Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Kredītrisks
Likviditātes risks
Nepareizi izprasta situācija tirgū
Inflācijas risks