Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Likviditātes risks
Inflācijas risks
Kredītrisks
Nepareizi izprasta situācija tirgū