x
Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Pretpostavimo da je raspon na instrumentu 10 centi. Koja je tražena cijena ako je ponuđena cijena 23,35 USD?

22,35 USD
23,25 USD
23,45 USD
24,35 USD