Test uzelf

Welke van de volgende activa kunnen worden verhandeld als futures?

Rentetarieven
Alle gegeven antwoorden zijn juist
Handelswaren
Aandelenindexen