Ο λογαριασμός μου
Ερώτηση 1 από 13

Σε γενικές γραμμές, ποια αγορά θεωρείται ασφαλέστερη;

Οψιόν
Ομόλογα
Εταιρικές μετοχές
Νομίσματα