Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω δεν είναι δείκτης;

S&P 500
Euronext
Jow Dones
FTSE 100