Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Zoono Group Limited - ZNOau CFD

  0.039
  18.18%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.003
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.033
  Άνοιγμα* 0.035
  Μεταβολή 1 έτους* -61.96%
  Εύρος ημέρας* 0.033 - 0.039
  Εύρος 52 εβδ. 0.10-0.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 122.73K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.36M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 166.41M
  Έσοδα 8.33M
  EPS -0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.08
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 0.039 0.000 0.00% 0.039 0.039 0.039
  Feb 28, 2024 0.033 -0.002 -5.71% 0.035 0.035 0.033
  Feb 27, 2024 0.033 -0.002 -5.71% 0.035 0.035 0.033
  Feb 26, 2024 0.035 0.000 0.00% 0.035 0.035 0.035
  Feb 25, 2024 0.037 0.000 0.00% 0.037 0.037 0.037
  Feb 22, 2024 0.040 0.001 2.56% 0.039 0.041 0.039
  Feb 21, 2024 0.041 -0.001 -2.38% 0.042 0.042 0.041
  Feb 20, 2024 0.041 0.001 2.50% 0.040 0.041 0.040
  Feb 19, 2024 0.039 -0.001 -2.50% 0.040 0.040 0.039
  Feb 15, 2024 0.041 -0.003 -6.82% 0.044 0.044 0.041
  Feb 14, 2024 0.044 0.000 0.00% 0.044 0.044 0.044
  Feb 13, 2024 0.043 0.000 0.00% 0.043 0.043 0.043
  Feb 12, 2024 0.043 0.000 0.00% 0.043 0.043 0.043
  Feb 11, 2024 0.042 0.000 0.00% 0.042 0.042 0.042
  Feb 9, 2024 0.042 0.000 0.00% 0.042 0.042 0.042
  Feb 5, 2024 0.042 0.000 0.00% 0.042 0.042 0.042
  Feb 4, 2024 0.044 0.000 0.00% 0.044 0.044 0.044
  Feb 2, 2024 0.044 0.000 0.00% 0.044 0.044 0.044
  Feb 1, 2024 0.044 0.000 0.00% 0.044 0.044 0.044
  Jan 31, 2024 0.040 0.000 0.00% 0.040 0.040 0.040

  Zoono Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3.34183 9.02029 27.1519 38.3798 1.77716
  Έσοδα 3.34183 9.02029 27.1519 38.3798 1.77716
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.62633 3.95407 11.0316 9.99576 0.96046
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.7155 5.06622 16.1203 28.384 0.8167
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.03271 21.7249 21.2539 17.9677 4.19614
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.69388 10.8289 9.00923 6.32108 2.97418
  Depreciation / Amortization 0.25718 0.30931 0.35273 0.19744 0.09001
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.049 0.07274 0.07056 0.05256 0.01014
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.06303 6.48642 0.10161 0.20653 0.09474
  Other Operating Expenses, Total -4.65671 0.07346 0.68817 1.19436 0.0666
  Λειτουργικά Έσοδα -0.69088 -12.7046 5.89795 20.4121 -2.41898
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.69087 -12.7046 5.89795 20.4121 -2.41898
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.40602 -12.0865 4.63324 16.6594 -2.41898
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.3504 -11.3947 4.73247 16.6594 -2.41898
  Καθαρά Κέρδη -0.3504 -11.3947 4.73247 16.6594 -2.41898
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.3504 -11.3947 4.73247 16.6594 -2.41898
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.3504 -11.3947 4.73247 16.6594 -2.41898
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.3504 -11.3947 4.73247 16.6594 -2.41898
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.893 167.176 166.935 166.301 164.964
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00207 -0.06816 0.02835 0.10018 -0.01466
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00183 -0.04294 0.02883 0.10119 -0.01409
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03173
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.05562 0.6918 0.09923
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1.48739 1.85444 2.93846 6.08183 12.7154
  Έσοδα 1.48739 1.85444 2.93846 6.08183 12.7154
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.7171 0.90923 1.56262 2.39144 5.12598
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.77029 0.94521 1.37584 3.69039 7.58944
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.21327 0.81944 13.0736 8.65132 9.53569
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.86531 3.90408 4.93421 5.90888 4.42162
  Depreciation / Amortization 0.11712 0.14006 0.15089 0.15842 0.20757
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.03207 0.0316 0.04356 0.03098 0.03648
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.00443 0.05859 6.37138 0.11504 -0.04658
  Other Operating Expenses, Total -0.52276 -4.22412 0.0109 0.04656 -0.20938
  Λειτουργικά Έσοδα -1.72588 1.035 -10.1351 -2.56949 3.17973
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.72588 1.035 -10.1351 -2.56949 3.17972
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.72145 1.31543 -10.0636 -2.02288 2.72533
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.002 0.05362 0.66448 0.02732 0.10187
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.71945 1.36905 -9.39912 -1.99556 2.8272
  Καθαρά Κέρδη -1.71945 1.36905 -9.39912 -1.99556 2.8272
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.71945 1.36905 -9.39912 -1.99556 2.8272
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.71945 1.36905 -9.39912 -1.99556 2.8272
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.71945 1.36905 -9.39912 -1.99556 2.8272
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 169.341 178.963 168.209 166.142 166.364
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01015 0.00765 -0.05588 -0.01201 0.01699
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01014 0.00786 -0.03126 -0.01156 0.01675
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.1055 17.8573 23.2556 32.9307 4.513
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.8265 3.65937 4.89993 10.3232 3.12533
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.12533
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.43169 0.9982 5.29596 9.22942 0.8203
  Συνολικό Απόθεμα 11.6922 12.8704 12.8638 13.202 0.50313
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.15518 0.32937 0.19588 0.17603 0.06425
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14.5718 19.5758 31.7017 34.6975 4.69596
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.46322 1.71283 2.75233 1.72961 0.11335
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.00304 0.00562 0.01624 0.03723 0.0696
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.29136 2.23707 3.33593 12.3737 0.77445
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.52764 0.91404 1.21789 5.43025 0.75159
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.15359 0.16475 0.34253 0.20116 0.02285
  Σύνολο Οφειλών 3.52252 8.5072 10.5267 13.7327 0.84337
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.79145 0.9465 1.73233 1.35902 0.06892
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.0493 11.0686 21.175 20.9648 3.85259
  Κοινή Μετοχή 14.933 13.7237 12.8414 12.4618 11.8211
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -3.19883 -2.59759 8.69028 8.96621 -7.96855
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14.5718 19.5758 31.7017 34.6975 4.69596
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 189.928 168.314 166.115 165.483 165.179
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.79145 0.9465 1.73233 1.35902 0.06892
  Μετρητά 0.8265 3.24976 4.54351 3.78824
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.40961 0.35642 6.53497
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.26178 0.64794 5.06128 8.85687
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.77836 1.94755 2.89344 1.79676
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.31514 -0.23472 -0.14111 -0.06715
  Payable/Accrued 0.28498 0.23474 0.25909 0.81974
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.27919 0.86553 1.42354 5.92251
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.6849 -0.05751 -0.35672 -0.46317
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 5.67754
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.04597 0.05801 0.09289
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.80692 -0.10104
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.43971 6.13056 5.55947
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.1055 13.6611 17.8573 21.7318 23.2556
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.8265 0.45731 3.65937 5.17998 4.89993
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.8265 0.45731 3.65937 5.17998 4.89993
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.43169 0.77492 0.9982 3.67355 5.29596
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.26178 0.50575 0.64794 3.53701 5.06128
  Συνολικό Απόθεμα 11.6922 12.1117 12.8704 12.569 12.8638
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.15518 0.31712 0.32937 0.30924 0.19588
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14.5718 15.2383 19.5758 29.4026 31.7017
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.46322 1.57381 1.71283 1.84857 2.75233
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.77836 1.84915 1.94755 2.03499 2.89344
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.31514 -0.27534 -0.23472 -0.18642 -0.14111
  Υπεραξία, Καθαρό 0 5.81549 5.67754
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.00304 0.00337 0.00562 0.00679 0.01624
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.29136 1.34337 2.23707 3.58451 3.33593
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.52764 0.42623 0.91404 1.23414 1.21789
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.15359 0.15016 0.16475 0.18753 0.34253
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.27919 0.71562 0.86553 2.08681 1.51643
  Σύνολο Οφειλών 3.52252 3.64997 8.5072 10.1714 10.5267
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.79145 0.87014 0.9465 1.02311 1.73233
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.79145 0.87014 0.9465 1.02311 1.73233
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.80692 -0.13078 -0.10104
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.43971 1.43646 6.13056 5.69455 5.55947
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.0493 11.5883 11.0686 19.2313 21.175
  Κοινή Μετοχή 14.933 13.798 13.7237 13.1245 12.8414
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -3.19883 -1.82282 -2.59759 6.59236 8.69028
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.6849 -0.38685 -0.05751 -0.48558 -0.35672
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14.5718 15.2383 19.5758 29.4026 31.7017
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 189.928 168.833 168.314 167.202 166.115
  Payable/Accrued 0.28498 0.23474 0.25909
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.04597 0.05137 0.05801 0.07603
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.04043 1.48342 8.0912 -2.88155 -2.03668
  Cash Receipts 14.2265 30.6757 30.9989 1.1293 1.29536
  Cash Payments -15.2985 -24.8899 -22.9461 -4.11784 -3.52577
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.00179 -0.07522 -0.05256 -0.01014 -0.0113
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0 0.10304 0.09097 0.11713 0.20503
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.11933 -1.35135 -0.1374 -0.03436 0.01458
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.02403 -0.58595 -0.1374 -0.03436 -0.08966
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.0953 -0.76541 0 0 0.10424
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.06097 -5.18732 -0.19598 -0.0275 -0.00782
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.00188 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.27223 -0.25853 -0.19598 -0.02562 -0.00782
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.01983 -0.36804 -0.55994 -0.02758 -0.01846
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.24056 -5.42329 7.19789 -2.97099 -2.04838
  Cash Taxes Paid 0.03344 -4.33025
  Total Cash Dividends Paid 0 -5.0954
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.21126 0.16661
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -3.08133 -1.04043 0.25469 1.48342 3.58385
  Cash Receipts 1.919 14.2265 7.65262 30.6757 20.6673
  Cash Payments -5.15208 -15.2985 -7.58206 -24.8899 -14.7114
  Cash Taxes Paid 0.18334 0.03344 0.19601 -4.33025 -2.46469
  Cash Interest Paid -0.0316 -0.00179 -0.02986 -0.07522 0
  Changes in Working Capital 0 0.01798 0.10304 0.09267
  Cash From Investing Activities 0 -0.11933 -0.0262 -1.35135 -0.67133
  Capital Expenditures -0.02403 -0.0262 -0.58595 -0.25622
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.0953 0 -0.76541 -0.41511
  Cash From Financing Activities -0.09095 -0.06097 0.05156 -5.18732 -5.0847
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -5.0954 -5.05522
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.21126 0.15166 0.16661 0.13085
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.09095 -0.27223 -0.1001 -0.25853 -0.16033
  Foreign Exchange Effects -0.02977 -0.01983 0 -0.36804 -0.87527
  Net Change in Cash -3.20206 -1.24056 0.28005 -5.42329 -3.04744
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Hyslop (Paul) Individual Investor 39.1978 74447500 0 2023-08-02 LOW
  Regal Partners Limited Investment Advisor 10.39 19733425 0 2023-08-02 MED
  Wiersma (Eelco) Individual Investor 1.5129 2873420 -528008 2023-08-02 LOW
  Thornbridge Investment Management LLP Investment Advisor 1.0562 2006020 0 2022-03-31 LOW
  Sterling Investments Management Ltd Investment Advisor 1.0562 2006020 0 2023-09-30 HIGH
  Mackinnon (Lewis Andrew Craig) Individual Investor 0.8953 1700464 700464 2023-08-02 LOW
  Bissapp Software Pty. Ltd. Corporation 0.7893 1499060 -250000 2023-08-02 LOW
  Woolcott Investments Ltd. Corporation 0.6623 1257861 1257861 2023-08-02
  Futin Pty. Ltd. Corporation 0.4643 881901 881901 2023-08-02
  Maher (David) Individual Investor 0.3304 627605 0 2023-08-02 LOW
  Hansen (Elissa) Individual Investor 0.1816 345000 69000 2023-06-30 LOW
  Clarke (Don) Individual Investor 0.1777 337500 67500 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Personal Products (NEC)

  L 12 225 George St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου