Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ZUR ROSE GROUP N - ROSE CFD

51.85
3.39%
1.15
Χαμηλό: 50
Υψηλό: 53.3
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023611 %
Charges from borrowed part ($-0.94)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023611%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020833 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020833%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα CHF
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Switzerland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 50.15
Άνοιγμα* 52.2
Μεταβολή 1 έτους* -73.26%
Εύρος ημέρας* 50 - 53.3
Εύρος 52 εβδ. 23.02-202.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 304.55K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.31M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 710.30M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.54M
Έσοδα 1.71B
EPS -23.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 51.85 1.00 1.97% 50.85 53.50 49.45
Feb 3, 2023 50.15 -1.85 -3.56% 52.00 53.35 47.25
Feb 2, 2023 38.60 4.75 14.03% 33.85 39.35 33.75
Feb 1, 2023 32.90 -0.45 -1.35% 33.35 35.45 32.90
Jan 31, 2023 34.15 1.70 5.24% 32.45 34.45 31.40
Jan 30, 2023 32.95 -0.50 -1.49% 33.45 33.80 32.55
Jan 27, 2023 33.00 0.00 0.00% 33.00 33.60 31.90
Jan 26, 2023 32.40 -0.45 -1.37% 32.85 34.05 32.40
Jan 25, 2023 32.15 -0.70 -2.13% 32.85 33.00 32.10
Jan 24, 2023 32.95 -1.15 -3.37% 34.10 34.20 32.95
Jan 23, 2023 34.05 -0.70 -2.01% 34.75 35.45 33.10
Jan 20, 2023 33.60 0.85 2.60% 32.75 34.15 31.60
Jan 19, 2023 32.35 -1.55 -4.57% 33.90 36.95 32.25
Jan 18, 2023 32.65 -1.55 -4.53% 34.20 34.75 32.65
Jan 17, 2023 34.00 -0.90 -2.58% 34.90 35.25 33.85
Jan 16, 2023 34.50 -2.15 -5.87% 36.65 37.00 34.15
Jan 13, 2023 35.70 1.40 4.08% 34.30 37.90 34.10
Jan 12, 2023 34.00 1.90 5.92% 32.10 34.60 31.40
Jan 11, 2023 32.00 0.20 0.63% 31.80 33.50 31.80
Jan 10, 2023 31.75 0.20 0.63% 31.55 32.55 31.00

ZUR ROSE GROUP N Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 879.535 982.921 1207.11 1355.54 1476.93 1726.5
Έσοδα 879.535 982.921 1207.11 1355.54 1476.93 1726.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 747.463 835.218 1015.64 1146.7 1227.95 1460.38
Ακαθάριστο Εισόδημα 132.072 147.703 191.464 208.839 248.98 266.126
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 886.625 1021.23 1238.51 1401.24 1594.56 1920.28
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 107.455 143.649 165.824 251.492 308.438 379.513
Depreciation / Amortization 9.214 12.109 19.13 31.149 38.616 50.437
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.145 6.136 -0.016 -17.499 8.282 3.962
Other Operating Expenses, Total 22.348 24.123 37.926 -10.598 11.277 25.991
Λειτουργικά Έσοδα -7.09 -38.314 -31.4 -45.705 -117.633 -193.777
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.079 2.23 -6.722 -3.789 -14.557 -31.655
Άλλο, Καθαρό -0.547 -0.422 -0.425 -0.617 -1.019 -1.252
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.716 -36.506 -38.547 -50.111 -133.209 -226.684
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.769 -36.265 -39.1 -52.376 -135.644 -225.735
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.769 -36.238 -38.971 -52.358 -135.695 -225.735
Καθαρά Κέρδη -12.769 -36.238 -38.971 -52.358 -135.695 -225.735
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.769 -36.238 -38.971 -52.358 -135.695 -225.735
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.769 -36.238 -38.971 -52.358 -135.695 -225.735
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.769 -36.238 -38.971 -52.358 -135.695 -225.735
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.74539 5.51049 6.34864 8.66449 9.07641 9.64538
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.40926 -6.57619 -6.13848 -6.04282 -14.9503 -23.4034
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.38409 -5.8524 -6.14012 -7.35558 -10.9801 -22.1385
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.027 0.129 0.018 -0.051 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 839.788 886.715
Έσοδα 839.788 886.715
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 704.516 761.941
Ακαθάριστο Εισόδημα 135.272 124.774
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 912.897 1007.38
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 76.944 71.406
Depreciation / Amortization 23.397 27.746
Other Operating Expenses, Total 108.04 146.29
Λειτουργικά Έσοδα -73.109 -120.668
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.689 -28.218
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -77.798 -148.886
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -77.034 -148.701
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -77.034 -148.701
Καθαρά Κέρδη -77.034 -148.701
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -77.034 -148.701
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -77.034 -148.701
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -77.034 -148.701
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.59328 9.69748
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.03 -15.334
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -7.50015 -14.8655
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 159.649 273.493 416.748 428.067 539.273 537.14
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.385 107.938 230.846 204.906 300.972 278.202
Μετρητά & Ισοδύναμα 25.225 107.764 230.693 204.681 300.614 277.742
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.16 0.174 0.153 0.225 0.358 0.46
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.016 96.05 103.782 142.668 130.047 141.946
Accounts Receivable - Trade, Net 71.379 84.005 92.311 126.721 114.948 131.962
Total Inventory 48.277 59.279 69.4 70.608 92.941 92.464
Prepaid Expenses 5.971 10.226 12.72 9.885 15.313 24.528
Total Assets 261.528 461.768 726.52 991.725 1278.48 1269.21
Property/Plant/Equipment, Total - Net 26.216 29.685 34.294 77.127 96.579 98.703
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 68.684 86.091 130.844 156.401 156.567
Accumulated Depreciation, Total -42.468 -51.797 -53.717 -59.822 -57.864
Goodwill, Net 10.405 172.423 334.686 435.276 418.411
Intangibles, Net 52.715 147.573 92.202 130.567 169.261 176.951
Long Term Investments 3.964 1.993 1.333 7.193 7.478 6.332
Note Receivable - Long Term 1.784 0.94 6.018 24.184 25.025
Other Long Term Assets, Total 6.795 9.024 8.58 8.067 6.431 6.652
Total Current Liabilities 138.217 119.067 118.967 212.596 156.658 212.537
Accounts Payable 70.708 75.268 83.127 92.109 93.319 132.173
Payable/Accrued 1.027 9.221 2.708 1.73
Accrued Expenses 13.867 19.046 24.963 27.86 43.482 53.706
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.1 10.391 3.521 87.395 6.801 16.429
Other Current Liabilities, Total 52.515 5.141 4.648 3.502 13.056 10.229
Total Liabilities 157.722 167.764 282.944 586.073 746.741 784.291
Total Long Term Debt 9.123 32.024 144.74 350.206 563.814 552.736
Long Term Debt 9.123 32.024 142.827 313.755 527.658 518.173
Deferred Income Tax 1.507 3.467 5.47 6.216 8.277 7.647
Other Liabilities, Total 8.875 12.987 13.737 17.165 17.992 11.371
Total Equity 103.806 294.004 443.576 405.652 531.741 484.923
Common Stock 24.885 35.762 48.127 262.199 315.791 335.839
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 92.816 0.047 416.473 183.325 284.482 234.829
Treasury Stock - Common -0.903 -1.216 -5.453 -5.219 -31.927 -31.308
Other Equity, Total -12.992 -12.751 -15.571 -34.653 -36.605 -54.437
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 261.528 461.768 726.52 991.725 1278.48 1269.21
Total Common Shares Outstanding 4.53554 6.53007 8.30952 8.6821 9.57174 10.2469
Minority Interest 0.219 0.03 -0.11 0
Additional Paid-In Capital 272.162
Capital Lease Obligations 1.913 36.451 36.156 34.563
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 496.985 537.14
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 252.002 278.202
Μετρητά & Ισοδύναμα 251.672 277.742
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.33 0.46
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 140.06 144.969
Accounts Receivable - Trade, Net 124.887 131.962
Total Inventory 83.931 92.464
Prepaid Expenses 20.992 21.505
Total Assets 1251.44 1269.21
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99.098 98.703
Intangibles, Net 616.962 595.362
Long Term Investments 31.62 31.357
Other Long Term Assets, Total 6.773 6.652
Total Current Liabilities 190.744 212.537
Accounts Payable 117.687 132.173
Accrued Expenses 46.426 43.548
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.245 16.429
Other Current Liabilities, Total 20.386 20.387
Total Liabilities 785.298 784.291
Total Long Term Debt 566.152 552.736
Long Term Debt 529.568 518.173
Capital Lease Obligations 36.584 34.563
Deferred Income Tax 7.896 7.647
Other Liabilities, Total 20.506 11.371
Total Equity 466.14 484.923
Common Stock 316.149 335.839
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 214.655 234.829
Treasury Stock - Common -31.607 -31.308
Other Equity, Total -33.057 -54.437
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1251.44 1269.21
Total Common Shares Outstanding 9.57174 10.2469
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -12.769 -36.265 -39.1 -52.376 -135.644 -225.735
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -13.83 -22.227 -33.227 -82.571 -67.511 -130.631
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.214 17.12 18.862 31.863 39.251 51.143
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.431 1.226 9.423 -29.216 34.961 40.145
Cash Taxes Paid 0.203 0.055 0.783 2.069 0.518 0.031
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.481 2.296 1.698 4.018 12.265 14.438
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.706 -4.308 -22.412 -32.842 -6.079 3.816
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -23.098 -62.215 -140.275 -143.181 -199.856 -67.329
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.927 -21.641 -31.503 -41.511 -59.827 -63.477
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.171 -40.574 -108.772 -101.67 -140.029 -3.852
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 37.027 165.913 297.055 200.19 363.247 179.721
Total Cash Dividends Paid -1.638 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 42.531 222.02 184.782 0.495 206.095 187.301
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.866 -56.107 112.273 200.009 157.895 -7.58
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.037 1.068 -0.624 -0.45 0.053 -4.633
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.136 82.539 122.929 -26.012 95.933 -22.872
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.314 -0.743 0
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -77.034 -225.735
Cash From Operating Activities -16.351 -130.631
Cash From Operating Activities 23.397 51.143
Non-Cash Items 10.169 40.145
Cash Taxes Paid -0.04 0.031
Cash Interest Paid 3.154 14.438
Changes in Working Capital 27.117 3.816
Cash From Investing Activities -31.311 -67.329
Capital Expenditures -30.015 -63.477
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.296 -3.852
Cash From Financing Activities -2.527 179.721
Financing Cash Flow Items 0.001 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.806 187.301
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.334 -7.58
Foreign Exchange Effects 1.247 -4.633
Net Change in Cash -48.942 -22.872
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 14.7705 1992684 100259 2023-01-20 LOW
M. Sands (Frank) Individual Investor 4.5009 607213 213603 2022-09-06 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.9018 391475 46672 2023-01-19 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3612 318552 0 2021-12-31 LOW
Acasta Capital Inc. Other Insider Investor 1.8831 254053 254053 2022-09-13
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.673 225701 5642 2022-12-31 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 1.4373 193900 10781 2022-12-31 LOW
Azimut Capital Management Sgr SpA Investment Advisor/Hedge Fund 0.9747 131500 -124000 2022-12-31 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8125 109612 13890 2022-12-31 LOW
Oberhaensli (Walter) Individual Investor 0.7728 104262 -1057 2021-12-31
St. Galler Kantonalbank AG Investment Advisor 0.6656 89799 0 2022-10-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.6593 88940 -33000 2022-05-31 LOW
Bellevue Asset Management AG Investment Advisor 0.5978 80645 0 2022-12-31 LOW
OLZ AG Investment Advisor 0.4797 64716 64716 2021-07-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.4696 63350 -479663 2022-12-31 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 0.4669 62985 -773 2022-12-31 LOW
Feuerstein (Stefan) Individual Investor 0.3874 52266 -7734 2021-12-31 LOW
Ziwica (Marcel) Individual Investor 0.3169 42751 -3931 2021-12-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2145 28933 9523 2022-12-31 LOW
Hess (Walter) Individual Investor 0.2088 28173 -2631 2021-12-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ZUR ROSE GROUP N Company profile

Σχετικά με την ZUR ROSE GROUP N

Η Zur Rose Group AG είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής φαρμάκων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, καθώς και στη λειτουργία φαρμακείου ταχυδρομικής παραγγελίας. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: Zur Rose και DocMorris. Ο τομέας Zur Rose περιλαμβάνει δραστηριότητες χονδρικής πώλησης και παρέχει φάρμακα σε ιατρούς, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία και εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων. Ο τομέας DocMorris διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις ταχυδρομικής παραγγελίας για τη λιανική πώληση φαρμάκων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελβετία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες μέσω διαφόρων θυγατρικών εταιρειών, όπως η Zur Rose Suisse AG, η Zur Rose Pharma GmbH, η BlueCare AG, η DocMorris NV, η Eurapon Pharmahandel GmbH και η Vitalsana BV.

Industry: Drug Retailers (NEC)

Walzmühlestrasse 60
FRAUENFELD
THURGAU 8500
CH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.52 Price
+4.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1164%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0824%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.13 Price
+2.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0244%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0086%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00354

US100

12,497.90 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου