Mans konts

Noteikumi

Licence

“Capital.com SV Investments Limited” (turpmāk tekstā: “mēs”, “CAPITAL.COM”” vai “Uzņēmums”) ir Kiprā reģistrēts uzņēmums, un tā uzņēmuma reģistrācijas numurs ir HE 354252. Uzņēmumu reģistrēja un licencēja Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) ar licences numuru 319/17.

Kā regulēta sabiedrība Eiropas Savienībā, CAPITAL.COM savā darbībā ievēro direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) prasības. 

Nošķirtie fondi

Capital.com savu klientu naudu glabā atsevišķos bankas kontos saskaņā ar mūsu regulatora noteikumiem par klientu finanšu līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, Jūsu līdzekļi tiek glabāti atsevišķi no mūsu līdzekļiem, tādēļ tie netiek pakļauti nekādām neparedzētām finanšu problēmām, kas var rasties Uzņēmumam. Uzņēmums nepieprasa nekādas tiesības uz šiem finanšu līdzekļiem, jo tie pieder Jums.

Klientu naudas līdzekļi tiek noguldīti vairākās vadošajās bankās (“Eurobank”, “Astrobank” u.c.), kuru darbība tiek regulāri auditēta, lai pārliecinātos, vai tās ievēro CAPITAL.COM vadlīnijas.

Tādējādi mūsu klientu naudas līdzekļus nevar ietekmēt valsts un korporatīvie parādi.

Zaudējumu riska ierobežošana tiek nodrošināta, izmantojot tikai CAPITAL.COM naudu.

Ieguldītāju kompensācijas fonds

Uzņēmums “Capital.com SV Investments Limited” ir Kipras ieguldījumu sabiedrību (Cyprus Investment Firms, CIF) un citu investīciju sabiedrību (IS), kas nav kredītiestādes, Ieguldītāju kompensācijas fonda (turpmāk tekstā— fonds) dalībnieks.

Fonds ir privāttiesību juridiskā persona, un tā administrēšanu nodrošina Administratīvā komiteja. Komitejā ir pieci dalībnieki, kuri tiek ievēlēti uz trīs gadiem. 

Maksājamās kompensācijas summas noteikšana

Katram klientam maksājamās kompensācijas summu aprēķina saskaņā ar to tiesību aktu un tā līguma nosacījumiem, kuri regulē mūsu attiecības ar klientu, un ņemot vērā CAPITAL.COM iesniegto atlīdzinājumu prasības aprēķina nosacījumus. 

Ja saskaņā ar direktīvu noteiktā prasības summa ir lielāka par divdesmit tūkstošiem eiro (€ 20 000), prasītājs saņems kompensāciju, kas nav lielāka par 20 000 eiro. 

Vai esat gatavs sākt?
Nosūtīt man saiti, lai lejupielādētu Capital.com lietotni. Lejupielādēt Capital.com