Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Yokogawa Electric Corporation - 6841 CFD

2237.0
0.88%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 13.7
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2252
Άνοιγμα* 2264.1
Μεταβολή 1 έτους* 38%
Εύρος ημέρας* 2230.2 - 2268
Εύρος 52 εβδ. 1,969.00-2,742.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.01M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.77M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 553.90B
Αναλογία P/E 23.03
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 266.93M
Έσοδα 426.58B
EPS 89.55
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.64888
Beta 1.28
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 2237.0 -27.1 -1.20% 2264.1 2272.5 2228.0
Jun 29, 2022 2252.0 43.7 1.98% 2208.3 2255.6 2196.2
Jun 28, 2022 2235.1 4.0 0.18% 2231.1 2258.2 2231.0
Jun 27, 2022 2202.1 -16.1 -0.73% 2218.2 2220.2 2192.1
Jun 24, 2022 2202.2 16.0 0.73% 2186.2 2202.6 2175.3
Jun 23, 2022 2183.3 -28.9 -1.31% 2212.2 2249.4 2174.2
Jun 22, 2022 2222.2 -3.9 -0.18% 2226.1 2256.1 2221.1
Jun 21, 2022 2218.1 53.5 2.47% 2164.6 2225.4 2164.2
Jun 20, 2022 2132.4 -68.8 -3.13% 2201.2 2227.5 2114.4
Jun 17, 2022 2184.3 23.0 1.06% 2161.3 2198.1 2156.2
Jun 16, 2022 2231.1 -27.9 -1.24% 2259.0 2275.2 2223.5
Jun 15, 2022 2253.8 -35.2 -1.54% 2289.0 2302.9 2251.0
Jun 14, 2022 2296.9 14.9 0.65% 2282.0 2298.7 2257.9
Jun 13, 2022 2323.0 22.1 0.96% 2300.9 2332.2 2297.9
Jun 10, 2022 2369.7 -14.0 -0.59% 2383.7 2409.8 2365.8
Jun 9, 2022 2413.7 4.0 0.17% 2409.7 2420.9 2395.6
Jun 8, 2022 2412.7 -9.9 -0.41% 2422.6 2448.6 2406.6
Jun 7, 2022 2410.4 44.6 1.89% 2365.8 2421.6 2363.8
Jun 6, 2022 2372.7 66.8 2.90% 2305.9 2377.5 2299.9
Jun 3, 2022 2303.9 -25.0 -1.07% 2328.9 2337.9 2274.9

Yokogawa Electric Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 389901 374206 404432 403711 406590
Έσοδα 389901 374206 404432 403711 406590
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 217091 210036 227922 230641 231262
Ακαθάριστο Εισόδημα 172810 164170 176510 173070 175328
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 364815 345398 382208 369771 383608
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 113805 105507 114780 112485 116356
Έρευνα & Ανάπτυξη 28319 27062 26141 25990 26267
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5599 2791 13364 654 9723
Other Operating Expenses, Total 1 2 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 25086 28808 22224 33940 22982
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6238 2849 1203 3249 4668
Gain (Loss) on Sale of Assets -107 53 2795 1596 2079
Άλλο, Καθαρό -1108 -186 -463 -357 -340
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30109 31524 25759 38428 29389
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23674 21304 16410 30175 22779
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2392 -2084 -1722 -1727 -1297
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21282 19220 14688 28448 21482
Καθαρά Κέρδη 21282 19220 14688 28448 21482
Total Adjustments to Net Income -1 -2 -2 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21282 19219 14686 28446 21481
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21282 19219 14686 28446 21481
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21282 19219 14686 28446 21481
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 266.931 266.933 266.934 267.009 267.223
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 79.7284 71.9993 55.0173 106.536 80.386
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 34 34 34 32 30
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 100.324 81.0816 83.0844 107.061 108.631
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 109099 96383 98162 86257 104529
Έσοδα 109099 96383 98162 86257 104529
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 61086 52967 55387 47651 60372
Ακαθάριστο Εισόδημα 48013 43416 42775 38606 44157
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 104297 89974 88839 81705 97966
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39474 35437 33415 33798 36390
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3737 1570 37 255 1203
Other Operating Expenses, Total 0 0 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 4802 6409 9323 4552 6563
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3488 1187 786 777 1128
Gain (Loss) on Sale of Assets -125 7 6 5 -2
Άλλο, Καθαρό -588 115 -321 -314 147
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7577 7718 9794 5020 7836
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7742 5703 6698 3531 3186
Δικαίωμα Μειοψηφίας -695 -581 -567 -549 -697
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7047 5122 6131 2982 2489
Καθαρά Κέρδη 7047 5122 6131 2982 2489
Total Adjustments to Net Income 2 -1 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7049 5121 6131 2981 2489
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7049 5121 6131 2981 2489
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7049 5121 6131 2981 2489
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 266.931 266.943 266.931 266.932 266.932
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 26.4076 19.1838 22.9684 11.1677 9.32447
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 17 0 17 0 17
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 37.7001 24.4019 23.5386 12.3434 11.7218
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 364195 345311 328882 306560 276337
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117687 102916 101522 86515 78264
Μετρητά & Ισοδύναμα 117687 102916 101522 86515 78264
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 181024 183711 172014 166954 150112
Accounts Receivable - Trade, Net 169452 183711 172014 166954 150112
Total Inventory 43004 35730 37340 36840 32254
Other Current Assets, Total 22480 22954 18006 16251 15707
Total Assets 555822 519081 489678 470114 444617
Property/Plant/Equipment, Total - Net 86943 84579 83059 75141 76731
Goodwill, Net 12378 4247 3132 6608 7246
Intangibles, Net 25938 22055 19634 27449 30545
Long Term Investments 53241 50887 42933 42550 43692
Other Long Term Assets, Total 13127 12002 12038 11806 10066
Total Current Liabilities 177192 168993 178900 147669 129124
Accounts Payable 36709 34720 34081 35096 36035
Accrued Expenses 17127 16228 15689 15538 14791
Notes Payable/Short Term Debt 21562 22841 31807 3568 1363
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2772 6263 16795 10537 493
Other Current Liabilities, Total 99022 88941 80528 82930 76442
Total Liabilities 222235 210758 203774 180254 172709
Total Long Term Debt 29714 25544 10837 18871 29349
Long Term Debt 24095 20000 4080 18670 28936
Minority Interest 6769 6447 5568 6290 6796
Other Liabilities, Total 6483 6486 7676 5510 4764
Total Equity 333587 308323 285904 289860 271908
Common Stock 43401 43401 43401 43401 43401
Additional Paid-In Capital 54392 54392 54386 54602 54560
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 221446 209240 199080 193468 173034
Treasury Stock - Common -1407 -1404 -1400 -1397 -1393
Unrealized Gain (Loss) 11592 11351 7020 9431 11873
Other Equity, Total 4163 -8657 -16583 -9645 -9567
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 555822 519081 489678 470114 444617
Total Common Shares Outstanding 266.931 266.932 266.934 266.936 267.227
Capital Lease Obligations 5619 5544 6757 201 413
Deferred Income Tax 2077 3288 793 1914 2676
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 364195 337104 337427 339042 345311
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117687 99077 109975 105494 102916
Μετρητά & Ισοδύναμα 117687 99077 109975 105494 102916
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 181024 173544 167066 170150 183711
Accounts Receivable - Trade, Net 169452 173544 167066 170150 183711
Total Inventory 43004 41347 38080 37985 35730
Other Current Assets, Total 22480 23136 22306 25413 22954
Total Assets 555822 525315 512349 512556 519081
Property/Plant/Equipment, Total - Net 86943 84046 82296 83471 84579
Goodwill, Net 12378 13281 3930 4119 4247
Intangibles, Net 25938 23059 22315 22016 22055
Long Term Investments 53241 56048 54796 51846 50887
Other Long Term Assets, Total 13127 11777 11585 12062 12002
Total Current Liabilities 177192 159206 153254 162599 168993
Accounts Payable 36709 30139 28241 30617 34720
Accrued Expenses 17127 10995 13843 8848 16228
Notes Payable/Short Term Debt 21562 20000 20000 20000 22841
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2772 6058 6153 6237 6263
Other Current Liabilities, Total 99022 92014 85017 96897 88941
Total Liabilities 222235 205587 196766 204508 210758
Total Long Term Debt 29714 20092 20000 20000 25544
Long Term Debt 24095 20092 20000 20000 20000
Capital Lease Obligations 5619 5544
Deferred Income Tax 2077 3288
Minority Interest 6769 7667 7445 7042 6447
Other Liabilities, Total 6483 18622 16067 14867 6486
Total Equity 333587 319728 315583 308048 308323
Common Stock 43401 43401 43401 43401 43401
Additional Paid-In Capital 54392 54392 54392 54392 54392
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 221446 214398 213815 207684 209240
Treasury Stock - Common -1407 -1406 -1405 -1404 -1404
Unrealized Gain (Loss) 11592 13453 13204 11945 11351
Other Equity, Total 4163 -4510 -7824 -7970 -8657
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 555822 525315 512349 512556 519081
Total Common Shares Outstanding 266.931 266.931 266.931 266.932 266.932
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 30109 31524 25759 38428 29389
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 51643 32841 31133 21409 31980
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16926 16988 18032 16126 16689
Amortization 1011 574 759 880 1623
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1304 -3900 7575 -3920 4603
Cash Taxes Paid 8528 8278 10774 11664 9787
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 690 675 612 337 358
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4901 -12345 -20992 -30105 -20324
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -28327 -18617 -18182 -4088 -6648
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18119 -16516 -17015 -13483 -13583
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10208 -2101 -1167 9395 6935
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -16165 -17105 4583 -6988 -22428
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2509 -1468 -1676 -1285 -1061
Total Cash Dividends Paid -9072 -9073 -9072 -8008 -7344
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4584 -6564 15331 2305 -14023
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 7186 4426 -3577 -469 -631
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 14337 1545 13957 9864 2273
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 30109 14814 31524
Cash From Operating Activities 51643 25157 32841
Cash From Operating Activities 16926 8570 16988
Amortization 1011 269 574
Non-Cash Items -1304 -3614 -3900
Cash Taxes Paid 8528 4084 8278
Cash Interest Paid 690 252 675
Changes in Working Capital 4901 5118 -12345
Cash From Investing Activities -28327 -10265 -18617
Capital Expenditures -18119 -9601 -16516
Other Investing Cash Flow Items, Total -10208 -664 -2101
Cash From Financing Activities -16165 -8203 -17105
Financing Cash Flow Items -2509 -1605 -1468
Total Cash Dividends Paid -9072 -4534 -9073
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4584 -2064 -6564
Foreign Exchange Effects 7186 390 4426
Net Change in Cash 14337 7079 1545
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.9908 16092759 -47600 2023-02-28 LOW
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited Insurance Company 5.8435 15697000 0 2022-09-30 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 5.0196 13484000 0 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.972 10669700 858197 2022-02-15 LOW
FIL Investments (Japan) Limited Investment Advisor 3.8514 10345900 -3915700 2022-10-14 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.947 7916492 -18700 2023-02-28 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8934 7772403 -508997 2021-11-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.8853 7750519 -77000 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4356 6542593 4500 2023-02-28 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 2.2861 6141000 -3071024 2021-11-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.228 5984900 5984900 2022-06-13 LOW
Yokogawa Electric Corporation Employees Corporation 1.8814 5054000 -327000 2022-09-30 LOW
Invesco Hong Kong Limited Investment Advisor 1.7527 4708300 4391000 2021-09-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6003 4298822 -46563 2023-02-28 LOW
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 1.5578 4184700 0 2023-01-31 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.5571 4182800 582615 2022-06-13 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.4585 3918000 -251000 2022-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3005 3493418 9100 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.291 3467990 470596 2022-12-31 LOW
Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 1.2642 3396000 -5500 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Yokogawa Electric Corporation Company profile

Σχετικά με την Yokogawa Electric Corporation

Η Yokogawa Electric Corporation είναι κατασκευαστής εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς. Ο τομέας ελέγχου κατασκευάζει και πωλεί συστήματα ελέγχου παραγωγής, μετρητές ροής, πομπούς πίεσης και διαφορικής πίεσης, αναλυτές διεργασιών και βιομηχανικούς καταγραφείς. Ο τομέας Εξοπλισμός μέτρησης κατασκευάζει και πωλεί όργανα μέτρησης κυματομορφών, όργανα οπτικής επικοινωνίας, γεννήτριες σημάτων, όργανα μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας και ισχύος. Ο τομέας Αεροσκάφη και Λοιπά παρέχει όργανα για αεροσκάφη, εξοπλισμό που σχετίζεται με ταξίδια, μετεωρολογικά και υδρολογικά όργανα.

Industry: Industrial Machinery & Equipment (NEC)

中町2-9-32
MUSASHINO-SHI
TOKYO-TO 180-8750
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.30 Price
-0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0168%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0051%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,707.80 Price
+1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Gold

1,995.17 Price
+1.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
+4.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00459

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου