Pārbaudiet sevi

Kas tiek uzskatīts par „cieto preci”?

Dzīvi dzīvnieki
Zelts
Jēlnafta
Visas norādītās atbildes ir pareizas