Test uzelf

Welke van de volgende activa kunnen worden verhandeld als futures?

Alle gegeven antwoorden zijn juist
Handelswaren
Aandelenindexen
Rentetarieven