Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Wal-Mart Stores Inc - WMT CFD

139.63
0.4%
1.37
Χαμηλό: 139.1
Υψηλό: 140.95
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.37
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Walmart Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 140.19
Άνοιγμα* 139.47
Μεταβολή 1 έτους* -2.86%
Εύρος ημέρας* 139.1 - 140.95
Εύρος 52 εβδ. 117.27-160.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.88M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 124.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 378.52B
Αναλογία P/E 32.86
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.70B
Έσοδα 611.29B
EPS 4.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.6237
Beta 0.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 139.63 0.58 0.42% 139.05 141.15 138.69
Mar 21, 2023 139.47 -0.42 -0.30% 139.89 141.53 139.47
Mar 20, 2023 140.72 2.29 1.65% 138.43 141.87 138.18
Mar 17, 2023 139.37 1.25 0.91% 138.12 139.39 137.53
Mar 16, 2023 137.97 -1.00 -0.72% 138.97 139.60 137.01
Mar 15, 2023 138.97 1.80 1.31% 137.17 139.78 135.97
Mar 14, 2023 137.61 0.46 0.34% 137.15 138.23 134.97
Mar 13, 2023 137.27 0.26 0.19% 137.01 138.45 135.77
Mar 10, 2023 137.05 0.08 0.06% 136.97 138.24 135.41
Mar 9, 2023 137.08 -0.19 -0.14% 137.27 138.91 135.67
Mar 8, 2023 138.09 -0.98 -0.70% 139.07 139.22 137.17
Mar 7, 2023 139.07 -0.91 -0.65% 139.98 141.64 138.47
Mar 6, 2023 139.98 -0.25 -0.18% 140.23 140.94 138.97
Mar 3, 2023 140.63 0.77 0.55% 139.86 141.04 138.97
Mar 2, 2023 139.90 -0.02 -0.01% 139.92 140.70 139.09
Mar 1, 2023 139.97 -1.58 -1.12% 141.55 142.65 138.27
Feb 28, 2023 141.82 0.40 0.28% 141.42 142.62 139.47
Feb 27, 2023 141.42 -0.31 -0.22% 141.73 143.05 140.17
Feb 24, 2023 142.30 0.61 0.43% 141.69 142.70 139.41
Feb 23, 2023 141.68 -2.54 -1.76% 144.22 144.93 140.17

Wal-Mart Stores Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 572754 559151 523964 514405 500343
Έσοδα 572754 559151 523964 514405 500343
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 429000 420315 394605 385301 373396
Ακαθάριστο Εισόδημα 143754 138836 129359 129104 126947
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 550022 545003 503396 497248 483042
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 115312 111888 108791 107147 106510
Λειτουργικά Έσοδα 22732 14148 20568 17157 17301
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1836 -2194 -2410 -2129 -2178
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18696 20564 20116 11460 15123
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13940 13706 15201 7621 10323
Δικαίωμα Μειοψηφίας -267 -196 -320 -509 -661
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13673 13510 14881 7112 9662
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -442 200
Καθαρά Κέρδη 13673 13510 14881 6670 9862
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13673 13510 14881 7112 9662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13673 13510 14881 6670 9862
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13673 13510 14881 6670 9862
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2805 2847 2868 2945 3010
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.87451 4.74535 5.18863 2.41494 3.20997
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.2 2.16 2.12 2.08 2.04
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.39232 7.74192 5.29403 3.49883 3.92114
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5710 12800 0 4800 3136
Άλλο, Καθαρό -2200 8610 1958 -3568
Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 152871 140525 141048 138310
Έσοδα 152871 140525 141048 138310
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 115522 105023 105183 103272
Ακαθάριστο Εισόδημα 37349 35502 35865 35038
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 146984 137143 133694 132201
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30962 29510 27311 27629
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 500 2610 1200 1300
Λειτουργικά Έσοδα 5887 3382 7354 6109
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -380 -442 -478 -536
Άλλο, Καθαρό -725 1207 -953 -1729
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4782 4147 5923 3844
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3633 3132 4364 2811
Δικαίωμα Μειοψηφίας -71 -27 -88 -81
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3562 3105 4276 2730
Καθαρά Κέρδη 3562 3105 4276 2730
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3562 3105 4276 2730
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3562 3105 4276 2730
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3562 3105 4276 2730
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2781 2797 2812 2829
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.28083 1.11012 1.52063 0.96501
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.55 0.55 0.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.41743 1.81487 1.83505 1.30104
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 81070 90067 61806 61897 59664
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14760 17741 9465 7722 6456
Μετρητά & Ισοδύναμα 14760 17741 9465 7722 6456
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8280 6516 6284 6283 5614
Accounts Receivable - Trade, Net 8280 6516 6284 6283 5614
Total Inventory 56511 44949 44435 44269 43783
Prepaid Expenses 1519 20861 1622 3589 3511
Other Current Assets, Total 34 300
Total Assets 244860 252496 236495 219295 204522
Property/Plant/Equipment, Total - Net 112624 109848 127049 111395 114818
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 207433 198218 216869 198570 197857
Accumulated Depreciation, Total -94809 -88370 -89820 -87175 -83039
Goodwill, Net 29014 28983 31073 31181 18242
Other Long Term Assets, Total 22152 23598 16567 14822 11798
Total Current Liabilities 87379 92645 77790 77477 78521
Accounts Payable 55261 49141 46973 47060 46092
Accrued Expenses 27522 26698 24089 22159 22122
Notes Payable/Short Term Debt 410 224 575 5225 5257
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3314 3606 5873 2605 4405
Other Current Liabilities, Total 872 12976 280 428 645
Total Liabilities 161607 171571 161826 146799 126653
Total Long Term Debt 39107 45041 48021 46340 32784
Long Term Debt 34864 41194 43714 39657 26004
Capital Lease Obligations 4243 3847 4307 6683 6780
Deferred Income Tax 13474 14370 12265 11553 8168
Minority Interest 8638 6606 6883 7138 2953
Other Liabilities, Total 13009 12909 16867 4291 4227
Total Equity 83253 80925 74669 72496 77869
Common Stock 276 282 284 288 295
Additional Paid-In Capital 4839 3646 3247 2965 2648
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 86904 88763 83943 80785 85107
Other Equity, Total -8766 -11766 -12805 -11542 -11827
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 244860 252496 236495 219295 204522
Total Common Shares Outstanding 2761 2821 2832 2878 2952
Unrealized Gain (Loss) 0 1646
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 83220 81070 82964 78243 76591
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11817 14760 16111 22831 22846
Μετρητά & Ισοδύναμα 11817 14760 16111 22831 22846
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7674 8280 7349 6103 5797
Accounts Receivable - Trade, Net 7674 8280 7349 6103 5797
Total Inventory 61229 56511 57484 47754 46383
Prepaid Expenses 2500 1519 2020 1555 1565
Total Assets 246142 244860 244851 238552 236581
Property/Plant/Equipment, Total - Net 113217 112624 110331 109598 108625
Goodwill, Net 29438 29014 28923 29159 28872
Other Long Term Assets, Total 20267 22152 22633 21552 22493
Total Current Liabilities 96530 87379 87620 81122 80841
Accounts Payable 52926 55261 57156 49601 48151
Accrued Expenses 22546 27543 25960 25356 22819
Notes Payable/Short Term Debt 11432 410 447 671 362
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4091 3314 2083 2118 4007
Other Current Liabilities, Total 5535 851 1974 3376 5502
Total Liabilities 169246 161607 162577 158023 158246
Total Long Term Debt 36583 39107 40486 43533 44075
Long Term Debt 32174 34864 36425 39581 40273
Capital Lease Obligations 4409 4243 4061 3952 3802
Deferred Income Tax 13943 13474 12893 13654 14143
Minority Interest 8964 8638 8483 6598 6257
Other Liabilities, Total 13226 13009 13095 13116 12930
Total Equity 76896 83253 82274 80529 78335
Common Stock 275 276 277 278 280
Additional Paid-In Capital 4587 4839 4811 3655 3424
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 80532 86904 85674 84572 82577
Other Equity, Total -8498 -8766 -8488 -7976 -7946
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 246142 244860 244851 238552 236581
Total Common Shares Outstanding 2748 2761 2778 2791 2805
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13940 13706 15201 7179 10523
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 26029 36074 25255 27753 28337
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10658 11152 10987 10678 10529
Deferred Taxes -755 1911 320 -499 -304
Μη Χρηματικά Στοιχεία 6935 1333 -926 10100 4346
Cash Taxes Paid 5918 5271 3616 3982 6179
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2237 2216 2464 2348 2450
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4749 7972 -327 295 3243
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6015 -10071 -9128 -24036 -9079
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13106 -10264 -10705 -10344 -10051
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 7091 193 1577 -13692 972
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -22828 -16117 -14299 -2537 -19875
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1017 -1670 -1463 -1060 -4018
Total Cash Dividends Paid -6152 -6116 -6048 -6102 -6124
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -9787 -2625 -5717 -7410 -8296
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5872 -5706 -1071 12035 -1437
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -140 235 -69 -438 487
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2954 10121 1759 742 -130
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 2103 13940 10307 7175 2811
Cash From Operating Activities -3758 26029 18139 14271 4706
Cash From Operating Activities 2680 10658 7952 5302 2661
Deferred Taxes -69 -755 -1402 -385 -155
Non-Cash Items 1930 6935 5731 4058 2780
Changes in Working Capital -10402 -4749 -4449 -1879 -3391
Cash From Investing Activities -4558 -6015 -1530 2402 5850
Capital Expenditures -3539 -13106 -8588 -5019 -2214
Other Investing Cash Flow Items, Total -1019 7091 7058 7421 8064
Cash From Financing Activities 5315 -22828 -18113 -11559 -5399
Financing Cash Flow Items -803 -1017 -281 -699 -669
Total Cash Dividends Paid -1543 -6152 -4627 -3091 -1549
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2408 -9787 -7368 -5200 -2809
Issuance (Retirement) of Debt, Net 10069 -5872 -5837 -2569 -372
Foreign Exchange Effects 49 -140 -118 -21 -51
Net Change in Cash -2952 -2954 -1622 5093 5106
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Walton Enterprises, L.L.C. Corporation 37.1298 1000891131 0 2022-12-31 LOW
John T Walton Estate Trust Corporation 9.9306 267693635 -18846000 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8196 129919275 342079 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.3876 64362165 468736 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.2492 60630374 -28819 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9221 24855493 313686 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.7234 19499403 -41489 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6799 18328064 -1893456 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.5404 14566692 378939 2022-12-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.4853 13083050 0 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.4832 13026646 -3799 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.478 12883945 192545 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4115 11091760 56370 2022-12-31 LOW
Walton (James Carr) Individual Investor 0.3898 10507124 0 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3777 10182034 -100653 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.3557 9588225 -11003 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3529 9511753 -919138 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3364 9066868 -1105544 2022-12-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.312 8410864 281523 2022-12-31 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3111 8386458 134435 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Walmart Company profile

Σχετικά με την Wal-Mart Stores Inc

Η Walmart Inc. προσφέρει ευκαιρίες αγορών τόσο σε καταστήματα λιανικής όσο και μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρέχει πρόσβαση σε άλλες προσφορές υπηρεσιών της. Η εταιρεία προσφέρει μια ποικιλία εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε καθημερινές χαμηλές τιμές (EDLP). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Walmart U.S., Walmart International και Sam's Club. Ο τομέας της Walmart Η.Π.Α. είναι ένας έμπορος καταναλωτικών προϊόντων, που δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα Walmart και Walmart Neighborhood Market, καθώς και με το walmart.com και άλλα εμπορικά σήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Walmart International περιλαμβάνει διάφορες μορφές που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: λιανική και χονδρική πώληση. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούνται από διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των supercenters, των σούπερ μάρκετ, των υπερμάρκετ, των warehouse clubs (συμπεριλαμβανομένων των Sam's Clubs) και των cash & carry, καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω των walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com και άλλων ιστότοπων. Ο τομέας Sam's Club είναι μια λέσχη αποθηκών μόνο για μέλη που λειτουργεί επίσης το samsclub.com.

Industry: Food Retail & Distribution (NEC)

702 SW 8th St
BENTONVILLE
ARKANSAS 72716-6209
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,976.45 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,494.60 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,633.90 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

70.20 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου