Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω δεν είναι δείκτης;

Euronext
FTSE 100
Jow Dones
S&P 500