Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vulcan Materials - VMC CFD

  204.71
  0.66%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.69
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Vulcan Materials Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 203.36
  Άνοιγμα* 203.28
  Μεταβολή 1 έτους* 33.61%
  Εύρος ημέρας* 203.28 - 207.91
  Εύρος 52 εβδ. 147.64-229.75
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 607.87K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 28.64B
  Αναλογία P/E 39.20
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 132.87M
  Έσοδα 7.58B
  EPS 5.50
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.79792
  Beta 0.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 31, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 28, 2023 204.71 3.56 1.77% 201.15 208.06 201.14
  Sep 27, 2023 203.36 2.20 1.09% 201.16 204.19 200.27
  Sep 26, 2023 201.09 1.90 0.95% 199.19 202.86 198.42
  Sep 25, 2023 201.73 2.23 1.12% 199.50 202.42 198.53
  Sep 22, 2023 200.29 -0.03 -0.01% 200.32 202.59 199.32
  Sep 21, 2023 202.00 -5.54 -2.67% 207.54 207.70 200.79
  Sep 20, 2023 209.23 1.04 0.50% 208.19 211.44 207.64
  Sep 19, 2023 209.53 -0.24 -0.11% 209.77 211.36 207.54
  Sep 18, 2023 211.45 3.38 1.62% 208.07 212.26 207.78
  Sep 15, 2023 210.36 -2.59 -1.22% 212.95 213.34 208.75
  Sep 14, 2023 214.75 0.67 0.31% 214.08 215.49 210.93
  Sep 13, 2023 213.39 0.97 0.46% 212.42 214.81 211.24
  Sep 12, 2023 214.45 0.27 0.13% 214.18 215.65 212.93
  Sep 11, 2023 216.29 -0.62 -0.29% 216.91 216.98 213.96
  Sep 8, 2023 215.90 2.61 1.22% 213.29 217.80 213.29
  Sep 7, 2023 215.20 3.49 1.65% 211.71 215.69 211.71
  Sep 6, 2023 214.88 0.40 0.19% 214.48 216.52 211.52
  Sep 5, 2023 215.97 -5.40 -2.44% 221.37 221.37 213.84
  Sep 1, 2023 222.60 4.98 2.29% 217.62 223.64 217.61
  Aug 31, 2023 217.93 1.87 0.87% 216.06 218.39 216.04

  Vulcan Materials Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 31, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Vulcan Materials Co Earnings Release
  Q3 2023 Vulcan Materials Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Vulcan Materials Co Earnings Release
  Q4 2023 Vulcan Materials Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7315.2 5552.2 4856.83 4929.1 4382.87
  Έσοδα 7315.2 5552.2 4856.83 4929.1 4382.87
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5757.5 4178.8 3575.34 3673.2 3281.92
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1557.7 1373.4 1281.48 1255.9 1100.94
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6363.8 4541.4 3961.09 4051.65 3635.16
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 515.1 417.6 359.772 370.548 333.371
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 57.2 -120.1 -3.997 -23.752 -14.944
  Other Operating Expenses, Total 34 65.1 29.975 31.647 34.805
  Λειτουργικά Έσοδα 951.4 1010.8 895.731 877.458 747.713
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -168.4 -147.7 -134.393 -129 -137.423
  Άλλο, Καθαρό 5.1 10.7 -17.54 9.243 13
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 788.1 873.8 743.798 757.701 623.29
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 595.1 673.7 587.995 622.503 518.436
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 594.2 674.1 587.995 622.503 518.436
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -18.6 -3.3 -3.515 -4.841 -2.631
  Καθαρά Κέρδη 575.6 670.8 584.48 617.662 515.805
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 594.2 674.1 587.995 622.503 518.436
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 575.6 670.8 584.48 617.662 515.805
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 575.6 670.8 584.48 617.662 515.805
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133.6 133.5 133.245 133.385 133.926
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.4476 5.04944 4.41289 4.66696 3.87106
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.6 1.48 1.36 1.24 1.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.88903 4.82362 4.67633 4.50712 3.94967
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.9 0.4
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2112.9 1649 1731.9 2088.3 1954.3
  Έσοδα 2112.9 1649 1731.9 2088.3 1954.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1529.6 1347 1382 1595.4 1508.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 583.3 302 349.9 492.9 446.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1661.8 1461.8 1540.4 1782.9 1646.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 139.1 117.3 126.4 135.3 134.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -16.7 -1.7 17.8 44 -2
  Other Operating Expenses, Total 9.8 -0.8 14.2 8.2 6.2
  Λειτουργικά Έσοδα 451.1 187.2 191.5 305.4 307.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -46.7 -49 -47.6 -46.1 -38.7
  Άλλο, Καθαρό -0.1 1.4 6.8 1.3 -4.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 404.3 139.6 150.7 260.6 264.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 312.3 123 122.3 178.3 200.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 312.3 122.8 121.9 178.3 200.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.7 -2.1 -2.5 -1.2 -13.1
  Καθαρά Κέρδη 308.6 120.7 119.4 177.1 187.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 312.3 122.8 121.9 178.3 200.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 308.6 120.7 119.4 177.1 187.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 308.6 120.7 119.4 177.1 187.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133.8 133.7 133.6 133.6 133.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.33408 0.91847 0.91243 1.33458 1.50112
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.43 0.43 0.4 0.4 0.4
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.35198 0.9132 1.06246 1.58552 1.51477
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.2 -0.4 0 -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1902 1696.6 2277.17 1379.33 1079.15
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 161.4 235 1197.07 271.589 40.037
  Μετρητά & Ισοδύναμα 161.4 235 1197.07 271.589 40.037
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1045.3 838.7 556.297 570.116 540.778
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 845.6 783.2 512.945 532.012 540.778
  Συνολικό Απόθεμα 579.3 521.3 448.585 458.308 429.33
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 116 101.6 75.215 79.313 69
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14234.6 13682.6 11686.9 10648.8 9832.13
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6623.9 6238.2 4849.13 4724.23 4237.31
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11971.8 11215.5 9584.6 9190.87 8457.62
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5347.9 -4977.3 -4735.47 -4466.65 -4220.31
  Υπεραξία, Καθαρό 3689.6 3696.7 3172.11 3167.06 3165.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1702.1 1749 1123.54 1091.47 1095.38
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 31.8 34.1 34.301 60.709 44.615
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 285.2 268 230.656 225.995 210.289
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 956.6 769.3 1047.88 535.563 602.55
  Payable/Accrued 454.5 365.5 273.08 265.159 216.473
  Δεδουλευμένα Έξοδα 180.8 189.3 148.558 146.366
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 100 0 0 0 133
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 22.8 40.6 517.482 0.025 0.023
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 198.5 173.9 108.763 124.013 253.054
  Σύνολο Οφειλών 7306 7137.6 5659.58 5026.94 4629.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3910 3935.3 2776.38 2784.31 2779.36
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3875.2 3874.8 2772.24 2784.31 2779.36
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1072.8 1005.9 706.05 633.039 567.283
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1343 1404.4 1129.26 1074.02 680.037
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6928.6 6545 6027.33 5621.86 5202.9
  Κοινή Μετοχή 132.9 132.7 132.516 132.371 131.762
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2839 2816.5 2802.01 2791.35 2798.49
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4111.4 3748.5 3274.11 2895.87 2444.87
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -154.7 -152.7 -181.305 -197.738 -172.215
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14234.6 13682.6 11686.9 10648.8 9832.13
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 132.9 132.7 132.516 132.371 131.762
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 34.8 60.5 4.139
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 23.6 22.7
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1792.5 1902 2333.4 1899.5 1662.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.6 161.4 122.4 120.7 123.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 139.6 161.4 122.4 120.7 123.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 975 1045.3 1212.6 1111.6 917.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 975 845.6 1212.6 1111.6 917.9
  Συνολικό Απόθεμα 585.6 579.3 542 524.2 524.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 92.3 116 456.4 143 97.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14076.9 14234.6 14615.8 14181.5 13860.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6614.4 6623.9 6559.5 6435.8 6405.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 12099.7 11971.8 11707.8 11611.1 11492.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5485.3 -5347.9 -5148.3 -5175.3 -5086.9
  Υπεραξία, Καθαρό 3689.6 3689.6 3704.5 3742.4 3709.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1679.2 1702.1 1708.3 1776 1751.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 31.3 31.8 33.1 33.1 36.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 269.9 285.2 277 294.7 295.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 756.9 956.6 1362.5 1029.3 892.7
  Payable/Accrued 370.3 454.5 484.2 441 390.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 48.6 180.8 51.9 50.8 50.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 100 312 176 100
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21.8 22.8 28.2 30.6 37.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 316.2 198.5 486.2 330.9 315.1
  Σύνολο Οφειλών 7090 7306 7760.1 7460.4 7285.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3907.4 3910 3920.1 3922.6 3929.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3876.9 3875.2 3874.2 3873.7 3874.5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 30.5 34.8 45.9 48.9 55.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1060.1 1072.8 1073 1036.1 1007.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1341.8 1343 1381.3 1449.3 1432.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6986.9 6928.6 6855.7 6721.1 6575.3
  Κοινή Μετοχή 133.1 132.9 132.9 132.9 132.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2832.9 2839 2826.9 2817.3 2806.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4174 4111.4 4045.3 3921.4 3787.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -153.1 -154.7 -149.4 -150.5 -151.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14076.9 14234.6 14615.8 14181.5 13860.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 133.1 132.9 132.9 132.9 132.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 23.8 23.6 23.2 23.1 23
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 576.5 670.4 584.48 617.662 515.805
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1148.2 1011.9 1070.36 984.122 832.777
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 587.5 463 396.806 374.596 346.246
  Deferred Taxes 57.7 66.8 62.018 76.011 64.639
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 150.8 -44.4 58.447 34.553 -92.438
  Cash Taxes Paid 143.5 127.9 95.934 56.812 -65.968
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 164.3 138 129.182 129.224 128.217
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -224.3 -143.9 -31.392 -118.7 -1.475
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1053 -1874.1 -381.514 -415.837 -669.891
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -612.6 -451.3 -362.194 -384.094 -469.088
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -440.4 -1422.8 -19.32 -31.743 -200.803
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -175.2 -94.3 234.662 -338.183 -265.128
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -21.1 -32.7 -58.965 -38.585 -73.981
  Total Cash Dividends Paid -212.6 -196.4 -180.216 -163.973 -148.109
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 -26.132 -2.602 -133.983
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 58.5 134.8 499.975 -133.023 90.945
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -80 -956.5 923.507 230.102 -102.242
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 120.9 576.5 456.7 279.5 92.1
  Cash From Operating Activities 221.3 1148.2 748.3 325.5 175.6
  Cash From Operating Activities 148.4 587.5 435 284 141
  Deferred Taxes -13.3 57.7 35.4 6.6 1.1
  Non-Cash Items 18.2 150.8 108.1 41 19.3
  Cash Taxes Paid -0.7 143.5 133.7 112.2 6.3
  Cash Interest Paid 23.9 164.3 96.6 72.6 15
  Changes in Working Capital -52.9 -224.3 -286.9 -285.6 -77.9
  Cash From Investing Activities -61.7 -1053 -940.7 -468.7 -302.5
  Capital Expenditures -193.6 -612.6 -450.4 -290.6 -160.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total 131.9 -440.4 -490.3 -178.1 -142.1
  Cash From Financing Activities -181.1 -175.2 97.8 25.4 18.4
  Financing Cash Flow Items -17.7 -21.1 -20.1 -17.9 -17.6
  Total Cash Dividends Paid -57.2 -212.6 -159.5 -106.3 -53.2
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -106.2 58.5 277.4 149.6 89.2
  Net Change in Cash -21.5 -80 -94.6 -117.8 -108.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3657 15101128 26711 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 7.4915 9953700 0 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 6.1362 8152899 -345040 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8851 6490666 -42287 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.053 5385006 123332 2023-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 3.3173 4407545 -65831 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2773 3025765 22933 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2163 2944739 89322 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0878 2773924 2229519 2023-06-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8995 2523785 140382 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.6824 2235342 -834211 2023-06-30 LOW
  Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5419 2048691 259753 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.526 2027521 -46581 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.3185 1751891 -34814 2023-06-30 LOW
  Vontobel Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3044 1733094 20077 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.2523 1663918 -96294 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.1418 1517118 -89229 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9882 1313019 139140 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.934 1240936 97275 2022-12-31 LOW
  Bessemer Trust Company, N.A. (US) Investment Advisor 0.9264 1230862 -15925 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Vulcan Materials Company profile

  Σχετικά με την Vulcan Materials

  Η Vulcan Materials Company είναι προμηθευτής αδρανών υλικών κατασκευής και παραγωγός ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Αδρανή, άσφαλτο, σκυρόδεμα και ασβέστιο. Ο τομέας των αδρανών υλικών παράγει και πωλεί αδρανή υλικά, όπως θραυστό λίθο, άμμο και χαλίκι, άμμο και άλλα αδρανή υλικά, καθώς και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Ο τομέας της ασφάλτου παράγει και πωλεί ασφαλτόμιγμα στην Αλαμπάμα, την Αριζόνα, την Καλιφόρνια, το Νέο Μεξικό, το Τενεσί και το Τέξας και περιλαμβάνει την κατασκευή ασφαλτομίγματος στην Αλαμπάμα, το Τενεσί και το Τέξας. Ο τομέας Σκυροδέματος παράγει και πωλεί έτοιμο σκυρόδεμα στην Καλιφόρνια, το Μέριλαντ, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Οκλαχόμα, την Πενσυλβάνια, το Τέξας και τη Βιρτζίνια. Ο τομέας ασβεστίου αποτελείται από μια εγκατάσταση στη Φλόριντα που εξορύσσει, παράγει και πωλεί προϊόντα ασβεστίου για τις βιομηχανίες ζωοτροφών, πλαστικών και επεξεργασίας νερού. Πωλεί αδρανή που χρησιμοποιούνται ως έρμα για την κατασκευή και συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών.

  Industry: Construction Materials (NEC)

  1200 Urban Center Dr
  BIRMINGHAM
  ALABAMA 35242
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0755%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0974%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου