Mans konts
Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Nepareizi izprasta situācija tirgū
Inflācijas risks
Kredītrisks
Likviditātes risks