Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Zimmer Biomet Holdings - ZBH CFD

  117.22
  0.01%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.19
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Zimmer Biomet Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 117.21
  Άνοιγμα* 116.89
  Μεταβολή 1 έτους* -5.68%
  Εύρος ημέρας* 116.73 - 117.59
  Εύρος 52 εβδ. 102.00-149.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.07M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.59B
  Αναλογία P/E 50.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 208.98M
  Έσοδα 7.28B
  EPS 2.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.85031
  Beta 1.02
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 117.22 0.85 0.73% 116.37 117.69 116.37
  Dec 7, 2023 117.21 1.18 1.02% 116.03 117.53 115.29
  Dec 6, 2023 116.06 0.40 0.35% 115.66 116.52 115.13
  Dec 5, 2023 115.73 -0.14 -0.12% 115.87 116.20 114.43
  Dec 4, 2023 116.80 -0.12 -0.10% 116.92 118.71 116.41
  Dec 1, 2023 117.89 2.07 1.79% 115.82 118.10 115.22
  Nov 30, 2023 116.20 2.75 2.42% 113.45 116.41 112.96
  Nov 29, 2023 113.85 1.08 0.96% 112.77 114.80 112.76
  Nov 28, 2023 113.01 -0.39 -0.34% 113.40 113.53 112.53
  Nov 27, 2023 113.73 0.91 0.81% 112.82 113.96 112.64
  Nov 24, 2023 113.37 -0.58 -0.51% 113.95 113.95 113.08
  Nov 22, 2023 113.74 0.83 0.74% 112.91 114.70 112.73
  Nov 21, 2023 112.83 0.52 0.46% 112.31 113.12 112.15
  Nov 20, 2023 112.41 1.18 1.06% 111.23 112.59 111.08
  Nov 17, 2023 111.58 0.17 0.15% 111.41 112.48 111.15
  Nov 16, 2023 111.44 1.05 0.95% 110.39 111.89 110.01
  Nov 15, 2023 110.42 2.34 2.17% 108.08 110.99 107.95
  Nov 14, 2023 107.96 0.93 0.87% 107.03 109.03 107.03
  Nov 13, 2023 105.76 -0.18 -0.17% 105.94 108.32 105.63
  Nov 10, 2023 105.33 1.59 1.53% 103.74 105.72 102.42

  Zimmer Biomet Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  11:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Zimmer Biomet Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Zimmer Biomet Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 6939.9 6827.3 6127.5 7982.2 7932.9
  Έσοδα 6939.9 6827.3 6127.5 7982.2 7932.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2019.5 1960.4 1824.3 2252.6 2271.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4920.4 4866.9 4303.2 5729.6 5661
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6243.6 6132.1 6044.4 6844.7 7899.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2761.7 2843.4 2712.7 3343.8 3379.3
  Έρευνα & Ανάπτυξη 406 435.8 322.8 449.3 391.7
  Depreciation / Amortization 526.8 529.5 512.1 584.3 595.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 529.6 363 672.5 214.7 1260.3
  Λειτουργικά Έσοδα 696.3 695.2 83.1 1137.5 33.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -164.8 -208.4 -212.1 -237.9 -264.6
  Άλλο, Καθαρό -128 12.2 23.8 6.2 -40.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 403.5 499 -105.2 905.8 -271.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 291.2 445.5 -9.2 816.5 -371
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -0.5 -1.5 0.1 0.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 290.2 445 -10.7 816.6 -370.9
  Καθαρά Κέρδη 231.4 401.6 -138.9 1131.6 -379.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 290.2 445 -10.7 816.6 -370.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 231.4 401.6 -138.9 1131.6 -379.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 231.4 401.6 -138.9 1131.6 -379.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 210.3 210.4 207 206.7 203.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.37993 2.11502 -0.05169 3.95065 -1.8226
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.19736 3.65533 2.06002 5.72252 2.79703
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -58.8 -43.4 -128.2 315 -8.3
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1869.6 1831 1825.1 1669.8 1781.8
  Έσοδα 1869.6 1831 1825.1 1669.8 1781.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 525.5 500.8 520.3 488.2 511
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1344.1 1330.2 1304.8 1181.6 1270.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1540 1503.7 1853.4 1424.5 1500.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 725.8 715.9 727.1 654.9 695.2
  Έρευνα & Ανάπτυξη 118.1 110.4 108 101.7 99.4
  Depreciation / Amortization 138.2 133.4 131.5 131.5 133
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32.3 43.1 366.5 48.2 62.3
  Λειτουργικά Έσοδα 329.6 327.3 -28.3 245.3 280.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51.6 -48.2 -42.6 -42.3 -38.8
  Άλλο, Καθαρό -1.2 7.7 -3.9 -25.4 -42.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 276.8 286.8 -74.8 177.6 199.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 209.9 232.7 -130.2 194.2 154
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 209.7 232.5 -130.5 194 153.7
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη 209.7 232.5 -130.5 194 153.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 209.5 232.5 -130.5 194 153.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 209.5 232.5 -130.5 194 153.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 209.5 232.5 -130.5 194 153.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 209.9 210.4 209.9 210.3 210.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.99809 1.10504 -0.62172 0.92249 0.73086
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.11479 1.27124 0.51322 1.07147 0.95954
  Other Operating Expenses, Total 0.1 0.1
  Total Adjustments to Net Income -0.2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4427.3 4885 5083.3 4723.9 4427.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 375.7 478.5 802.1 617.9 542.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 375.7 478.5 802.1 617.9 542.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1381.5 1404.9 1452.7 1363.9 1275.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1381.5 1404.9 1452.7 1363.9 1275.8
  Συνολικό Απόθεμα 2147.2 2394.5 2450.7 2385 2256.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 522.9 607.1 377.8 315.3 314.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 41.8 37.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21066 23456.4 24417.7 24638.7 24126.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2068.9 2287.7 2322.2 2344.1 2015.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6654.8 7006.8 6599.4 6183.5 5437.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4585.9 -4719.1 -4277.2 -3839.4 -3421.7
  Υπεραξία, Καθαρό 8580.2 9192.2 9261.8 9599.7 9594.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5063.8 6299.8 7055.5 7257.6 7684.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 925.8 791.7 694.9 713.4 405
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2358.2 3467.9 2556.9 3441.5 2421.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 354.1 351.2 330 400.9 362.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 971.5 1161.6 1284.5 1156.4 930.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 544.3 1605.1 500 1500 525
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 488.3 350 442.4 384.2 602.8
  Σύνολο Οφειλών 9045.7 10795.7 12223.5 12250.6 12855.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5152.2 5463.7 7626.5 6715 8399.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5152.2 5463.7 7626.5 6715 8399.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 474.8 665.6 790.4 840.1 999.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.7 5.7 5.2 4.7 4.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1053.8 1192.8 1244.5 1249.3 1030.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12020.3 12660.7 12194.2 12388.1 11271.3
  Κοινή Μετοχή 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9504.4 9314.8 9121.6 8920.1 8686.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9559.3 10292.2 10086.9 10427.3 9491.2
  Treasury Stock - Common -6867.2 -6717.8 -6719.6 -6720.5 -6721.7
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -179.3 -231.6 -297.8 -241.9 -187.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21066 23456.4 24417.7 24638.7 24126.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 209 209 207.6 206 204
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4372 4387.9 4411.9 4427.3 4534.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 292.1 319.8 330.2 375.7 545.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 292.1 319.8 330.2 375.7 545.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1340.7 1367.3 1380.9 1381.5 1278.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1340.7 1367.3 1380.9 1381.5 1278.5
  Συνολικό Απόθεμα 2323.3 2275.8 2241.3 2147.2 2128.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 415.8 425.1 459.5 522.9 581.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21217.3 21294.3 21243.5 21066 21333.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2032.2 1975 1906.4 1872.5 1801.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6646.6 6717.3 6593.9 6458.4 6344.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4614.4 -4742.3 -4687.5 -4585.9 -4542.8
  Υπεραξία, Καθαρό 8710.4 8743.7 8734.9 8580.2 8798.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4891.7 5027.7 5071.7 5063.8 5136.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1211 1160 1118.6 1122.2 1062
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2071.5 2233.7 2335.9 2358.2 2295.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 319.7 354.6 397.1 354.1 333.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 234.2 336.2 115.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 355 520 585 544.3 659.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1396.8 1359.1 1119.6 1123.6 1186.8
  Σύνολο Οφειλών 8706.5 8922.8 9092.8 9045.7 9088.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5127.4 5189.4 5204.8 5152.2 5055.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5127.4 5189.4 5204.8 5152.2 5055.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 465.4 474.9 484.6 474.8 541.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 7.2 7.1 6.9 6.7 6.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1035 1017.7 1060.6 1053.8 1190
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12510.8 12371.5 12150.7 12020.3 12244.7
  Κοινή Μετοχή 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9801.4 9766 9692.4 9504.4 9463.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 10014.9 9902.3 9741.7 9559.3 9739.9
  Treasury Stock - Common -7122.2 -7122.2 -7108.6 -6867.2 -6717.3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -186.5 -177.8 -178 -179.3 -244.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21217.3 21294.3 21243.5 21066 21333.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 209 208.8 208.5 209 209.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1 -0.1 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 291.2 445.5 -9.2 1131.5 -379.3
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1284.7 1499.2 1204.5 1585.8 1747.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 926.4 937.7 898.4 1006.1 1040.5
  Deferred Taxes -64.4 -102.1 39.4 -538.7 13.4
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 442.9 352.3 705.7 154.4 1045.2
  Cash Taxes Paid 326.6 258.4 142 192.5 237.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -311.4 -134.2 -429.8 -167.5 27.6
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -529.2 -503.6 -613.8 -729.3 -416.6
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -446.2 -417.2 -370.9 -720.6 -439
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -83 -86.4 -242.9 -8.7 22.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -843.8 -1306 -421.8 -779.9 -1302.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 466.4 -173.4 -100.2 -25.3 -60.5
  Total Cash Dividends Paid -201.2 -200.1 -198.5 -196.7 -195.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -48.3 122.5 129.8 158.2 107.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1060.7 -1055 -252.9 -716.1 -1154.4
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14.5 -13.2 15.3 -1.5 -10.2
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -102.8 -323.6 184.2 75.1 18.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 161.7 219 193.1 226.9 282.8
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 232.8 291.2 421.4 227.2 73.2
  Cash From Operating Activities 307.7 1284.7 1040.5 589.7 237.2
  Cash From Operating Activities 231.8 926.4 697.9 466.5 233.8
  Non-Cash Items 22.5 442.9 9.7 -17.7 -55.3
  Changes in Working Capital -179.4 -311.4 -88.5 -86.3 -14.5
  Cash From Investing Activities -149.4 -529.2 -416.7 -331.5 -88.3
  Capital Expenditures -129.5 -446.2 -316.7 -197.9 -92.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total -19.9 -83 -100 -133.6 4.5
  Cash From Financing Activities -206.7 -843.8 -530.4 -336.5 -190.5
  Financing Cash Flow Items -14.6 466.4 467.1 469 469.2
  Total Cash Dividends Paid -50.3 -201.2 -150.8 -100.5 -50.2
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -231.6 -48.3 63.2 45 40.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 89.8 -1060.7 -909.9 -750 -650
  Foreign Exchange Effects 2.9 -14.5 -26.5 -13.8 -1.1
  Net Change in Cash -45.5 -102.8 66.9 -92.1 -42.7
  Deferred Taxes -64.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.5042 24039661 -225675 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.583 11666511 484099 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3342 9056896 318082 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.2784 8940284 -1206323 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.4081 5032041 943637 2023-06-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.3279 4864500 -57250 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 2.3271 4862792 -72120 2023-06-30
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1121 4413445 98278 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9197 4011555 -1043640 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7401 3636143 -608827 2023-06-30 LOW
  Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6517 3451411 -177903 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.4563 3043231 -233760 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4052 2936316 -5667 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2679 2649387 24855 2023-06-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1361 2374002 222999 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.1286 2358454 100139 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.9982 2085873 -180000 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9299 1943260 856427 2023-06-30 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9263 1935708 344858 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9112 1903994 219309 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Zimmer Company profile

  Σχετικά με την Zimmer Biomet Holdings

  Η Zimmer Biomet Holdings, Inc. ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία ορθοπεδικών επανορθωτικών προϊόντων, προϊόντων αθλητιατρικής, βιολογικών προϊόντων, προϊόντων για άκρα και τραύματα, τεχνολογιών γραφείου, προϊόντων σπονδυλικής στήλης, κρανιογναθοπροσωπικών και θωρακικών προϊόντων, οδοντικών εμφυτευμάτων και συναφών χειρουργικών προϊόντων. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Εταιρείας συμβάλλουν στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από διαταραχές ή τραυματισμούς των οστών, των αρθρώσεων ή των υποστηρικτικών μαλακών ιστών.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  345 E Main St
  WARSAW
  INDIANA 46580-2746
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου