Nederlands
Mijn account
Test uzelf

Wat wordt als het grootste risico voor particuliere beleggers beschouwd?

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Verkeerde inschatting van de markt
Inflatierisico