Test uzelf

Wat wordt als het grootste risico voor particuliere beleggers beschouwd?

Verkeerde inschatting van de markt
Kredietrisico
Inflatierisico
Liquiditeitsrisico