x
Nederlands
Mijn account
Test uzelf

Wat wordt als het grootste risico voor particuliere beleggers beschouwd?

Kredietrisico
Inflatierisico
Verkeerde inschatting van de markt
Liquiditeitsrisico