Test uzelf

Wat is een voorbeeld van een 'hard commodity'?

Ruwe olie
Levende dieren
Goud
Alle gegeven antwoorden zijn juist