x
Latviešu
Mans konts
Jautājums 1 no 14

Kādi atvasinātie finanšu instrumenti galvenokārt ir pieejami?

Visas norādītās atbildes ir pareizas
Riska ieguldījumu fondi
Aktīvu pārvadīšanas uzņēmumi
Pensiju fondi