Pārbaudiet sevi

Kas no turpmāk minētā ir ļoti nelikvīds?

Uzņēmuma Apple vai Unilever obligācijas
Džastina Bībera vai Bejonsas koncertu biļetes
Skaidra nauda
Sarežģīti finanšu instrumenti, piemēram, atvasinātie finanšu instrumenti