x
Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Koja su dva najveća razloga za kupnju derivata?

Dividende i ograničavanje rizika
Špekulacija i ograničavanje rizika
Svi navedeni odgovori su točni
Špekulacija i dividende