Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού

  Ακολουθεί επεξήγηση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού

  Τι είναι το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού;

  Στις συναλλαγές παραγώγων, υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι το χρηματοπιστωτικό μέσο που αντιπροσωπεύεται από ένα παράγωγο και είναι αυτό που δίνει στο παράγωγο την αξία του.

  Το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού παίρνει συχνά τη μορφή μιας μετοχής ή ενός εμπορεύματος, ωστόσο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού που παρέχει αξία.

  Πού συναντήσατε τον όρο «υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού»;

  Ίσως δεν έχετε ακούσει πολλά για τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού ως γενική έννοια, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τα επιμέρους είδη τους. Μετοχές, εμπορεύματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), ακόμα και νομίσματα, είναι ορισμένα από τα συνηθέστερα είδη υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού σήμερα.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού...

  Ένα παράδειγμα υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού αναφέρεται στην αγοραπωλησία ενός δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής.

  Ας υποθέσουμε ότι ένα δικαίωμα προαίρεσης παρέχει σε έναν συναλλασσόμενο το δικαίωμα να αγοράσει μια μετοχή της Χ. Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος προαίρεσης, το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι η ίδια η μετοχή, καθώς είναι αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο που δίνει στο δικαίωμα προαίρεσης την αξία του. Χωρίς αυτό το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, το παράγωγο δεν έχει καμιά εσωτερική αξία.

  Ένα δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Ένας συναλλασσόμενος σε ΣΜΕ αγοράζει ή πωλεί ένα συμβόλαιο που υπόσχεται την παράδοση ενός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

  Σε μια συναλλαγή σύμβασης επί διαφορών (CFD), το κέρδος ή η απώλεια εξαρτάται από τη διακύμανση της τιμής του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε σχέση με τη θέση που ελήφθη, παρόλο που το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού δεν αγοράζεται ή δεν πωλείται ποτέ στην πραγματικότητα.

  Με την πάροδο του χρόνου, η αξία ενός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού μπορεί να παρουσιάσει αυξομειώσεις, κάτι που οδηγεί σε μεταβολή της αξίας του δικαιώματος προαίρεσής του. Εάν ένα παράγωγο είναι καλή επένδυση ή όχι εξαρτάται από τη δυνητική μεταβολή της αξίας του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού που βρίσκεται πίσω από αυτό.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου