Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω δεν είναι δείκτης;

Euronext
S&P 500
Jow Dones
FTSE 100