Moj račun
Testirajte se

Tko dobiva ako obveznica dosegne datum dospijeća?

Ulagač
Izdavač CDS-a
Svi gube
Tvrtka koja je izdala obveznicu