Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Tko dobiva ako obveznica dosegne datum dospijeća?

Tvrtka koja je izdala obveznicu
Ulagač
Izdavač CDS-a
Svi gube