Testirajte se

Pretpostavimo da je raspon na instrumentu 10 centi. Koja je tražena cijena ako je ponuđena cijena 23,35 USD?

22,35 USD
24,35 USD
23,25 USD
23,45 USD