Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Zoom Video Communications, Inc. - ZM CFD

79.32
0.46%
0.20
Χαμηλό: 78.92
Υψηλό: 81.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.20
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.006402 %
Charges from borrowed part ($-0.26)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.006402%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.005927 %
Charges from borrowed part ($-0.24)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.005927%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 79.69
Άνοιγμα* 79.69
Μεταβολή 1 έτους* -44.94%
Εύρος ημέρας* 78.92 - 81.74
Εύρος 52 εβδ. 63.55-152.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.59M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.93M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 24.22B
Αναλογία P/E 36.68
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 292.32M
Έσοδα 4.35B
EPS 2.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.22
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 79.32 -1.93 -2.38% 81.25 82.00 78.69
Feb 2, 2023 81.29 3.34 4.28% 77.95 84.33 77.95
Feb 1, 2023 78.29 3.80 5.10% 74.49 78.73 73.83
Jan 31, 2023 74.04 0.65 0.89% 73.39 74.95 71.67
Jan 30, 2023 73.39 0.75 1.03% 72.64 78.37 71.79
Jan 27, 2023 73.79 2.73 3.84% 71.06 74.47 70.06
Jan 26, 2023 70.99 2.44 3.56% 68.55 72.29 68.20
Jan 25, 2023 68.55 -0.03 -0.04% 68.58 69.29 66.02
Jan 24, 2023 69.42 -1.37 -1.94% 70.79 71.77 69.14
Jan 23, 2023 70.79 1.70 2.46% 69.09 71.45 66.69
Jan 20, 2023 69.45 2.60 3.89% 66.85 69.71 65.99
Jan 19, 2023 66.85 -0.56 -0.83% 67.41 67.80 65.99
Jan 18, 2023 67.41 -1.83 -2.64% 69.24 71.30 67.09
Jan 17, 2023 69.24 0.49 0.71% 68.75 70.13 67.74
Jan 13, 2023 68.79 -0.71 -1.02% 69.50 70.57 68.09
Jan 12, 2023 69.50 -0.26 -0.37% 69.76 71.03 67.56
Jan 11, 2023 69.81 -0.40 -0.57% 70.21 71.29 68.61
Jan 10, 2023 70.21 0.22 0.31% 69.99 71.17 68.52
Jan 9, 2023 69.99 0.84 1.21% 69.15 72.11 68.47
Jan 6, 2023 69.40 3.91 5.97% 65.49 69.84 64.94

Zoom Video Communications, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 60.817 151.478 330.517 622.658 2651.37 4099.86
Έσοδα 60.817 151.478 330.517 622.658 2651.37 4099.86
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.472 30.78 61.001 115.396 821.989 1054.55
Ακαθάριστο Εισόδημα 48.345 120.698 269.516 507.262 1829.38 3045.31
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60.817 156.311 324.35 609.962 1991.52 3036.27
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.127 109.798 230.335 427.487 995.651 1618.73
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.218 15.733 33.014 67.079 164.08 362.99
Λειτουργικά Έσοδα 0 -4.833 6.167 12.696 659.848 1063.59
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.098 1.241 1.837 13.666 18.186 24.561
Άλλο, Καθαρό 0.06 0.074 0.345 13.48
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.158 -3.518 8.349 26.362 678.034 1101.63
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.014 -3.822 7.584 25.305 672.316 1375.64
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.014 -3.822 7.584 25.305 672.316 1375.64
Καθαρά Κέρδη -0.014 -3.822 7.584 25.305 672.316 1375.64
Total Adjustments to Net Income -14.366 -4.405 -7.584 -3.555 -0.789 -0.582
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.38 -8.227 0 21.75 671.527 1375.06
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.38 -8.227 0 21.75 671.527 1375.06
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.38 -8.227 0 21.75 671.527 1375.06
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 256.388 256.388 256.388 254.298 298.128 305.827
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05609 -0.03209 0 0.08553 2.25248 4.4962
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05609 -0.03209 0 0.08553 2.28508 4.4962
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.8
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 956.237 1977.73 1050.76 1071.38
Έσοδα 956.237 1977.73 1050.76 1071.38
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 264.994 526.25 270.957 257.347
Ακαθάριστο Εισόδημα 691.243 1451.48 779.799 814.029
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 729.925 1456.82 759.899 819.557
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 399.756 783.081 390.434 445.214
Έρευνα & Ανάπτυξη 65.175 147.486 98.508 116.996
Λειτουργικά Έσοδα 226.312 520.915 290.857 251.819
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.2 26.476 117.821 -119.736
Άλλο, Καθαρό 3.819 5.424 1.605 6.451
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 228.931 552.815 410.283 138.534
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 227.531 544.615 340.383 490.641
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 227.531 544.615 340.383 490.641
Καθαρά Κέρδη 227.531 544.615 340.383 490.641
Total Adjustments to Net Income -0.155 -0.318 -0.112 -0.152
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 227.376 544.297 340.271 490.489
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 227.376 544.297 340.271 490.489
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 227.376 544.297 340.271 490.489
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 305.757 305.833 305.94 306.126
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.74365 1.77972 1.11222 1.60225
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.74365 1.77972 1.11222 1.60225
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 183.162 276.719 1095.52 4792.87 6183.81
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.202 176.401 855.194 4244.71 5419.27
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.146 63.624 283.134 2240.3 1062.82
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 103.056 112.777 572.06 2004.41 4356.45
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24.526 63.613 120.435 294.703 419.673
Accounts Receivable - Trade, Net 24.526 63.613 120.435 294.703 419.673
Prepaid Expenses 4.846 7.952 22.32 60.702 112.666
Other Current Assets, Total 14.588 28.753 97.573 192.747 232.202
Total Assets 215.019 354.565 1289.84 5297.99 7551.32
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13.032 37.275 125.746 247.573 318.319
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17.732 48.743 153.002 299.528 409.924
Accumulated Depreciation, Total -4.7 -11.468 -27.256 -51.955 -91.605
Other Long Term Assets, Total 18.825 40.571 56.566 191.669 598.128
Total Current Liabilities 68.529 152.341 333.83 1259.97 1579.69
Accounts Payable 2.723 4.963 1.596 8.664 7.841
Accrued Expenses 13.126 25.6 111.169 373.035 401.119
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 52.68 121.778 221.065 878.267 1170.73
Total Liabilities 82.138 202.452 455.902 1437.23 1771.3
Total Long Term Debt 0 14.858 0 0 0
Long Term Debt 0 14.858 0
Other Liabilities, Total 13.609 35.253 122.072 177.26 191.609
Total Equity 132.881 152.113 833.943 3860.77 5780.02
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 159.552 159.552
Common Stock 0.08 0.089 0.277 0.292 0.299
Additional Paid-In Capital 6.517 17.76 832.705 3187.17 3749.51
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -32.737 -25.153 0.152 672.468 2048.11
Other Equity, Total -0.531 -0.135 0.809 0.839 -17.902
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 215.019 354.565 1289.84 5297.99 7551.32
Total Common Shares Outstanding 256.388 256.388 278.728 293.549 299.038
Long Term Investments 3 13.538 367.814
Note Receivable - Long Term 9.011 28.008 55.643
Redeemable Preferred Stock 0
Goodwill, Net 24.34 27.607
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5340.9 5835.08 6112.72 6183.81 6564.28
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4689.58 5105.4 5417.96 5419.27 5726.28
Μετρητά & Ισοδύναμα 1557.27 1931.37 1322.44 1062.82 1407.31
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3132.31 3174.03 4095.52 4356.45 4318.97
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 366.346 395.266 377.874 419.673 483.879
Accounts Receivable - Trade, Net 366.346 395.266 377.874 419.673 483.879
Prepaid Expenses 93.257 87.428 96.059 112.666 102.125
Other Current Assets, Total 191.714 246.986 220.828 232.202 251.995
Total Assets 5888.61 6508.59 6978.97 7551.32 7956.71
Property/Plant/Equipment, Total - Net 286.19 284.939 300.99 318.319 332.647
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 343.981 353.188 380.351 409.924 434.753
Accumulated Depreciation, Total -57.791 -68.249 -79.361 -91.605 -102.106
Goodwill, Net 24.34 26.247 26.247 27.607 27.607
Intangibles, Net 10.655 24.232
Long Term Investments 13.538 137.795 299.75 367.814 343.16
Note Receivable - Long Term 26.981 32.224 36.915 55.643 58.304
Other Long Term Assets, Total 186.011 192.309 202.353 598.128 606.485
Total Current Liabilities 1528.34 1686.37 1691.38 1579.69 1809.01
Accounts Payable 8.324 49.762 20.064 7.841 22.506
Accrued Expenses 430.801 454.108 487.267 401.119 375.317
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1089.21 1182.5 1184.05 1170.73 1411.19
Total Liabilities 1695.88 1850.84 1865.29 1771.3 2008.83
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 167.542 164.472 173.906 191.609 199.816
Total Equity 4192.73 4657.75 5113.69 5780.02 5947.89
Common Stock 0.293 0.296 0.297 0.299 0.299
Additional Paid-In Capital 3292.24 3440.22 3561.05 3749.51 3831.06
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 899.999 1217.08 1557.47 2048.11 2161.76
Other Equity, Total 0.2 0.147 -5.128 -17.902 -45.237
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5888.61 6508.59 6978.97 7551.32 7956.71
Total Common Shares Outstanding 294.512 297.027 297.937 299.038 298.824
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.014 -3.822 7.584 25.305 672.316 1375.64
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.361 19.426 51.332 151.892 1471.18 1605.27
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.219 2.786 7.008 16.449 28.857 48.188
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.505 20.174 31.77 122.397 450.152 367.893
Cash Taxes Paid 0.015 0.133 0.214 1.07 3.181 38.979
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.651 0.288 4.97 -12.259 319.852 -186.454
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.824 -113.357 -39.719 -499.468 -1562.42 -2859.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.824 -9.738 -30.45 -38.225 -85.815 -145.608
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2 -103.619 -9.269 -461.243 -1476.6 -2713.49
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 100.267 -3.997 17.534 615.69 2050.28 34.068
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 -0.939 591.039 1983.29 -39.667
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 100.267 -3.877 3.565 24.651 66.983 73.735
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.12 14.908 0 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 106.804 -97.928 29.147 268.114 1959.03 -1219.76
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 227.531 544.615 884.998 1375.64 113.658
Cash From Operating Activities 533.302 1001.31 1395.87 1605.27 526.151
Cash From Operating Activities 10.663 22.691 35.275 48.188 15.28
Non-Cash Items 150.93 284.553 345.392 367.893 337.429
Changes in Working Capital 144.178 149.455 130.205 -186.454 59.784
Cash From Investing Activities -1219.98 -1364.18 -2367.1 -2859.1 -42.334
Capital Expenditures -79.074 -92.049 -121.442 -145.608 -28.249
Other Investing Cash Flow Items, Total -1140.9 -1272.13 -2245.66 -2713.49 -14.085
Cash From Financing Activities -6.279 65.104 20.885 34.068 -133.243
Financing Cash Flow Items -9.647 19.237 -28.005 -39.667 -4.086
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.368 45.867 48.89 73.735 -129.157
Net Change in Cash -692.955 -297.764 -950.343 -1219.76 341.149
Foreign Exchange Effects -9.425
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9288 17020865 3236987 2022-09-30 LOW
Yuan (Bin) Individual Investor 6.8466 16818925 -5769301 2021-12-31
Li (Ka Shing) Individual Investor 5.5317 13588649 3729497 2022-03-17
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 4.3215 10615891 -275449 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.8999 9580215 89956 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.4278 8420463 -46451 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.1754 7800404 1371400 2022-09-30 HIGH
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 2.6149 6423637 82339 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.052 5040839 92841 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 2.0111 4940357 227159 2022-09-30 LOW
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 1.9123 4697677 0 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.8757 4607761 57099 2022-09-30 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.7712 4351021 130870 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.334 3277044 -393753 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2581 3090633 -24379 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2331 3029121 -2226584 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.0204 2506643 1540355 2022-09-30 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.0041 2466565 -3221204 2022-09-30 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.8576 2106821 444930 2022-09-30 MED
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8523 2093572 -6471991 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Zoom Video Communications Company profile

Σχετικά με την Zoom Video Communications, Inc.

Η Zoom Video Communications, Inc. είναι πάροχος πλατφόρμας επικοινωνίας μέσω βίντεο. Η πλατφόρμα της εταιρείας συνδέει ανθρώπους μέσω βίντεο, τηλεφώνου, συνομιλίας και διαδικτυακών σεμιναρίων και επιτρέπει εμπειρίες σε διαφορετικές συσκευές και τοποθεσίες. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Chat, Zoom Rooms, Zoom Hardware-as-a-Service, Zoom Conference Room Connector, Zoom Events, Zoom Webinar, Zoom Developer Platform, Zoom App Marketplace και Zoom Contact Center. Το πελατολόγιό της καλύπτει μια σειρά από βιομηχανικές κατηγορίες, όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία/μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματική υποδομή, χρηματοδότηση, κυβέρνηση, υγειονομική περίθαλψη, μεταποίηση, μη κερδοσκοπικός/μη κερδοσκοπικός και κοινωνικός αντίκτυπος, λιανικό εμπόριο/καταναλωτικά προϊόντα και λογισμικό/δίκτυο. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Zoom Voice Communications, Inc., ZVC UK LTD, ZVC Australia PTY LTD, ZVC Netherlands B.V., ZVC Japan KK, Zoom Video Communications (Suzhou) Inc., Saasbee Inc. (Hefei) Ltd., ZVC India PVT LTD, Keybase LLC και SaasBee Software (Hangzhou) Co., Ltd.

Industry: Software (NEC)

55 Almaden Boulevard, 6Th Floor
SAN JOSE
CALIFORNIA 95113
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.41 Price
+0.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00389

BTC/USD

23,349.90 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου