, staal, enz.) en edelmetalen (goud, zilver, palladium en platinum).

  • Milieugoederen: deze omvatten certificaten voor hernieuwbare energie, koolstofemissies en witte certificaten.

Commodity trading categories

Het handelen in grondstoffen verklaard

Deze markt werd in het verleden gedomineerd door multinationals, die grondstoffen opkochten voor de productie, en door grote banken en beurshandelaren. Met de opkomst van de online handel kregen ook particuliere handelaren met relatief bescheiden hoeveelheden kapitaal toegang tot de internationale grondstoffenmarkten.

De grondstoffenhandel is uitgegroeid tot een populaire methode om zich in te dekken tegen inflatie en om de CME), de Intercontinental Exchange (ICE) en de New York Mercantile Exchange (NYMEX) in de VS, de London Metal Exchange in het VK, de Tokyo Commodity Exchange in Japan en de Shanghai Futures Exchange in China.

Kenmerken van de grondstoffenmarkt

De grondstoffen die worden verhandeld op internationale markten hebben een aantal kenmerken gemeen:

  • Natuurlijke grondstoffen die de meeste landen of regio's nodig hebben

  • Beperkte geografische herkomst

  • Prijsschommelingen

  • Standaardkwaliteit/-specificaties

De prijzen van grondstoffen worden grotendeels bepaald door de diverse factoren die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod, zoals de economische activiteit, seizoenen, het weer en geopolitieke gebeurtenissen. Ingrijpende verstoringen van het aanbod of nieuwe productiebronnen kunnen de prijzen sterk doen stijgen of dalen.

Belangrijke ontwikkelingen in de internationale economie en technologische innovaties kunnen een drastisch effect hebben op de markten. De opkomst van China als industriële hub heeft bijvoorbeeld de vraag naar energie en metalen doen toenemen en de handelsstromen verlegd.

Wat drijft de prijzen van grondstoffen?

Als u in grondstoffen wilt handelen, moet u weten welke factoren de markt beïnvloeden. De koers wordt voornamelijk bepaalde door het aanbod en de vraag. Als het aanbod van een grondstof zoals koper of goud toeneemt, dan daalt de prijs; als het aanbod daalt, stijgt de prijs.

Hierna bespreken we enkele van de factoren die van invloed zijn op de vraag en het aanbod, en die ervoor zorgen dat de prijzen fluctueren.

What moves commodity prices?

Fysiek verbruik

Het gebruik van grondstoffen door fabrikanten en andere consumenten is een van de belangrijkste drijfveren voor de prijzen. Als kopers bijvoorbeeld grotere hoeveelheden aluminium willen kopen en het aanbod stagneert of zeer laag is, zullen zij meer moeten betalen. Als de vraag daarentegen daalt en er meer aluminium op de markt beschikbaar is, zullen de verkopers hun prijzen verlagen om kopers aan te trekken.

Veranderingen in de productie

Fluctuaties in het aanbod hebben een grote invloed op de markten. Als mijnen hun productie moeten terugschroeven, oogsten mislukken of olieproducenten besluiten om minder te pompen, zal het aanbod afnemen en zullen de prijzen stijgen. Als een nieuwe mijn, plantage of olieveld daarentegen in productie wordt genomen, zal het aanbod op de markt toenemen en zullen de prijzen dalen indien er niet genoeg vraag is om het aanbod in evenwicht te brengen.

Valutakoersen

De meeste grondstoffenmarkten worden genoteerd in Amerikaanse dollars. De waarde van de Amerikaanse munt is dan ook bepalend voor de prijzen. Als de dollar stijgt ten opzichte van andere valuta, worden grondstoffen duurder voor kopers die hun valuta moeten omrekenen in dollars. Dit kan ertoe leiden dat de vraag afneemt. Als de dollar daalt, worden grondstoffen goedkoper voor buitenlandse kopers en neemt de vraag toe.

Geopolitieke achtergrond

De productie van grondstoffen gebeurt doorgaans in specifieke landen of gebieden. Daarom kunnen politieke ontwikkelingen van invloed zijn op het aanbod. Zo beïnvloedde de handelsoorlog tussen de VS en China in 2018 de vraag en het aanbod van grondstoffen. De westerse sancties tegen Iran hebben de toevoer van ruwe olie verminderd. En de Russische inval in Oekraïne werd de aanvoer van graan verstoord.

Economische activiteit

De economische groei van een land is bepalend voor de vraag naar grondstoffen en andere basisproducten. Als een economie groeit, neemt de koopkracht van de bevolking toe en stijgt de vraag naar producten en diensten.

Door de opkomst van China en India als belangrijke aanjagers van de groei steeg hun vraag naar grondstoffen. Als een land echter in een recessie belandt, krimpt de economische activiteit en daalt de vraag naar grondstoffen.

Transport en opslag

Ook de kosten van transport, trein- en vrachtwagenvervoer kunnen de grondstofprijzen beïnvloeden. Bovendien kunnen verstoringen in het transport, bijvoorbeeld door slecht weer of stakingen, de grondstofprijzen op de beoogde bestemming doen stijgen. Hierdoor kunnen de prijzen ook dalen als handelaren proberen de grondstof lokaal te verkopen.

Op de markt voor ruwe olie worden, wanneer er een overschot is, tankers gebruikt als drijvende opslagruimtes terwijl handelaars wachten tot de prijzen stijgen. Hierdoor zijn er minder tankers beschikbaar en stijgen de tarieven voor transport.

Weer

Ook ongunstige weersomstandigheden kunnen gevolgen hebben voor diverse grondstoffen. Het kan namelijk oogsten aantasten, de olieproductie of de productie van aardgas verstoren en mijnbouwactiviteiten hinderen, alsook logistieke problemen veroorzaken. Koud weer kan bijvoorbeeld de vraag naar energie doen toenemen, waardoor de prijzen stijgen. Andersom kan goed weer ook recordoogsten opleveren, waardoor een overschot aan landbouwgrondstoffen ontstaat.

Seizoenen

De vraag en het aanbod worden ook beïnvloed door seizoensgebonden factoren. De vraag naar sommige grondstoffen is seizoensgebonden: de vraag naar energie stijgt bijvoorbeeld in de winter en daalt in de zomer. 

Ook de vraag naar metalen voor juwelen, zoals goud of zilver, kan in sommige landen bijvoorbeeld toenemen tijdens het feest- en huwelijksseizoen. Bovendien kan de aanvoer van landbouwproducten sterk afhangen van het tijdstip waarop de gewassen worden geoogst.

Hoe u in grondstoffen handelt

Benieuwd hoe u in grondstoffen kunt handelen? Grondstoffen worden meestal verhandeld op futuresbeurzen, waarbij handelaren kunnen speculeren op toekomstige prijzen.

Inkopers van grondstoffen, zoals productiebedrijven, doen ook fysieke aankopen. Als belegger kunt u grondstoffen op verschillende manieren verhandelen, afhankelijk van uw ervaring en uw favoriete werkwijze.

Different ways to trade or invest in commodities

De handel in CFD's

Een van de populairste manieren om op de grondstoffenmarkten te handelen is via long of short gaan, zonder dat u daarvoor via conventionele grondstoffenbeurzen, zoals CME, ICE of NYMEX, hoeft te handelen.

Er zijn cruciale verschillen tussen de aankoop van fysieke grondstoffen en de markt in grondstoffen-CFD's. Omwille van de overnight kosten, die vereist zijn voor het aanhouden van posities, worden CFD's doorgaans niet gebruikt als langetermijnbeleggingen.

Merk op dat de handel in CFD's risico’s inhoudt. Contracts for difference zijn hefboomproducten, wat betekent dat u uw potentiële winsten kunt vergroten. Als de markt tegen uw positie ingaat, worden uw verliezen echter ook groter.

Grondstoffenfutures

Als u een rekening hebt bij een effectenmakelaar die futures aanbiedt, kunt u contracten kopen en verkopen via een futures beurs. Als u in grondstoffenfutures handelt, sluit u een overeenkomst met een andere belegger op basis van de prijs die u voor een grondstof verwacht op een bepaalde datum.

Grondstofopties

Grondstofopties zijn derivaten die uitgaan van termijncontracten voor de onderliggende waarde. Optiecontracten geven de houder het recht om de onderliggende grondstof te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs (de zogenaamde uitoefenprijs) op een vaste datum in de toekomst. U maakt winst als de koers op de vervaldatum in de richting van de uitoefenprijs beweegt, of u verliest het voor het contract betaalde geld als de koers tegen de positie in beweegt.

Aankoop van fysieke grondstoffen

Speculeren op een koers via derivaten is wellicht de beste manier om een grondstof te verhandelen voor kleine beleggers, aangezien men geen fysieke levering wenst. Als u toch een fysiek goed wilt bezitten, zoals goud, zilver of een olievat, moet u dit bij een handelaar kopen en dit veilig laten bewaren.

Grondstofaandelen

Wat zijn grondstofaandelen? Als alternatief voor het rechtstreeks speculeren op de prijs van een bepaalde grondstof kunt u ook beleggen in de aandelen van een bedrijf dat in die sector actief is.

U kunt bijvoorbeeld beleggen in de aandelen van een olieraffinaderij of kopermijn, aangezien hun aandelenkoers afhankelijk is van de schommelingen in de onderliggende grondstoffenprijzen. Hiermee kunt u tevens uw risico beperken, aangezien een goed geleid bedrijf zelfs bij dalende grondstofprijzen nog steeds winst kan maken.

Houd er rekening mee dat aandelen de grondstofprijzen niet direct volgen, en dat de aandelenkoers ook tegen uw verwachtingen kan ingaan en tot verliezen kan leiden. De aandelenkoersen worden namelijk beïnvloed door een aantal andere factoren, zoals de strategie van de bedrijfsleiding en de fundamentele parameters van het bedrijf.

Grondstoffen ETF's

Voor beleggers die een bredere blootstelling aan de markten wensen, bestaan er Exchange Traded Notes (ETN's). Deze bundelen geld van beleggers om portefeuilles samen te stellen die de prijs van een enkele of een selectie van grondstoffen volgen.

ETF's kunnen futurescontracten kopen of beleggen in aandelen van grondstoffenbedrijven. Zij bieden onmiddellijke toegang tot een gediversifieerd aanbod van activa, hetgeen veel langer zou duren om zelf samen te stellen. ETF's brengen echter ook administratiekosten met zich mee en bieden, afhankelijk van hun samenstelling, mogelijk niet hetzelfde rendement als de activa die ze horen te volgen.

Grondstoffenpools en beheerde futures

Er bestaan particuliere fondsen die in grondstoffen beleggen, maar in tegenstelling tot beleggingsfondsen worden deze niet openbaar verhandeld, dus moet u goedgekeurd zijn om ze te kunnen kopen. Grondstoffenpools en beheerde futuresfondsen maken gebruik van complexere handelsstrategieën en bieden potentieel hogere rendementen dan ETF's en andere fondsen, hoewel de administratiekosten daardoor doorgaans hoger zijn.

Wat is een handelsstrategie voor grondstoffen?

Voordat u begint, is het belangrijk om te bepalen welke handelsstrategie voor grondstoffen u gaat gebruiken om uw posities te openen, te beheren en te sluiten, alsook om het risico op verliezen te minimaliseren.

U kunt verschillende strategieën toepassen, al naargelang uw ervaring, risicotolerantie en gewenste werkwijze. De meeste handelsstrategieën hanteren zowel technische analyse als

Technische strategie

Technische analyse berust op een reeks indicatoren die koersbewegingen volgen, patronen herkennen en koop- en verkoopsignalen opleveren. Technische indicatoren zijn de grondslag voor de meeste handelsstrategieën, aangezien zij bepaalde patronen in de koers signaleren die beleggers vervolgens op verschillende manieren kunnen aanwenden. Elke strategie gebruikt de technische indicatoren op een andere manier.

Handel in prijsactie

Dit is een strategie die zich baseert op de prijsactie, de waarbij de koers van een bepaalde grondstof in het verleden wordt geanalyseerd om te voorspellen welke richting die grondstof in de toekomst zal uitgaan. Grondstoffenmarkten zijn doorgaans zeer liquide, waardoor beleggers snel kunnen reageren op volatiliteit.

De handel in prijsactie is uitermate geschikt om snel beslissingen te nemen, omdat beleggers niet hoeven te wachten op signalen van technische indicatoren die kunnen achterlopen op de koersbewegingen.

Trendhandel

Trendhandel wordt ook wel positiehandel genoemd en is een langetermijnstrategie die wel maanden kan aanhouden. Trendhandelaars proberen te speculeren op de trends in de koers van een bepaalde grondstof. Ze openen een long positie wanneer de koers in een opwaartse trend zit en openen een short positie wanneer de koers in een neerwaartse trend zit.

Trendhandelaars hebben meer oog voor de fundamentele aspecten dan voor technische indicatoren, aangezien het enige tijd kan duren voordat de trend gestalte krijgt. Trendhandelaars zijn altijd op zoek naar een omkeer in de trend om te kunnen bepalen wanneer ze hun positie moeten verlaten.

Nieuwshandel

Een nieuwsstrategie betekent dat de belegger nieuwsfeiten opvolgt die mogelijk van invloed zijn op de grondstofprijzen. Dit kan variëren van extreem weersomstandigheden tot geopolitieke ontwikkelingen.

Met een nieuwsstrategie zou men aan het begin van de Russische inval in Oekraïne grondstoffen zoals olie, metalen of granen hebben gekocht en deze hebben verkocht zodra de prijzen stegen vanwege de bezorgdheid over de gevolgen voor het aanbod. Met een nieuwsstrategie zou men ook grondstoffen kopen bij een storm of andere slechte weersomstandigheden die de oogst of de mijnbouw beïnvloeden.

Positiestrategie

steun- en weerstandsniveaus die de koers heeft opgebouwd, gewoonlijk met behulp van indicatoren zoals de Bollinger Bands of andere hulpmiddelen. De handelaars kopen in dit geval wanneer de prijzen dicht bij het steunniveau aan de onderkant van het bereik liggen en verkopen wanneer de prijzen de weerstand aan de bovenkant van het bereik naderen.

Op de markt voor grondstoffen worden de steun- en weerstandsniveaus sterk beïnvloed door vraag en aanbod. De sterke vraag of het krappe aanbod duwt de prijzen omhoog, tot de kopers niet meer willen betalen en de prijzen weer dalen. Het is voor beleggers zeer belangrijk om te identificeren wanneer een grondstof oververkocht raakt. Dit suggereert dat de grondstof ondergewaardeerd is en dat de prijs zal terugkaatsen.

Handelen op breakout

Een breakout-strategie richt zich op koersbewegingen op de korte termijn. Beleggers proberen hier te profiteren van een grondstof die haar recente prijsbereik doorbreekt. Dit doen ze door te kopen voordat de prijs stijgt of te verkopen voordat de prijs daalt.

Men kan breakout-strategieën combineren met handelen binnen een bepaald bereik. De prijzen blijven niet beperkt tot die niveaus, aangezien breakouts zich op elk moment kunnen voordoen.

Handelen op fundamentele basis

De handel op fundamentele basis richt zich op de fundamentele aspecten die van invloed zijn op vraag en aanbod, in plaats van alleen technische indicatoren te gebruiken om de koers te voorspellen.

Zo kan een belegger die een langdurige droogteperiode in Latijns-Amerika opmerkt, landbouwgrondstoffen kopen in de verwachting dat een kleinere oogst het aanbod zal doen afnemen. Ook kan de sterke economische groei in China een belegger aanzetten om industriële metalen te verhandelen in afwachting van een grote vraag. Andersom kan een fundamentele handelsstrategie voor ruwe olie een belegger ertoe aanzetten om een shortpositie in te nemen naar aanleiding van een dreigende recessie, waarbij de vraag afneemt.

Voor- en nadelen van grondstoffen-CFD's

Met CFD's kunt u speculeren op de prijs van grondstoffen, zonder fysieke levering in ontvangst te nemen of u zorgen te maken over de opslagkosten van activa zoals goud of zilver. In tegenstelling tot futurescontracten hebben CFD's geen specifieke vervaldatum, waardoor u zelf kunt bepalen wanneer u uw positie sluit. Merk op dat Contracts For Difference beschouwd worden als kortetermijnbeleggingen vanwege overnight vergoedingen.

CFD's bieden ook de mogelijkheid om grondstoffen in twee richtingen te verhandelen. Het maakt niet uit of u positieve of negatieve verwachtingen hebt ten aanzien van de grondstoffenprijzen, u kunt speculeren op zowel opwaartse als neerwaartse koersbewegingen.

Bovendien verloopt het verhandelen van grondstoffen via CFD's vaak commissievrij, omdat makelaars winst maken op de spread en handelaren proberen te profiteren van de algemene koerswijziging.

Een CFD is bovendien ook een hefboomproduct. Hefboomwerking verhoogt het risico, aangezien niet alleen de winsten, maar ook de verliezen kunnen toenemen. Een marge van 10% (het aantal varieert al naargelang de grondstof en de CFD-makelaar) bij Capital.com betekent bijvoorbeeld dat u slechts 10% moet storten van de totale waarde van de positie die u wilt openen. De rest wordt gedekt door uw CFD-aanbieder.

Als u dus bijvoorbeeld voor een bepaalde grondstof-CFD een positie wilt openen ter waarde van $1.000, en uw broker een marge van 10% vereist, hoeft u slechts $100 uit te geven om de positie te openen.

Voorbeeld van een transactie in grondstoffen

U moet zich er echter ook van bewust zijn dat de handel in CFD's gepaard gaat met risico’s. CFD's zijn immers producten met een hefboomwerking die gebruik maken van marge. Dit betekent enerzijds dat de winst toeneemt als de koers in de gewenste richting beweegt, maar houdt anderzijds ook in dat uw verliezen toenemen indien de koers niet in de gewenste richting beweegt. Voor u begint te handelen in CFD's is het dus heel belangrijk dat u zelf onderzoek doet naar de werking van de hefboom en de marge.

Waarom in grondstoffen handelen met Capital.com?

Op basis van geavanceerde AI-technologie: De gepersonaliseerde nieuwsfeed biedt gebruikers unieke informatie op basis van hun voorkeuren. Het neurale netwerk analyseert het gedrag in de app en stelt video's en artikelen voor die aansluiten bij uw beleggingsstrategie. Hiermee kunt u uw aanpak voor de handel in grondstoffen-CFD’s optimaliseren.

Handelen op marge: Dankzij de handel op marge kunt u zelfs met een beperkt bedrag handelen in grondstoffen CFD's en andere activa. Houd er rekening mee dat CFD's producten met een hefboomwerking zijn, wat betekent dat zowel uw winsten als verliezen uitvergroot kunnen worden.

Het verschil verhandelen: Bij de handel in grondstoffen-CFD's koopt u niet de onderliggende waarde van het actief zelf. U speculeert alleen op de stijging of daling van een bepaalde grondstof. Een CFD-belegger kan short of long gaan, een stop loss of gegarandeerde stop loss en limietorders instellen, alsook handelsscenario's toepassen die overeenstemmen met zijn of haar doelstellingen. Als het gaat om strategieën is de handel in CFD's vergelijkbaar met de traditionele handel. De handel in CFD's is omzille van de overnight kosten echter gericht op de korte termijn. Bovendien zijn er extra risico's verbonden aan het hefboomeffect. Hiermee worden zowel de winsten als de verliezen vergroot.

Veelzijdige handelsanalyse: Met het browser-based platform kunnen beleggers hun eigen marktanalyse samenstellen en voorspellingen doen op basis van geavanceerde technische indicatoren. Capital.com biedt live marktupdates en diverse grafieken, beschikbaar op desktop, iOS en Android.

Meld u aan bij Capital.com en gebruik ons webplatform of download de handelsapp om mobiel te handelen in CFD's. Het duurt slechts drie minuten om een rekening te openen en de belangrijkste internationale markten te bekijken.

Handelstijden voor grondstoffen

Als u in grondstoffen wilt handelen, moet u op de hoogte zijn van de gebruikelijke handelstijden, zodat u weet wanneer u posities kunt openen en sluiten.

Op de meeste beurzen zijn de handelstijden voor grondstoffen tussen 09:00 en 23:30 uur lokale tijd op weekdagen. De beurzen zijn gesloten in het weekend en op feestdagen. Beurzen publiceren gewoonlijk elk jaar kalenders met de data waarop zij gesloten zijn, zodat beleggers van tevoren weten wat de handelstijden zijn.

Bij Capital.com, kunnen grondstoffen-CFD's verhandeld worden van:

  • Maandag tot woensdag: 00:00 - 21:00; 22:05 - 00:00

  • Donderdag: 00:00 - 21:00

U kunt steeds de handelstijden voor een bepaalde grondstof raadplegen op een specifieke marktpagina van onze website of op het platform.

Wat zijn de beste handelstijden voor grondstoffen?

Er is geen optimale handelstijd om in grondstoffen te handelen. De beste handelstijd verschilt per grondstof en per beurs, alsook de persoonlijke situatie van de belegger zelf. Er bestaan enkele voorbeelden van de meest actieve handelstijden voor grondstoffen. Dit zijn de tijden waarop de volumes meestal hoger zijn.

Contracten voor ruwe olie van de West Texas Intermediate (WTI), de referentie voor de Amerikaanse oliemarkt, zijn vaak het meest liquide tussen 09:00 en 14:30 EST. De prijzen van landbouwproducten bewegen meestal na de publicatie van de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) rapporten, waarin gegevens staan over de vraag- en aanbodverwachtingen. De goudmarkt is meestal het actiefst bij de opening van de Londense markt om 08:00 GMT en de opening van de Amerikaanse markt om 13:30 GMT, aangezien beleggers vaak orders plaatsen bij de openingsbel.

FAQ

Is de handel in grondstoffen rendabel?

De prijzen van grondstoffen zijn doorgaans zeer volatiel, waardoor beleggers de kans krijgen om te speculeren op deze koersbewegingen. Dit houdt echter ook een risico op verlies in.

Hoe handelt u in grondstoffen?

U kunt grondstoffen verhandelen via diverse instrumenten, zoals Contracts For Difference (CFD's), futures en optiecontracten, aandelen, of in bepaalde gevallen zoals edele metalen, de fysieke materialen kopen en verkopen.

Hoe koopt en verkoopt men grondstoffen?

Grondstoffen kopen en verkopen kan via futuresmarkten of brokerplatforms die futures- of CFD-contracten aanbieden.

Hoe begint men met de handel in grondstoffen?

Als u grondstoffen wilt verhandelen, opent u een rekening bij uw favoriete aanbieder. Bepaal welke producten u wilt verhandelen en kies een gepaste handelsstrategie. Gebruik instrumenten voor technische en fundamentele analyse die u helpen beslissen wanneer u uw posities opent of sluit.

Hoe worden de grondstofprijzen bepaald?

De grondstofprijzen worden gedreven door vraag en aanbod. Deze kunnen beïnvloed worden door economische activiteit, weersomstandigheden, transport- en opslagfactoren, geopolitieke gebeurtenissen en de waarde van de Amerikaanse dollar.

Wat is de meest verhandelde grondstof ter wereld?

Ruwe olie is 's werelds meest verhandelde grondstof, waarbij Brent ruwe olie uit de Noordzee de internationale WTI) fungeert als de Amerikaanse referentie.

Artikel delen

Meest verhandeld

Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?

Sluit u aan bij de 610.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen

1. Account aanmaken en verifiëren 2. Stort 3. Bepaal uw trade