Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Westlake Chemical - WLK CFD

  128.64
  1.04%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.70
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Westlake Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 127.32
  Άνοιγμα* 128.01
  Μεταβολή 1 έτους* 25.08%
  Εύρος ημέρας* 128.01 - 129.52
  Εύρος 52 εβδ. 98.05-138.39
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 327.42K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.55B
  Αναλογία P/E 13.81
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 128.14M
  Έσοδα 13.02B
  EPS 9.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.54871
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 28, 2023 127.32 -0.17 -0.13% 127.49 128.84 126.50
  Nov 27, 2023 128.21 1.32 1.04% 126.89 128.88 126.87
  Nov 24, 2023 129.18 1.29 1.01% 127.89 129.81 127.89
  Nov 22, 2023 127.86 -0.21 -0.16% 128.07 128.68 127.42
  Nov 21, 2023 128.64 -0.29 -0.22% 128.93 131.16 128.64
  Nov 20, 2023 129.76 0.54 0.42% 129.22 130.95 128.07
  Nov 17, 2023 129.33 1.12 0.87% 128.21 129.93 127.53
  Nov 16, 2023 128.05 1.78 1.41% 126.27 128.61 126.06
  Nov 15, 2023 127.95 -0.52 -0.40% 128.47 131.30 127.62
  Nov 14, 2023 129.62 5.63 4.54% 123.99 129.75 123.99
  Nov 13, 2023 122.35 1.81 1.50% 120.54 122.62 119.88
  Nov 10, 2023 121.90 3.02 2.54% 118.88 121.97 118.76
  Nov 9, 2023 118.86 -0.48 -0.40% 119.34 120.59 118.45
  Nov 8, 2023 119.40 0.12 0.10% 119.28 120.91 119.27
  Nov 7, 2023 119.94 1.80 1.52% 118.14 120.86 118.14
  Nov 6, 2023 121.21 -1.22 -1.00% 122.43 122.78 120.09
  Nov 3, 2023 123.45 4.37 3.67% 119.08 124.16 118.60
  Nov 2, 2023 120.88 -0.70 -0.58% 121.58 124.31 117.41
  Nov 1, 2023 116.07 2.21 1.94% 113.86 116.15 113.56
  Oct 31, 2023 115.25 1.00 0.88% 114.25 115.67 113.68

  Westlake Chemical Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Westlake Corp Earnings Release
  Q4 2023 Westlake Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 15794 11778 7504 8118 8635
  Έσοδα 15794 11778 7504 8118 8635
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11721 8283 6481 6858 6648
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4073 3495 1023 1260 1987
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12744 8978 7075 7462 7221
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 835 551 449 458 445
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 33 21 36 37 27
  Λειτουργικά Έσοδα 3050 2800 429 656 1414
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -153 -169 -142 -124 -126
  Άλλο, Καθαρό 49 46 44 38 46
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2946 2677 331 570 1334
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2297 2070 373 462 1034
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -50 -55 -43 -41 -38
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2247 2015 330 421 996
  Καθαρά Κέρδη 2247 2015 330 421 996
  Total Adjustments to Net Income -12 -10 -1 -2 -5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2235 2005 329 419 991
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2235 2005 329 419 991
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2235 2005 329 419 991
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 128.846 128.698 128.089 128.757 129.986
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 17.3463 15.5791 2.56853 3.25418 7.62391
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.309 1.135 1.065 1.025 0.92
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 17.546 15.7053 2.75121 3.4871 7.78491
  Depreciation / Amortization 155 123 109 109 101
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3251 3356 3299 3956 4483
  Έσοδα 3251 3356 3299 3956 4483
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2609 2564 2732 3180 3038
  Ακαθάριστο Εισόδημα 642 792 567 776 1445
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2855 2820 2972 3440 3308
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 213 222 200 215 220
  Depreciation / Amortization 30 31 31 39 43
  Λειτουργικά Έσοδα 396 536 327 516 1175
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -42 -42 -43 -44 -44
  Άλλο, Καθαρό 23 22 21 24 17
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 377 516 305 496 1148
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 307 407 248 412 873
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -13 -16 -11 -15
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 297 394 232 401 858
  Καθαρά Κέρδη 297 394 232 401 858
  Total Adjustments to Net Income -1 -2 -2 -2 -5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 296 392 230 399 853
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 296 392 230 399 853
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 296 392 230 399 853
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 128.484 128.459 128.371 128.747 129.341
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.30379 3.05155 1.79168 3.0991 6.59496
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.357 0.357 0.357 0.357 0.2975
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.3228 3.06997 1.84869 3.13781 6.63612
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3 3 9 6 7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5973 5263 3477 2742 2842
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2228 1908 1313 728 753
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2228 1908 1313 728 753
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1801 1868 1214 1036 1037
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1651 1741 1078 938 952
  Συνολικό Απόθεμα 1866 1407 918 936 1014
  Προπληρωθέντα Εξοδα 78 80 32 42 38
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20550 18459 13835 13261 11602
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9140 8168 7381 7355 6595
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13838 12302 11091 10523 9315
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4698 -4134 -3710 -3168 -2720
  Υπεραξία, Καθαρό 2161 2024 1083 1074 1002
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1565 1580 612 710 659
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1142 1007 1059 1112
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 569 417 223 268 504
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2298 2344 1357 1241 1183
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 886 864 536 473 507
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1409 1196 821 768 676
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 10619 10504 7792 7401 6012
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4879 4911 3566 3445 2668
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4879 4911 3566 3445 2668
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1735 1681 1368 1255 1159
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 534 573 535 543 486
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1173 995 966 917 516
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9931 7955 6043 5860 5590
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 601 581 569 553 556
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9885 7808 5938 5757 5477
  Treasury Stock - Common -467 -399 -401 -377 -382
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -89 -36 -64 -74 -62
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20550 18459 13835 13261 11602
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 127.373 127.916 127.83 128.385 128.468
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3 284 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6757 6296 6146 5973 6101
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3057 2677 2414 2228 1778
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3057 2677 2414 2228 1778
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1939 1855 1835 1801 2181
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1574 1642 1728 1651 1968
  Συνολικό Απόθεμα 1672 1671 1842 1866 2024
  Προπληρωθέντα Εξοδα 89 93 55 78 118
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21396 20981 20806 20550 20425
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9221 9194 9161 9140 8884
  Υπεραξία, Καθαρό 2161 2167 2167 2161 2143
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1471 1507 1539 1565 1575
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1117 1120 1131 1142 1147
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 669 697 662 569 575
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2659 2131 2159 2298 2461
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 808 799 826 886 992
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1549 1329 1331 1409 1461
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 302 3 2 3 8
  Σύνολο Οφειλών 10642 10437 10515 10619 10804
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4574 4894 4892 4879 4813
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4574 4894 4892 4879 4813
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1680 1692 1716 1735 1803
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 531 533 537 534 567
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1198 1187 1211 1173 1160
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10754 10544 10291 9931 9621
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 619 601 590 601 590
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 10705 10484 10232 9885 9700
  Treasury Stock - Common -440 -463 -465 -467 -439
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -131 -79 -67 -89 -231
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21396 20981 20806 20550 20425
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 128.133 127.686 127.64 127.373 127.659
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2297 2070 373 462 1034
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3395 2394 1297 1301 1409
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1056 840 773 713 641
  Deferred Taxes -21 23 146 54 62
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 87 75 83 75 46
  Cash Taxes Paid 570 466 135 77 376
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 172 130 140 116 140
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -24 -614 -78 -3 -374
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2479 -3213 -509 -1954 -754
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1108 -658 -525 -787 -702
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1371 -2555 16 -1167 -52
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -587 1437 -216 630 -1427
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -67 -67 -53 -57 -36
  Total Cash Dividends Paid -169 -145 -137 -132 -120
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -101 -30 -54 33 -106
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -250 1679 28 786 -1165
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -24 -14 15 -2 -7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 305 604 587 -25 -779
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 407 2297 2049 1637 764
  Cash From Operating Activities 512 3395 2560 1613 700
  Cash From Operating Activities 267 1056 785 521 257
  Deferred Taxes -16 -21 44 81 42
  Non-Cash Items 11 87 86 52 15
  Changes in Working Capital -157 -24 -404 -678 -378
  Cash From Investing Activities -263 -2479 -2148 -1803 -1507
  Capital Expenditures -267 -1108 -811 -493 -263
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4 -1371 -1337 -1310 -1244
  Cash From Financing Activities -75 -587 -480 -377 -47
  Financing Cash Flow Items -6 -67 -39 -19 -5
  Total Cash Dividends Paid -47 -169 -123 -77 -39
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -22 -101 -68 -31
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -250 -250 -250 -3
  Foreign Exchange Effects 9 -24 -67 -30 -3
  Net Change in Cash 183 305 -135 -597 -857
  Cash Taxes Paid 23
  Cash Interest Paid 54
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  TTWF, L.P. Corporation 73.1518 93405554 0 2023-03-15 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.436 4387297 304108 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6872 3431160 -8646 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6671 3405575 84846 2023-06-30 LOW
  Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2829 2915029 853129 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2563 2881033 26029 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9804 1251871 -218579 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9118 1164284 20212 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.9094 1161141 -26253 2023-06-30 MED
  Chao (Albert Y) Individual Investor 0.8247 1053072 0 2023-08-31 MED
  Soroban Capital Partners LP Hedge Fund 0.7039 898837 -454024 2023-06-30
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.6526 833349 -393027 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.5348 682832 63823 2023-09-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.521 665217 -5415 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 0.4941 630858 630858 2023-09-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.4074 520211 -505031 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3806 486009 15543 2023-06-30 LOW
  Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3688 470934 0 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3644 465325 -30057 2023-06-30 LOW
  Chao (James) Individual Investor 0.3174 405232 -58268 2023-08-31 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Westlake Chemical Company profile

  Σχετικά με την Westlake Chemical

  Η Westlake Corporation, πρώην Westlake Chemical Corporation, είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και προμηθευτής υλικών και προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει τα δομικά στοιχεία για βασικές λύσεις, από τη στέγαση και τις κατασκευές, τη συσκευασία και την υγειονομική περίθαλψη, την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατανάλωση. Δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Housing & Infrastructure Products και Performance & Essential Materials. Ο τομέας Housing & Infrastructure Products κατασκευάζει τελικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε οικιστικές και εμπορικές κατασκευαστικές εφαρμογές, όπως πλαισιώσεις κατοικιών, επενδύσεις και καλούπια, σωλήνες και εξαρτήματα, αρχιτεκτονική πέτρα, τσιμέντο, πηλό, μέταλλο και σύνθετες πολυμερείς στέγες, προϊόντα υπαίθριας διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των καταστρωμάτων και των στρωμάτων, και ταινίες. Ο τομέας Performance & Essential Materials λειτουργεί περίπου 25 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο που παράγουν τα θεμελιώδη χημικά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών προϊόντων για τους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, της ιατρικής, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρικών και του καθαρισμού.

  Industry: Commodity Chemicals (NEC)

  2801 Post Oak Blvd
  Suite 600
  HOUSTON
  TEXAS 77056
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0055%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου