Testirajte se

Koja su dva najveća razloga za kupnju derivata?

Špekulacija i dividende
Svi navedeni odgovori su točni
Dividende i ograničavanje rizika
Špekulacija i ograničavanje rizika