Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Wheeler REIT - WHLR CFD

  0.38
  2.56%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.39
  Άνοιγμα* 0.41
  Μεταβολή 1 έτους* -75.45%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.41
  Εύρος 52 εβδ. 0.16-18.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 647.19K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 125.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.31M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 54.98M
  Έσοδα 103.06M
  EPS -48.42
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.77
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.41 0.38
  Dec 7, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.41 0.38
  Dec 6, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.42 0.38
  Nov 30, 2023 0.39 -0.05 -11.36% 0.44 0.45 0.38
  Nov 29, 2023 0.48 0.02 4.35% 0.46 0.62 0.42
  Nov 28, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.45 0.38
  Nov 6, 2023 0.38 -0.10 -20.83% 0.48 0.48 0.38
  Nov 3, 2023 0.49 -0.06 -10.91% 0.55 0.55 0.46
  Nov 2, 2023 0.57 -0.04 -6.56% 0.61 0.62 0.55
  Nov 1, 2023 0.61 -0.02 -3.17% 0.63 0.65 0.59
  Oct 31, 2023 0.60 -0.08 -11.76% 0.68 0.68 0.56
  Oct 30, 2023 0.69 -0.13 -15.85% 0.82 0.83 0.69
  Oct 27, 2023 0.84 -0.05 -5.62% 0.89 0.89 0.80
  Oct 26, 2023 0.90 -0.03 -3.23% 0.93 0.93 0.88
  Oct 25, 2023 0.93 -0.05 -5.10% 0.98 1.02 0.89
  Oct 24, 2023 1.06 -0.21 -16.54% 1.27 1.29 1.04
  Oct 23, 2023 1.26 0.10 8.62% 1.16 1.48 1.14
  Oct 20, 2023 1.41 0.27 23.68% 1.14 1.92 1.04
  Oct 19, 2023 0.97 -0.14 -12.61% 1.11 1.19 0.96
  Oct 18, 2023 1.16 0.16 16.00% 1.00 1.25 0.87

  Wheeler REIT Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Earnings Release
  Q4 2023 Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Earnings Release
  Q1 2024 Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Annual Shareholders Meeting
  Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 76.645 61.31 61.003 63.162 65.275
  Έσοδα 76.645 61.31 61.003 63.162 65.275
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.731 19.618 18.886 19.127 18.473
  Ακαθάριστο Εισόδημα 50.914 41.692 42.117 44.035 46.802
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 52.047 41.8 43.625 52.308 62.82
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.62 7.14 5.831 6.658 8.303
  Depreciation / Amortization 19.54 14.797 17.291 21.319 27.094
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.844 0.245 1.617 5.204 8.7
  Other Operating Expenses, Total 0 0.25
  Λειτουργικά Έσοδα 24.598 19.51 17.378 10.854 2.455
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32.377 -29.226 -17.092 -18.983 -20.224
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.47 -9.349 0.287 -8.129 -17.769
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.47 -9.351 0.287 -8.144 -17.809
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.984 -0.092 -0.042 0.105 0.406
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.454 -9.443 0.245 -8.039 -17.403
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.903
  Καθαρά Κέρδη -12.454 -9.443 0.245 -8.039 -16.5
  Total Adjustments to Net Income -9.056 -3.797 -9.532 -14.629 -12.827
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.51 -13.24 -9.287 -22.668 -30.23
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.51 -13.24 -9.287 -22.668 -29.327
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.51 -13.24 -9.287 -22.668 -29.327
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.97607 0.97119 0.96983 0.96718 0.92562
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -22.0373 -13.6327 -9.57593 -23.4371 -32.6591
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -23.9265 -13.4687 -7.90862 -19.9397 -26.5497
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό -0.691 0.367 0.001
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 24.84 26.066 26.951 18.718 15.479
  Έσοδα 24.84 26.066 26.951 18.718 15.479
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.342 8.955 9.094 6.655 4.732
  Ακαθάριστο Εισόδημα 16.498 17.111 17.857 12.063 10.747
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.061 19.492 16.979 14.134 10.13
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.818 3.071 3.186 2.498 1.673
  Depreciation / Amortization 7.301 7.466 7.318 4.981 3.625
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.6 0 -2.619 0 0.1
  Λειτουργικά Έσοδα 5.779 6.574 9.972 4.584 5.349
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.992 -4.578 -10.807 -7.59 -5.402
  Άλλο, Καθαρό -0.035 -2.405 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.248 -0.409 -0.835 -3.006 -0.053
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.294 -0.409 -0.835 -3.006 -0.053
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.676 -2.692 -2.747 -1.234 0.001
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.97 -3.101 -3.582 -4.24 -0.052
  Καθαρά Κέρδη -3.97 -3.101 -3.582 -4.24 -0.052
  Total Adjustments to Net Income -2.261 -2.264 -2.264 -2.264 -2.264
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.231 -5.365 -5.846 -6.504 -2.316
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.231 -5.365 -5.846 -6.504 -2.316
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.231 -5.365 -5.846 -6.504 -2.316
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.98002 0.9794 0.97939 0.97928 0.97348
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.35803 -5.47783 -5.96904 -6.6416 -2.3791
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.96008 -5.47783 -8.64317 -6.6416 -2.27638
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.491 22.898 7.66 5.451 3.544
  Μετρητά & Ισοδύναμα 28.491 22.898 7.66 5.451 3.544
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.544 9.233 9.153 6.905 5.539
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 684.536 465.281 489.379 484.365 508.081
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 576.113 399.185 405.409 427.866 436.006
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 639.205 454.358 451.855 466.681 476.195
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -78.225 -67.628 -59.191 -50.466 -40.189
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.134 2.424 3.547 5.241 7.346
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 63.254 31.541 63.61 38.902 50.646
  Payable/Accrued 18.398 11.054 11.229 9.557 12.116
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 598.18 370.872 378.898 373.213 389.065
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 466.029 333.283 334.266 340.913 360.19
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 466.029 333.283 334.266 340.913 360.19
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 66.196 1.941 1.931 2.08 2.194
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31.079 11.554 18.272 8.742 14.565
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 86.356 94.409 110.481 111.152 119.016
  Redeemable Preferred Stock 146.882 134.19 137.19 128.765 118.408
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.098 0.097 0.097 0.097 0.095
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 234.993 234.229 234.061 233.87 233.697
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -295.617 -274.107 -260.867 -251.58 -233.184
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 684.536 465.281 489.379 484.365 508.081
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.9794 0.97205 0.97039 0.96943 0.95115
  Total Preferred Shares Outstanding 6.5321 5.0254 5.4056 5.47695 5.47695
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Δεδουλευμένα Έξοδα 16.478 13.04 13.2 11.921 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.419 28.735 24.817 28.491 24.057
  Μετρητά & Ισοδύναμα 25.419 28.735 24.817 28.491 24.057
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.691 11.048 11.772 13.544 11.517
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 671.937 673.362 681.153 684.536 693.046
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 571.721 573.401 575.969 576.113 582.702
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 653.395 645.108 643.271 639.205 642.698
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -91.176 -86.685 -82.358 -78.225 -75.125
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21.049 23.248 2.862 3.134 3.432
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33.955 32.299 65.733 63.254 71.338
  Payable/Accrued 18.291 17.209 20.66 18.398 21.286
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.377 16.38 16.429 16.478 16.446
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 611.081 592.083 597.91 598.18 603.546
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 483.88 469.288 467.06 466.029 467.23
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 483.88 469.288 467.06 466.029 467.23
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 66.119 66.201 66.213 66.196 64.935
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 32.414 23.005 27.548 31.079 33.649
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 60.856 81.279 83.243 86.356 89.5
  Redeemable Preferred Stock 162.782 153.274 149.007 146.882 142.992
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.01 0.098 0.098 0.098 0.098
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 235.295 235.12 235.12 234.993 234.956
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -337.231 -307.213 -300.982 -295.617 -288.546
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 671.937 673.362 681.153 684.536 693.046
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.98086 0.98002 0.98002 0.9794 0.97935
  Total Preferred Shares Outstanding 6.68831 6.68831 6.52785 6.5321 5.45429
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6.58 3.031
  Other Assets, Total 1.522 1.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.47 -9.351 0.287 -8.144 -16.906
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30.758 17.041 15.78 15.253 22.002
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.489 11.072 11.317 12.02 12.66
  Amortization 6.051 3.725 5.974 9.299 14.434
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.642 11.098 2.528 6.287 10.834
  Cash Taxes Paid 0 0.002 0.015 0.006 0.042
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.957 18.973 15.889 17.379 17.574
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.046 0.497 -4.326 -4.209 0.98
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -133.512 5.101 2.237 0.868 -22.45
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -144.021 -6.412 -2.271 -2.735 -28.72
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.509 11.513 4.508 3.603 6.27
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 118.2 -24.491 3.16 -12.529 6.161
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17.985 -8.5 -3.143 -0.779 -2.084
  Total Cash Dividends Paid 0 -14.591
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -8.336 -1.106 0 21.158
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 136.185 -7.655 7.409 -11.75 1.678
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 15.446 -2.349 21.177 3.592 5.713
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.409 -8.47 -7.635 -4.629 -4.576
  Cash From Operating Activities 3.687 30.758 27.954 9.951 3.374
  Cash From Operating Activities 4.523 13.489 8.966 5.581 2.788
  Amortization 2.943 6.051 3.256 1.66 0.828
  Non-Cash Items -2.736 8.642 8.411 6.321 5.141
  Cash Interest Paid 5.304 19.957 14.137 8.937 3.628
  Changes in Working Capital -0.634 11.046 14.956 1.018 -0.807
  Cash From Investing Activities -4.155 -133.512 -140.106 -3.247 -1.269
  Capital Expenditures -4.155 -144.021 -141.892 -5.033 -3.055
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 10.509 1.786 1.786 1.786
  Cash From Financing Activities -3.276 118.2 126.035 -0.571 -5.706
  Financing Cash Flow Items -2.688 -17.985 -11.362 -5.187 -0.992
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.588 136.185 137.397 4.616 -4.714
  Net Change in Cash -3.744 15.446 13.883 6.133 -3.601
  Cash Taxes Paid 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Wheeler REIT Company profile

  Σχετικά με την Wheeler REIT

  Η Wheeler Real Estate Investment Trust, INC. είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη, αυτοδιαχειριζόμενη εταιρεία επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα. Η εταιρεία είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη, αυτοδιαχειριζόμενη επενδυτική εταιρεία εμπορικών ακινήτων που κατέχει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται ακίνητα λιανικής πώλησης που αποφέρουν εισόδημα, με κύρια εστίαση σε κέντρα παντοπωλείου. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από εξήντα δύο ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων πενήντα οκτώ εμπορικών κέντρων λιανικής πώλησης, και τέσσερα μη ανεπτυγμένα αγροτεμάχια. Τα ακίνητα βρίσκονται γεωγραφικά στις νοτιοανατολικές, μεσοατλαντικές και βορειοανατολικές περιοχές.

  Industry: Retail REITs

  2529 Virginia Beach Blvd., Suite 200
  Riversedge North
  VIRGINIA BEACH
  VIRGINIA 23452
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου