Moj račun
Pitanje 1 od 25

...tržišta su javna financijska tržišta u kojem je cijena koju platite za proizvod trenutačna cijena neposredne dostave.

CFD
Terminska
Promptna
Ročni