Test uzelf

Wat wordt als het grootste risico voor particuliere beleggers beschouwd?

Inflatierisico
Liquiditeitsrisico
Verkeerde inschatting van de markt
Kredietrisico