x
Latviešu
Mans konts
Pārbaudiet sevi

Kas privāto ieguldītāju vidū tiek uzskatīts par vislielāko risku?

Inflācijas risks
Likviditātes risks
Nepareizi izprasta situācija tirgū
Kredītrisks