Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Wesfarmers Limited - WESau CFD

  65.17
  1.48%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 66.15
  Άνοιγμα* 66.6
  Μεταβολή 1 έτους* 38.98%
  Εύρος ημέρας* 65.13 - 66.6
  Εύρος 52 εβδ. 40.03-60.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.77M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 55.51B
  Αναλογία P/E 23.58
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.28B
  Έσοδα 36.84B
  EPS 2.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.67647
  Beta 1.03
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 65.21 -0.19 -0.29% 65.40 65.51 65.07
  Mar 4, 2024 65.40 -0.73 -1.10% 66.13 66.13 65.29
  Mar 3, 2024 66.12 -0.30 -0.45% 66.42 66.64 66.09
  Mar 1, 2024 66.15 -0.46 -0.69% 66.61 66.72 66.02
  Feb 29, 2024 66.63 0.44 0.66% 66.19 67.04 65.94
  Feb 28, 2024 66.18 0.24 0.36% 65.94 66.20 65.51
  Feb 27, 2024 65.94 -0.99 -1.48% 66.93 67.13 65.83
  Feb 26, 2024 66.92 1.43 2.18% 65.49 67.28 65.49
  Feb 25, 2024 65.50 0.26 0.40% 65.24 65.58 64.94
  Feb 23, 2024 64.83 0.39 0.61% 64.44 64.84 64.08
  Feb 22, 2024 64.44 0.95 1.50% 63.49 64.54 63.40
  Feb 21, 2024 63.48 -0.25 -0.39% 63.73 63.87 63.11
  Feb 20, 2024 63.74 0.83 1.32% 62.91 63.76 62.58
  Feb 19, 2024 62.94 0.05 0.08% 62.89 63.78 62.57
  Feb 18, 2024 62.90 0.29 0.46% 62.61 62.91 62.01
  Feb 16, 2024 62.49 0.05 0.08% 62.44 62.91 62.17
  Feb 15, 2024 62.44 1.05 1.71% 61.39 62.81 61.25
  Feb 14, 2024 61.38 3.29 5.66% 58.09 61.41 58.04
  Feb 13, 2024 58.10 -0.17 -0.29% 58.27 58.36 57.57
  Feb 12, 2024 58.28 -0.15 -0.26% 58.43 58.67 58.00

  Wesfarmers Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 43550 36838 33941 30846 27920
  Έσοδα 43550 36838 33941 30846 27920
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 28905 23438 20877 19307 17240
  Ακαθάριστο Εισόδημα 14645 13400 13064 11539 10680
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 39687 33205 30224 28102 24946
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7879 7230 6764 6104 6658
  Depreciation / Amortization 1701 1575 1509 1528 537
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9 -173 -103 -213 -229
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -27 -37 51 399 -124
  Other Operating Expenses, Total 1238 1172 1126 977 864
  Λειτουργικά Έσοδα 3863 3633 3717 2744 2974
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -340 -294 -324 -355 -156
  Άλλο, Καθαρό -14 -19 -20 -15 -19
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3509 3320 3373 2374 2799
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2465 2352 2380 1622 1940
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2465 2352 2380 1622 1940
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 75 3570
  Καθαρά Κέρδη 2465 2352 2380 1697 5510
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2465 2352 2380 1622 1940
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2465 2352 2380 1697 5510
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2465 2352 2380 1697 5510
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1133 1133 1132 1132 1132
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.17564 2.0759 2.10247 1.43286 1.71378
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.91 1.8 1.78 1.52 1.78
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.1589 2.05277 2.17104 1.83304 1.63786
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 20992 22558 19080 17758 16167
  Έσοδα 20992 22558 19080 17758 16167
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13873 15032 12351 11087 9899
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7119 7526 6729 6671 6268
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19289 20398 17352 15853 14587
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3904 3975 3645 3585 3383
  Depreciation / Amortization 857 844 814 761 754
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 37 -46 -73 -100 -55
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 -29 4 -41 12
  Other Operating Expenses, Total 616 622 611 561 594
  Λειτουργικά Έσοδα 1703 2160 1728 1905 1580
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -178 -162 -148 -146 -161
  Άλλο, Καθαρό -7 -7 -8 -11 -9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1518 1991 1572 1748 1410
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1081 1384 1139 1213 990
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1081 1384 1139 1213 990
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη 1081 1384 1139 1213 990
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1081 1384 1139 1213 990
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1081 1384 1139 1213 990
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1081 1384 1139 1213 990
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1133 1133 1134.47 1131.53 1132.08
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.9541 1.22154 1.00399 1.072 0.8745
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.03 0.88 1 0.8 0.9
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.95536 1.20374 1.00655 1.04686 0.91853
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9154 9599 9096 8064 6350
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 673 705 3023 2913 795
  Μετρητά 252 238 228 172 266
  Μετρητά & Ισοδύναμα 421 467 2795 2741 529
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2089 2094 1247 1037 1027
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1829 1883 1037 867 901
  Συνολικό Απόθεμα 6039 6084 4502 3844 4246
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 353 716 324 270 282
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26546 27286 26214 25425 18333
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11041 10764 10397 10648 3878
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 20857 19215 16752 16107 8465
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9816 -8451 -7221 -6272 -4587
  Υπεραξία, Καθαρό 3352 3337 2967 2966 3090
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1340 1347 935 848 986
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 958 1611 1899 1833 3393
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 701 628 920 1066 636
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7857 8908 7915 7270 5216
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5268 5362 4234 4008 3620
  Δεδουλευμένα Έξοδα 869 900 889 723 605
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1135 2088 1919 1522 356
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 585 558 873 1017 635
  Σύνολο Οφειλών 18265 19305 16499 16081 8362
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10034 9993 8208 8376 2673
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4430 3970 2072 2153 2673
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 374 404 376 435 473
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8281 7981 9715 9344 9971
  Κοινή Μετοχή 13574 13574 15826 15818 15809
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -5339 -5679 -6102 -6404 -5846
  Treasury Stock - Common -102 -102 -102 -89 -81
  Unrealized Gain (Loss) 71 48 24 26 5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 77 140 69 -7 84
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26546 27286 26214 25425 18333
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1134.51 1134.15 1133.84 1133.84 1133.84
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5604 6023 6136 6223
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9154 9795 9599 7845 9096
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 673 632 705 623 3023
  Μετρητά 252 263 238 133 228
  Μετρητά & Ισοδύναμα 421 369 467 490 2795
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2089 2213 2094 1088 1247
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2046 2043 2094 1088 1247
  Συνολικό Απόθεμα 6039 6634 6084 5605 4502
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 353 316 716 529 324
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26546 27599 27286 25231 26214
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11041 10909 10764 10681 10397
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4692 4653 1347 3958 3902
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 958 1645 1611 2228 1899
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 701 597 628 519 920
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7857 8418 8908 8539 7915
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5268 5689 5362 5204 4234
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1135 1305 2088 2030 1919
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1454 1424 1458 1305 1762
  Σύνολο Οφειλών 18265 19505 19305 17488 16499
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10034 10679 9993 8561 8208
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4430 4843 3970 2338 2072
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5604 5836 6023 6223 6136
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 374 408 404 388 376
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8281 8094 7981 7743 9715
  Κοινή Μετοχή 13574 13574 13574 13578 15826
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -5339 -5378 -5679 -5733 -6102
  Treasury Stock - Common -102 -102 -102 -102 -102
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26546 27599 27286 25231 26214
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1134.51 1134.51 1134.15 1134.14 1133.84
  Unrealized Gain (Loss) 71 48 24
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 77 140 69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9626 9312 8953 8576
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3950 -3458 -2939 -2431
  Υπεραξία, Καθαρό 3337
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2301 3383 4546 2718 4080
  Cash Receipts 40557 37403 34197 48770 75354
  Cash Payments -36754 -32773 -28725 -44892 -69836
  Cash Taxes Paid -1300 -1015 -727 -1082 -1308
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -309 -335 -367 -170 -195
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 107 103 168 92 65
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1191 -642 642 245 -658
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1144 -896 -867 -1356 -1815
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -47 254 1509 1601 1157
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3428 -2631 -3070 -2851 -3752
  Total Cash Dividends Paid -1927 -2074 -1734 -3628 -2528
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 766 -557 -1336 836 -1217
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2318 110 2118 112 -330
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2267 0 -59 -7
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 1971 2301 1556 3383 2216
  Cash Receipts 24934 40557 19806 37403 19800
  Cash Payments -22139 -36754 -17351 -32773 -16816
  Cash Taxes Paid -681 -1300 -791 -1015 -659
  Cash Interest Paid -178 -309 -157 -335 -170
  Changes in Working Capital 35 107 49 103 61
  Cash From Investing Activities -606 -1191 -607 -642 -252
  Capital Expenditures -676 -1144 -583 -896 -410
  Other Investing Cash Flow Items, Total 70 -47 -24 254 158
  Cash From Financing Activities -1438 -3428 -3349 -2631 -2197
  Total Cash Dividends Paid -1134 -1927 -1020 -2074 -1076
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -304 766 -62 -557 -1121
  Net Change in Cash -73 -2318 -2400 110 -233
  Financing Cash Flow Items 0 -2267 -2267
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9992 68030414 0 2023-08-24 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3629 38134833 0 2023-08-24 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.152 35743071 0 2023-08-24 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.9238 21815192 152732 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4946 16948180 -235532 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1255 12762922 0 2023-08-24 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0353 11740648 0 2023-08-24 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.7138 8094248 -509983 2022-06-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6812 7724476 -1023834 2023-08-24 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.6501 7372000 0 2023-08-24 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6062 6874538 63 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5745 6514385 0 2023-08-24 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5356 6073748 0 2023-08-24 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.4845 5494415 101177 2023-08-24 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4444 5040027 0 2023-08-24 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4176 4735740 564296 2023-08-24 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3656 4145887 -64986 2023-09-30 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.3187 3613855 708676 2023-08-24 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.289 3276869 46461 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2676 3034205 0 2023-08-24 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Department Stores (NEC)

  Level 14, Brookfield Place Tower 2
  123 St Georges Terrace
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου