Test uzelf

Welke van de volgende activa kunnen worden verhandeld als futures?

Aandelenindexen
Handelswaren
Rentetarieven
Alle gegeven antwoorden zijn juist