Moj račun
Testirajte se

Što se smatra „konvertibilnom robom“?

Zlato
Svi navedeni odgovori su točni
Sirova nafta
Žive životinje