Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Inflācijas risks
Nepareizi izprasta situācija tirgū
Likviditātes risks
Kredītrisks