Moj račun
Testirajte se

Koja su dva najveća razloga za kupnju derivata?

Špekulacija i dividende
Dividende i ograničavanje rizika
Svi navedeni odgovori su točni
Špekulacija i ograničavanje rizika