Ερώτηση 1 από 40

Τι σημαίνει IPO;

It’s Probably Overpriced (Η τιμή είναι μάλλον υπερβολική)
Instant Profit Opportunity (Άμεση ευκαιρία κέρδους)
Investing Pays Off (Η επένδυση αποδίδει)
Initial Public Offering (Αρχική δημόσια προσφορά)