Moj račun
Testirajte se

Koja su dva najveća razloga za kupnju derivata?

Svi navedeni odgovori su točni
Špekulacija i ograničavanje rizika
Dividende i ograničavanje rizika
Špekulacija i dividende