Išbandykite save

Ką reiškia CLO kalbant apie turtu užtikrintus vertybinius popierius?

Pinigų skolinimo organizacija
Kačių mylėtojų organizacija
Paskolų įsipareigojimas
Vyriausiasis teisininkas