Vraag 1 van 13

Welke markt wordt over het algemeen als veiliger beschouwd?

Valuta's
Bedrijfsaandelen
Obligaties
Opties