Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές XPO Logistics - XPO CFD

43.08
1.4%
0.39
Χαμηλό: 42.48
Υψηλό: 44.06
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.39
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

XPO Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 43.69
Άνοιγμα* 42.48
Μεταβολή 1 έτους* -36.64%
Εύρος ημέρας* 42.48 - 44.06
Εύρος 52 εβδ. 24.75-47.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.44M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.06B
Αναλογία P/E 5.74
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 115.16M
Έσοδα 13.11B
EPS 7.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 43.08 0.67 1.58% 42.41 44.19 42.00
Feb 2, 2023 43.69 0.71 1.65% 42.98 44.56 42.98
Feb 1, 2023 43.09 3.06 7.64% 40.03 43.69 40.03
Jan 31, 2023 39.64 1.35 3.53% 38.29 39.82 38.11
Jan 30, 2023 38.31 -0.24 -0.62% 38.55 39.24 38.22
Jan 27, 2023 39.20 1.54 4.09% 37.66 40.52 37.61
Jan 26, 2023 37.79 -0.14 -0.37% 37.93 38.23 37.11
Jan 25, 2023 37.85 0.25 0.66% 37.60 38.02 37.30
Jan 24, 2023 38.54 -0.26 -0.67% 38.80 39.16 38.10
Jan 23, 2023 39.13 1.66 4.43% 37.47 39.87 37.24
Jan 20, 2023 37.71 0.88 2.39% 36.83 37.84 36.53
Jan 19, 2023 36.58 -0.35 -0.95% 36.93 37.10 35.82
Jan 18, 2023 37.29 0.52 1.41% 36.77 38.75 36.77
Jan 17, 2023 36.87 0.52 1.43% 36.35 37.39 36.22
Jan 13, 2023 37.24 0.04 0.11% 37.20 37.93 36.97
Jan 12, 2023 37.63 0.14 0.37% 37.49 37.86 36.80
Jan 11, 2023 37.70 1.27 3.49% 36.43 37.94 36.43
Jan 10, 2023 37.27 0.31 0.84% 36.96 37.56 36.50
Jan 9, 2023 37.30 1.20 3.32% 36.10 38.01 36.05
Jan 6, 2023 35.83 1.65 4.83% 34.18 36.15 33.96

XPO Logistics Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 14619 15381 17279 10681 10199 12806
Έσοδα 14619 15381 17279 10681 10199 12806
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7887 8132 9013 7359 6950 8945
Ακαθάριστο Εισόδημα 6732 7249 8266 3322 3249 3861
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14225 14835 16602 10125 9971 12244
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1478 1497 1658 1068 1210 1322
Depreciation / Amortization 174 164 159 467 470 476
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 70 36 48 -48 22 41
Other Operating Expenses, Total 4616 5006 5724 1279 1319 1460
Λειτουργικά Έσοδα 394 546 677 556 228 562
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -321 -342 -220 -278 -304 -209
Άλλο, Καθαρό 34 57 109 23 41 57
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 107 261 566 301 -35 410
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 85 187 444 241 -17 323
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16 -20 -22 0 3 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 69 167 422 241 -14 323
Καθαρά Κέρδη 69 340 422 419 110 336
Total Adjustments to Net Income -6 -28 -32 -40 -31 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 63 139 390 201 -45 323
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 63 312 390 379 79 336
Ρύθμιση Αραίωσης 2 1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 65 313 390 379 79 336
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123 128 135 106 92 114
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.52846 1.09375 2.88889 1.89623 -0.48913 2.83333
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.98055 1.29526 3.31888 0.80853 -0.43967 2.82642
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 173 178 124 13
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2989 6175 3270 3361 3473
Έσοδα 2989 6175 3270 3361 3473
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2053 4239 2306 2400 2437
Ακαθάριστο Εισόδημα 936 1936 964 961 1036
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2858 5853 3204 3187 2848
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 338 662 339 321 344
Depreciation / Amortization 119 239 118 119 116
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 14 21 75 14 -434
Other Operating Expenses, Total 334 692 366 333 385
Λειτουργικά Έσοδα 131 322 66 174 625
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -65 -125 -49 -35 -37
Άλλο, Καθαρό 16 28 15 14 14
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 82 225 32 153 602
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 63 176 21 126 489
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 60 176 21 126 489
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 55 95 -78 -4 -1
Καθαρά Κέρδη 115 271 -57 122 488
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 60 176 21 126 489
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 115 271 -57 122 488
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 115 271 -57 122 488
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112 114.5 115 115 116
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53571 1.53712 0.18261 1.09565 4.21552
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.47398 1.4688 0.74755 0.94527 1.16942
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3073.6 3587.9 3688 3342 5378 2677
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 373.4 396.9 502 377 1731 260
Μετρητά & Ισοδύναμα 373.4 396.9 502 377 1731 260
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2404.5 2725.3 2596 2500 1680 2105
Accounts Receivable - Trade, Net 2313.3 2725.3 2596 2500 1680 2105
Total Inventory 40.1
Prepaid Expenses 110.5
Other Current Assets, Total 145.1 465.7 590 465 1967 312
Total Assets 11698.4 12601.6 12270 14128 16177 8707
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2537.4 2663.7 2605 4949 2735 2716
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3127.3 3773.2 4190 7003 4381 4544
Accumulated Depreciation, Total -589.9 -1109.5 -1585 -2054 -1646 -1828
Goodwill, Net 4325.8 4563.6 4467 4450 2536 2479
Intangibles, Net 1534.7 1435.3 1253 1092 675 580
Other Long Term Assets, Total 226.9 351.1 257 295 4853 255
Total Current Liabilities 2731.6 2997.1 3313 3258 5161 2538
Accounts Payable 1056.3 1250.7 1258 1157 854 1110
Accrued Expenses 1307.5 1525.8 1480 1882 1196 1277
Notes Payable/Short Term Debt 11 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 136.5 103.7 367 84 1281 58
Other Current Liabilities, Total 220.3 116.9 208 135 1830 93
Total Liabilities 8998.4 8997.2 8695 11385 13468 7569
Total Long Term Debt 4731.5 4417.5 3902 5182 5240 3514
Long Term Debt 4731.5 4417.5 3902 4894 5047 3334
Deferred Income Tax 572.4 418.8 444 495 286 316
Minority Interest 337.6 405.6 395 153 140 0
Other Liabilities, Total 625.3 758.2 641 2297 2641 1201
Total Equity 2700 3604.4 3575 2743 2709 1138
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 41.6 41.2 41 41 1 0
Common Stock 0.1 0.1 0 0.092 0.102 0.115
Additional Paid-In Capital 3244.9 3590 3311 2061 1998 1179
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -392.9 -42.6 377 786 868 43
Other Equity, Total -193.7 15.7 -154 -145.092 -158.102 -84.115
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11698.4 12601.6 12270 14128 16177 8707
Total Common Shares Outstanding 111.087 119.9 116 92 102 115
Total Preferred Shares Outstanding 0.07224 0.07 0.07 0.07 0.001 0.001
Capital Lease Obligations 288 193 180
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4271 4464 2550 2677 3555
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 629 801 254 260 1004
Μετρητά & Ισοδύναμα 629 801 254 260 1004
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3137 3171 1987 2105 2248
Accounts Receivable - Trade, Net 3137 3171 1987 2105 2248
Other Current Assets, Total 505 492 309 312 303
Total Assets 15369 15564 8533 8707 9320
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5253 5228 2650 2716 2617
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5304 5410 3586 3636 3586
Accumulated Depreciation, Total -2653 -2783 -1765 -1828 -1790
Goodwill, Net 4554 4572 2493 2479 2332
Intangibles, Net 955 923 603 580 548
Other Long Term Assets, Total 336 377 237 255 268
Total Current Liabilities 4176 4377 2527 2538 3432
Accounts Payable 1329 1293 963 1110 1330
Accrued Expenses 2499 2701 1352 1277 1218
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 88 92 56 58 682
Other Current Liabilities, Total 260 291 156 93 202
Total Liabilities 12593 12637 7517 7569 7722
Total Long Term Debt 5162 5181 3515 3514 2877
Long Term Debt 5162 5181 3515 3334 2877
Deferred Income Tax 378 380 306 316 300
Minority Interest 138 40 0 0
Other Liabilities, Total 2739 2659 1169 1201 1113
Total Equity 2776 2927 1016 1138 1598
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.112 0.112 0.115 0.115 0.115
Additional Paid-In Capital 1988 1971 1174 1179 1176
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 983 1139 -79 43 531
Other Equity, Total -195.112 -183.112 -79.115 -84.115 -109.115
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15369 15564 8533 8707 9320
Total Common Shares Outstanding 112 112 115 115 115
Total Preferred Shares Outstanding 0.001 0.001 0.001 0.001
Capital Lease Obligations 180
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 85 360 444 440 117 341
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 622 785 1102 791 885 721
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 643 658 716 467 470 476
Deferred Taxes -21 -158 45 40 -75 5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 110 196 47 -60 385 88
Cash Taxes Paid 41 79 70 82 40 84
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 363 274 233 281 314 253
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -195 -271 -150 -96 -12 -189
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 142 -386 -400 -625 -134 -486
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -483 -504 -551 -379 -303 -313
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 625 118 151 -246 169 -173
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -681 -366 -620 -295 913 -2025
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -27 -40 289 -128 -285 1048
Total Cash Dividends Paid -5 -7 -3 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 288 -536 -1347 -136 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -649 -607 -370 1180 1334 -3073
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4 16 -17 2 14 -2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 79 49 65 -127 1678 -1792
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 118 276 219 341 488
Cash From Operating Activities 173 539 626 721 201
Cash From Operating Activities 119 397 357 476 116
Deferred Taxes 9 -1 5 5 -12
Non-Cash Items 39 18 113 88 -427
Cash Taxes Paid 1 65 74 84 5
Cash Interest Paid 74 136 195 253 13
Changes in Working Capital -112 -151 -68 -189 36
Cash From Investing Activities -75 -154 -445 -486 571
Capital Expenditures -74 -250 -212 -313 -137
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 96 -233 -173 708
Cash From Financing Activities -1521 -1639 -1975 -2025 -24
Financing Cash Flow Items -81 -151 1048 1048 -11
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1440 -1488 -3023 -3073 -13
Foreign Exchange Effects -2 1 -7 -2 -3
Net Change in Cash -1425 -1253 -1801 -1792 745
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Total Cash Dividends Paid 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MFN Partners Management LP Hedge Fund 11.0065 12675369 0 2022-09-30 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0312 10400547 368077 2022-09-30 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7682 10097671 -87467 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.4689 8601427 820171 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.367 5029102 485112 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.716 3127854 226517 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6214 3018916 149421 2022-09-30 LOW
Anomaly Capital Management, LP Investment Advisor 2.2906 2637863 -97514 2022-09-30 HIGH
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.2001 2533713 29507 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6767 1930921 -190397 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.454 1674519 167001 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2078 1390988 2136 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.1384 1310985 1198209 2022-09-30 HIGH
Jacobs Private Equity, LLC Private Equity 1.1294 1300701 -10615000 2022-08-11 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8937 1029235 162421 2021-12-31 LOW
Empyrean Capital Partners, LP Hedge Fund 0.8613 991898 150000 2022-09-30 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8392 966482 -117572 2022-09-30 LOW
Federated Hermes MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8349 961489 -126669 2022-09-30 MED
Douglas C. Lane & Associates Investment Advisor/Hedge Fund 0.8233 948150 -7365 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7878 907224 908 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

XPO Logistics Company profile

Σχετικά με την XPO Logistics

Η XPO Logistics, Inc. (XPO), μαζί με τις θυγατρικές της, είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης αγοράς εμπορευματικών μεταφορών XPO Connect, για τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού των πελατών της, παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες διαμεσολάβησης φορτίου λιγότερο από φορτηγό (LTL) και μεσιτείας φορτηγών. Η Εταιρεία έχει δύο αναφερόμενους τομείς: Βόρεια Αμερική LTL, και Μεσιτεία και άλλες υπηρεσίες. Ο τομέας North American LTL παρέχει στους πελάτες της γεωγραφική πυκνότητα και ημερήσιες περιφερειακές, διαπεριφερειακές και διηπειρωτικές υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων LTL. Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν διασυνοριακές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών από και προς το Μεξικό και τον Καναδά, καθώς και ενδοκαναδικές υπηρεσίες. Ο τομέας μεσιτείας και άλλων υπηρεσιών περιλαμβάνει την εφοδιαστική του τελευταίου χιλιομέτρου για βαρέα εμπορεύματα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, του λιανικού εμπορίου παντός καναλιού και των καναλιών απευθείας στον καταναλωτή. Περιλαμβάνει επίσης μη βασικούς τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων με μεσιτεία, καθώς και τις ευρωπαϊκές προσφορές μεταφορών.

Industry: Ground Freight & Logistics (NEC)

Five American Lane
GREENWICH
CONNECTICUT 06831
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00283

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,344.20 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου