Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές vTv Therapeutics Inc. - VTVT CFD

0.73
3.95%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.76
Άνοιγμα* 0.74
Μεταβολή 1 έτους* 19.35%
Εύρος ημέρας* 0.73 - 0.76
Εύρος 52 εβδ. 0.38-1.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 66.30K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 81.05M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 104.58M
Έσοδα 2.02M
EPS -0.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -1.17
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 0.73 -0.01 -1.35% 0.74 0.76 0.73
Mar 21, 2023 0.76 0.02 2.70% 0.74 0.76 0.74
Mar 20, 2023 0.74 0.01 1.37% 0.73 0.75 0.73
Mar 17, 2023 0.74 0.00 0.00% 0.74 0.75 0.72
Mar 16, 2023 0.77 0.01 1.32% 0.76 0.77 0.75
Mar 15, 2023 0.77 0.00 0.00% 0.77 0.79 0.77
Mar 14, 2023 0.77 0.03 4.05% 0.74 0.77 0.74
Mar 13, 2023 0.74 0.04 5.71% 0.70 0.76 0.68
Mar 10, 2023 0.69 -0.08 -10.39% 0.77 0.77 0.67
Mar 9, 2023 0.78 -0.04 -4.88% 0.82 0.82 0.77
Mar 8, 2023 0.82 -0.08 -8.89% 0.90 0.90 0.81
Mar 7, 2023 0.86 -0.01 -1.15% 0.87 0.92 0.85
Mar 6, 2023 0.91 0.02 2.25% 0.89 0.92 0.79
Mar 3, 2023 0.76 -0.01 -1.30% 0.77 0.77 0.75
Mar 2, 2023 0.77 -0.04 -4.94% 0.81 0.81 0.76
Mar 1, 2023 0.79 0.00 0.00% 0.79 0.80 0.78
Feb 28, 2023 0.79 0.04 5.33% 0.75 0.79 0.75
Feb 27, 2023 0.75 -0.04 -5.06% 0.79 0.80 0.75
Feb 24, 2023 0.78 -0.01 -1.27% 0.79 0.79 0.78
Feb 23, 2023 0.82 -0.01 -1.20% 0.83 0.83 0.81

vTv Therapeutics Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 4.005 6.414 2.764 12.434 0.291
Έσοδα 4.005 6.414 2.764 12.434 0.291
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25.667 18.266 23.656 32.258 50.973
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.443 7.251 8.537 9.223 11.333
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.624 11.015 15.119 23.035 39.64
Λειτουργικά Έσοδα -21.662 -11.852 -20.892 -19.824 -50.682
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.011 -0.68 -1.774 -3.229 -2.975
Άλλο, Καθαρό 4.057 -0.27 0.828 -0.592 -0.19
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -17.616 -12.802 -21.838 -23.645 -53.847
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -17.731 -12.802 -21.938 -23.845 -48.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας 4.744 4.303 8.894 15.934 38.503
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.987 -8.499 -13.044 -7.911 -10.297
Καθαρά Κέρδη -12.987 -8.499 -13.044 -7.911 -16.144
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.987 -8.499 -17.913 -8.65 -10.297
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.987 -8.499 -17.913 -8.65 -16.144
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.987 -8.499 -17.913 -8.65 -16.144
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 60.7326 47.1379 30.292 12.4492 9.69325
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21384 -0.1803 -0.59134 -0.69482 -1.06229
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19671 -0.1803 -0.59134 -0.69482 -1.06229
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -5.847
Total Adjustments to Net Income 0 -4.869 -0.739
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.6
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 2 0.009 3 0.009 0.987
Έσοδα 2 0.009 3 0.009 0.987
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.481 11.118 4.603 4.679 5.267
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.348 5.716 2.221 2.242 2.164
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.133 5.402 2.382 2.437 3.103
Λειτουργικά Έσοδα -6.481 -11.109 -1.603 -4.67 -4.28
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.001 -0.006 -0.006 0 0.001
Άλλο, Καθαρό -2.742 1.632 0.244 3.829 -1.648
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.224 -9.483 -1.365 -0.841 -5.927
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.424 -9.483 -1.465 -0.841 -5.942
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.417 2.432 0.378 0.233 1.701
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.007 -7.051 -1.087 -0.608 -4.241
Καθαρά Κέρδη -7.007 -7.051 -1.087 -0.608 -4.241
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.007 -7.051 -1.087 -0.608 -4.241
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.007 -7.051 -1.087 -0.608 -4.241
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.007 -7.051 -1.087 -0.608 -4.241
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 66.9428 66.719 61.0733 58.6151 56.4725
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10467 -0.10568 -0.0178 -0.01037 -0.0751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10467 -0.10568 -0.0178 -0.01037 -0.0751
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.621 7.215 2.838 3.473 20.362
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.415 5.747 1.777 1.683 11.758
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.415 5.747 1.777 1.683 11.758
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.057 0.158 0.005 0 8
Accounts Receivable - Trade, Net 0.057 0.158 0.005 0 8
Prepaid Expenses 1.914 0.939 0.806 0.666 0.442
Total Assets 25.474 14.789 9.266 8.559 27.917
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.68 0.849 1.004 0.07 0.283
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.985 1.065 1.152 8.501 9.399
Accumulated Depreciation, Total -0.305 -0.216 -0.148 -8.431 -9.116
Other Long Term Assets, Total 0 2.944 2.536 4.792
Total Current Liabilities 8.498 6.39 13.381 18.837 26.929
Accounts Payable 1.876 1.925 2.232 2.899 2.269
Payable/Accrued
Accrued Expenses 6.331 4.35 4.946 4.803 11.632
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.035 0.031 0.031 1.752 8.757
Total Liabilities 35.214 94.891 58.289 91.412 178.964
Total Long Term Debt 0 0 0 6.33 15.316
Long Term Debt 0 6.33 15.316
Minority Interest 24.962 83.895 40.183 62.482 131.44
Other Liabilities, Total 1.754 4.606 4.725 3.763 5.279
Total Equity -9.74 -80.102 -49.023 -82.853 -151.047
Common Stock 0.901 0.773 0.641 0.435 0.329
Additional Paid-In Capital 238.193 209.161 183.858 150.595 127.682
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -248.834 -290.036 -233.522 -233.883 -279.058
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25.474 14.789 9.266 8.559 27.917
Total Common Shares Outstanding 90.0366 77.1449 64.0127 43.4413 32.8125
Other Current Assets, Total 0.235 0.371 0.25 1.124 0.162
Long Term Investments 9.173 6.725 2.48 2.48 2.48
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.256 0.084 6.172 9.383 4.271
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.612 15.621 22.171 11.272 9.221
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.138 13.415 19.566 10.835 8.449
Μετρητά & Ισοδύναμα 12.138 13.415 19.566 10.835 8.449
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.057 0.057 0.928 0 0.002
Accounts Receivable - Trade, Net 0.057 0.057 0.928 0 0.002
Prepaid Expenses 1.387 2.049 1.574 0.313 0.71
Other Current Assets, Total 0.03 0.1 0.103 0.124 0.06
Total Assets 20.185 25.474 31.434 21.66 16.754
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.634 0.68 0.724 0.766 0.808
Long Term Investments 5.939 9.173 8.539 9.622 6.725
Total Current Liabilities 12.7 8.498 5.51 5.059 5.162
Payable/Accrued 12.474 8.023 4.663 4.855 4.965
Accrued Expenses 0.191 0.184 0.176 0.169 0.162
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.256 0.636 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Total Liabilities 28.278 35.214 52.979 69.483 73.029
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest 14.367 24.962 44.61 60.19 62.647
Other Liabilities, Total 1.211 1.754 2.859 4.234 5.22
Total Equity -8.093 -9.74 -21.545 -47.823 -56.275
Common Stock 0.901 0.901 0.897 0.834 0.808
Additional Paid-In Capital 238.669 238.193 236.557 224.457 217.647
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -247.663 -248.834 -258.999 -273.114 -274.73
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20.185 25.474 31.434 21.66 16.754
Total Common Shares Outstanding 90.0366 90.0366 89.565 83.2878 80.6658
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -17.731 -12.802 -21.938 -23.845 -54.647
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -19.308 -18 -23.018 -26.856 -44.56
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.089 0.094 0.039 0.218 0.197
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1.701 -2.586 0.935 4.316 4.853
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.011 0.623 1.295 2.276 2.064
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.035 -2.706 -2.054 -7.545 5.037
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 0 0.242 0.007 -0.025
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 0 -0.07 -0.005 -0.057
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 0.312 0.012 0.032
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 26.976 19.47 22.87 16.612 7.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 26.804 24.426 32.943 21.5 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.172 -4.956 -10.073 -4.888 7.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.668 1.47 0.094 -10.237 -37.085
Cash Taxes Paid 0.115 0 0.1 1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -9.424 -17.731 -8.248 -6.783 -5.942
Cash From Operating Activities -1.021 -19.308 -12.891 -9.297 -5.299
Cash From Operating Activities 0.023 0.089 0.067 0.045 0.023
Non-Cash Items 3.218 -1.701 -1.063 -1.292 2.084
Changes in Working Capital 5.162 0.035 -3.647 -1.267 -1.464
Cash From Financing Activities -0.256 26.976 26.71 14.385 8.001
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 26.804 26.158 14.469 8.085
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.256 0.172 0.552 -0.084 -0.084
Net Change in Cash -1.277 7.668 13.819 5.088 2.702
Cash From Investing Activities 0
Capital Expenditures 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. Holding Company 44.9246 36606212 87000 2022-05-31 LOW
G42 Investments AI Holdings RSC, Ltd. Corporation 12.7465 10386274 10386274 2022-05-31 LOW
Medpace Investors, L.L.C. Corporation 6.6241 5397529 5397529 2022-08-16 LOW
Samsara BioCapital, LLC Venture Capital 2.0072 1635509 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1531 939623 653 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3551 289347 -653 2022-12-31 LOW
Veritable, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2981 242937 222032 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1654 134745 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0786 64078 -13261 2022-12-31 HIGH
Fry (John Anthony) Individual Investor 0.0749 61000 61000 2022-11-29 LOW
Nelson (Rich S) Individual Investor 0.0736 60000 0 2022-04-04
HBKS Wealth Advisors Investment Advisor 0.0708 57694 57694 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0659 53660 -185 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.06 48860 15848 2022-12-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0498 40577 0 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0467 38052 5667 2022-12-31 HIGH
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.041 33442 0 2022-12-31 LOW
Simon Quick Advisors, LLC Investment Advisor 0.0368 30000 0 2022-12-31 MED
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.0332 27018 0 2022-12-31 LOW
Kozlov (Hersh) Individual Investor 0.0307 25000 0 2022-04-04

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

vTv Therapeutics Inc. Company profile

Σχετικά με την vTv Therapeutics Inc.

Η vTv Therapeutics Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που ασχολείται με την ανακάλυψη και την ανάπτυξη υποψήφιων φαρμάκων μικρών μορίων που χορηγούνται από το στόμα. Αναπτύσσει ένα πρόγραμμα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου Ι TTP399 και για την ψωρίαση HPP737. Το TTP399 είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος, μικρού μορίου, ηπατικός εκλεκτικός ενεργοποιητής της γλυκοκινάσης (GKA) υπό ανάπτυξη δυνητικό από του στόματος αντιδιαβητικό για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου Ι. Το TTP399 ολοκλήρωσε τη μελέτη SimpliciT-I, μια δοκιμή Φάσης ΙΙ σε ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι ως προσθήκη στη θεραπεία με ινσουλίνη. Η Εταιρεία διεξάγει επίσης μια μελέτη Φάσης Ι με πολλαπλές αύξουσες δόσεις του HPP737, ενός από του στόματος χορηγούμενου αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου IV, για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του HPP737 σε υγιείς εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος για την ψωρίαση. Το TTP273 της είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος, μικρού μορίου, αγωνιστής του υποδοχέα του γλυκαγονοειδούς πεπτιδίου Ι (GLP-1) που αξιολογείται για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

3980 Premier Dr
Suite 310
HIGH POINT
NORTH CAROLINA 27265
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.29 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,758.65 Price
+1.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.43 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00346

US100

12,667.10 Price
+0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου