Mans konts
Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Likviditātes risks
Nepareizi izprasta situācija tirgū
Kredītrisks
Inflācijas risks