Išbandykite save

Ką reiškia CLO kalbant apie turtu užtikrintus vertybinius popierius?

Paskolų įsipareigojimas
Pinigų skolinimo organizacija
Vyriausiasis teisininkas
Kačių mylėtojų organizacija