Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Woolworths Group Limited - WOWau CFD

  37.45
  0.94%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 06:00

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 37.09
  Άνοιγμα* 37.09
  Μεταβολή 1 έτους* 9.44%
  Εύρος ημέρας* 37.04 - 37.55
  Εύρος 52 εβδ. 31.67-41.13
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.23M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 49.70M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 42.64B
  Αναλογία P/E 27.85
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.21B
  Έσοδα 60.85B
  EPS 1.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.62482
  Beta 0.50
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 25, 2023 37.40 0.29 0.78% 37.11 37.43 37.03
  Sep 22, 2023 37.09 0.02 0.05% 37.07 37.27 37.04
  Sep 21, 2023 37.27 -0.36 -0.96% 37.63 37.78 37.23
  Sep 20, 2023 37.76 0.20 0.53% 37.56 37.79 37.52
  Sep 19, 2023 37.58 -0.12 -0.32% 37.70 37.70 37.51
  Sep 18, 2023 37.71 -0.02 -0.05% 37.73 37.79 37.48
  Sep 15, 2023 37.89 0.29 0.77% 37.60 38.08 37.60
  Sep 14, 2023 37.58 -0.09 -0.24% 37.67 37.76 37.53
  Sep 13, 2023 37.70 -0.36 -0.95% 38.06 38.11 37.47
  Sep 12, 2023 38.15 0.20 0.53% 37.95 38.18 37.76
  Sep 11, 2023 38.00 0.30 0.80% 37.70 38.02 37.57
  Sep 8, 2023 37.63 -0.32 -0.84% 37.95 37.95 37.58
  Sep 7, 2023 37.77 -0.19 -0.50% 37.96 37.99 37.68
  Sep 6, 2023 38.02 -0.09 -0.24% 38.11 38.23 37.95
  Sep 5, 2023 37.90 -0.12 -0.32% 38.02 38.03 37.76
  Sep 4, 2023 37.83 -0.33 -0.86% 38.16 38.30 37.76
  Sep 1, 2023 38.03 0.04 0.11% 37.99 38.17 37.78
  Aug 31, 2023 38.14 -0.16 -0.42% 38.30 38.40 37.97
  Aug 30, 2023 38.81 0.70 1.84% 38.11 38.95 38.08
  Aug 29, 2023 37.96 -0.12 -0.32% 38.08 38.11 37.75

  Woolworths Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 64294 60849 55733 53080 59984
  Έσοδα 64294 60849 55733 53080 59984
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47118 44878 39405 37750 42542
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17176 15971 16328 15330 17442
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61295 58158 52910 51054 57631
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14454 13577 13657 13452 15211
  Other Operating Expenses, Total -277 -297 -152 -148 -288
  Λειτουργικά Έσοδα 2999 2691 2823 2026 2353
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -662 -587 -620 -684 -135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2322 2091 2210 1355 2227
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1629 1557 1606 938 1559
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -10 -65 -44 -66
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1618 1547 1541 894 1493
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 6387 533 271 1200
  Καθαρά Κέρδη 1618 7934 2074 1165 2693
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1618 1547 1541 894 1493
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1618 7934 2074 1165 2693
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1618 7934 2073.19 1165 2693
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1223.1 1230.3 1262.6 1265.4 1313.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.32287 1.25742 1.21986 0.7065 1.13648
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.04 0.92 1.08 0.94 1.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.29706 1.03409 1.17381 0.8274 1.32146
  Άλλο, Καθαρό -15 -13 7 13 9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 166
  Ρύθμιση Αραίωσης -0.8108
  Jun 2023 Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 31125 33169 28955 31894 26198
  Έσοδα 31125 33169 28955 31894 26198
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23802 23316 22387 22491 18462
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7323 9853 6568 9403 7736
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29687 31608 27501 30657 24929
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6009 8445 5268 8309 6541
  Other Operating Expenses, Total -124 -153 -154 -143 -74
  Λειτουργικά Έσοδα 1438 1561 1454 1237 1269
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -305 -357 -270 -317 -285
  Άλλο, Καθαρό -26 11 -25 12 3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1107 1215 1159 932 987
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 780 849 878 679 755
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7 -4 -7 -3 -25
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 773 845 871 676 730
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 6387 209
  Καθαρά Κέρδη 773 845 871 7063 939
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 773 845 871 676 730
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 773 845 871 7063 939
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 773 845 871 7063 938.189
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1177.43 1268.77 1217.11 1243.49 1265.49
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.65651 0.666 0.71563 0.54363 0.57621
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.58 0.46 0.53 0.39 0.55
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.65651 0.666 0.71563 0.54363 0.57621
  Ρύθμιση Αραίωσης -0.8108
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6110 15786 8125 6298 7014
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1032 1009 2068 1111 1273
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1032 1009 2068 1066 1273
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 856 480 548 470 420
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 273 131 128 121 129
  Συνολικό Απόθεμα 3593 3132 4434 4280 4233
  Προπληρωθέντα Εξοδα 188 169 192 212 214
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 441 10996 883 225 874
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33273 39236 38472 23916 23391
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 16923 16005 19826 7577 8349
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 34232 31869 36648 14164 14241
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17309 -15864 -16822 -6587 -5892
  Υπεραξία, Καθαρό 3198 2881 4196 4217 4155
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2080 1790 3521 3576 2310
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3054 1088 1129 766 830
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 177 198 174 144 80
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1731 1488 1501 1338 653
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10750 23117 13457 8885 9029
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5216 4832 5843 5219 5149
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2972 2668 3155 2755 2630
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 336 44 0 39 16
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1590 1570 3853 235 588
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 636 14003 606 637 646
  Σύνολο Οφειλών 27293 37857 29730 13815 12910
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14837 13274 14806 2855 2199
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3938 2753 1904 2852 2199
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10899 10521 12902 3 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 124 360 290 383 368
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1582 1106 973 1347 1314
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5980 1379 8742 10101 10481
  Κοινή Μετοχή 5379 5466 6197 6033 6201
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 670 -3932 2678 4118 4352
  Treasury Stock - Common -172 -213 -175 -205 -146
  Unrealized Gain (Loss) 50 59
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 103 58 42 105 15
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33273 39236 38472 23916 23391
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1213.9 1267.65 1263.09 1258.69 1313.32
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 204 345
  Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021 Jan 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6520 6110 5885 15786 8140
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1114 1138 1040 1028 2292
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1059 1032 1006 1009 2135
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55 106 34 19 157
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1211 1044 1077 649 853
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1211 1044 1077 649 853
  Συνολικό Απόθεμα 3944 3593 3554 3132 4808
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 251 335 214 10977 187
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33772 33273 32823 39236 39484
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18401 18226 18000 17030 21719
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 19404 18152 21951
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9409 -8599 -9192
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5708 5278 5309 4671 7740
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1191 1786 1765 135 176
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 147 159 151 133 162
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1805 1714 1713 1481 1547
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11514 10750 11040 23117 13303
  Payable/Accrued 7535 7002 7153 6467 8530
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 525 336 347 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1478 1590 1623 1614 2573
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1976 1822 1917 15036 2200
  Σύνολο Οφειλών 27529 27293 27257 37857 30129
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14264 14837 14501 13274 15439
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3640 3938 3509 2753 1905
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10624 10899 10992 10521 13534
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 185
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 131 124 126 360 327
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1620 1582 1590 1106 875
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6243 5980 5566 1379 9355
  Κοινή Μετοχή 5428 5379 5230 5466 6281
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 815 773 336 -3874 3129
  Treasury Stock - Common -172 -213 -55
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33772 33273 32823 39236 39484
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1216.48 1213.9 1211.98 1267.65 1265.36
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3378 4624 4561 2948 2994
  Cash Receipts 64538 72688 68898 68998 66899
  Cash Payments -59721 -66526 -62831 -65140 -63060
  Cash Taxes Paid -838 -738 -650 -744 -661
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -601 -800 -856 -166 -184
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2457 -2200 -1945 -246 -1510
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2416 -2389 -2149 -1991 -1848
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -41 189 204 1745 338
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1337 -3043 -1612 -2917 -1124
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1145 -227 -168 -111 -120
  Total Cash Dividends Paid -1007 -1104 -1133 -1267 -724
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2000 0 -1701 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 525 -1712 -311 162 -280
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 -3 -2 4 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -414 -622 1002 -211 360
  Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021 Jan 2021
  Cash From Operating Activities 2149 3378 1731 4624 2880
  Cash Receipts 35210 64538 33811 72688 38659
  Cash Payments -32335 -59721 -31235 -66526 -34886
  Cash Taxes Paid -354 -838 -510 -738 -419
  Cash Interest Paid -372 -601 -335 -800 -474
  Cash From Investing Activities -839 -2457 -1280 -2200 -710
  Capital Expenditures -1274 -2416 -1144 -2389 -1005
  Other Investing Cash Flow Items, Total 435 -41 -136 189 295
  Cash From Financing Activities -1285 -1337 -893 -3043 -2099
  Financing Cash Flow Items -6 1145 1245 -227 -3
  Total Cash Dividends Paid -549 -1007 -603 -1104 -522
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -730 525 465 -1712 -1574
  Foreign Exchange Effects 2 2 2 -3 -4
  Net Change in Cash 27 -414 -440 -622 67
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -2000 -2000

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Food Retail & Distribution (NEC)

  1 Woolworths Way
  Bella Vista
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2153
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0538%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0757%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου