x
Lietuvių
Mano paskyra
Išbandykite save

Kokiu atveju pirkimo ir pardavimo kursų skirtumas būtų didesnis?

Kada pardavėjų skaičius viršija pirkėjų skaičių
Nė vienas nepaveiktų pirkimo ir pardavimo kursų skirtumo
Kai akcijos reguliariai parduodamos bei perkamos ir turi didelę paklausą