Testirajte se

Koja su dva najveća razloga za kupnju derivata?

Dividende i ograničavanje rizika
Špekulacija i dividende
Špekulacija i ograničavanje rizika
Svi navedeni odgovori su točni