Rinkos
Lietuvių
Išbandykite save

Kokiu atveju pirkimo ir pardavimo kursų skirtumas būtų didesnis?

Kai akcijos reguliariai parduodamos bei perkamos ir turi didelę paklausą
Kada pardavėjų skaičius viršija pirkėjų skaičių
Nė vienas nepaveiktų pirkimo ir pardavimo kursų skirtumo