Ερώτηση 1 από 13

Σε γενικές γραμμές, ποια αγορά θεωρείται ασφαλέστερη;

Νομίσματα
Ομόλογα
Οψιόν
Εταιρικές μετοχές