Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vmware - VMW CFD

  142.01
  2.91%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 20:00

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  VMware LLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 146.26
  Άνοιγμα* 143.96
  Μεταβολή 1 έτους* 29.15%
  Εύρος ημέρας* 141.39 - 144.49
  Εύρος 52 εβδ. 109.00-181.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 427.77K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 44.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 64.73B
  Αναλογία P/E 45.31
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 431.79M
  Έσοδα 13.61B
  EPS 3.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.69
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 27, 2023 142.01 -3.20 -2.20% 145.21 145.86 141.39
  Oct 26, 2023 146.26 -1.30 -0.88% 147.56 148.42 145.11
  Oct 25, 2023 147.59 -1.15 -0.77% 148.74 149.55 145.46
  Oct 24, 2023 150.54 -0.56 -0.37% 151.10 153.58 147.73
  Oct 23, 2023 155.64 7.85 5.31% 147.79 156.90 145.95
  Oct 20, 2023 149.87 -0.86 -0.57% 150.73 151.82 147.50
  Oct 19, 2023 150.28 -6.67 -4.25% 156.95 158.27 144.95
  Oct 18, 2023 166.27 1.11 0.67% 165.16 167.70 162.76
  Oct 17, 2023 164.56 6.13 3.87% 158.43 168.80 157.14
  Oct 16, 2023 178.75 0.26 0.15% 178.49 180.53 177.40
  Oct 13, 2023 177.60 -0.98 -0.55% 178.58 180.93 176.10
  Oct 12, 2023 178.67 6.45 3.75% 172.22 180.22 172.05
  Oct 11, 2023 171.43 2.60 1.54% 168.83 171.74 168.82
  Oct 10, 2023 169.28 0.57 0.34% 168.71 171.52 168.71
  Oct 9, 2023 168.99 2.09 1.25% 166.90 169.43 166.37
  Oct 6, 2023 167.68 2.85 1.73% 164.83 168.36 164.82
  Oct 5, 2023 165.49 -0.23 -0.14% 165.72 166.70 164.95
  Oct 4, 2023 165.47 1.23 0.75% 164.24 166.00 163.84
  Oct 3, 2023 164.13 -0.86 -0.52% 164.99 166.42 163.67
  Oct 2, 2023 166.31 0.62 0.37% 165.69 167.16 165.03

  Vmware Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, July 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  VMware Inc Annual Shareholders Meeting
  VMware Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 13350 12851 11767 10811 9613
  Έσοδα 13350 12851 11767 10811 9613
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2482 2271 2043 1799 1552
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10868 10580 9724 9012 8061
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11328 10485 9379 9370 7810
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4879 4618 4041 4616 3765
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3317 3057 2816 2522 2173
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8 22 42 79 9
  Other Operating Expenses, Total 642 517 437 354 311
  Λειτουργικά Έσοδα 2022 2366 2388 1441 1803
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -239 -291 -197 -89 27
  Άλλο, Καθαρό 9 10 191 86 -1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1792 2085 2382 1438 1829
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1314 1820 2058 6356 1590
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1314 1820 2058 6412 1650
  Καθαρά Κέρδη 1314 1820 2058 6412 1650
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1314 1820 2058 6412 1650
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1314 1820 2058 6412 1650
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1314 1820 2058 6412 1650
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 425.86 422.394 423.24 425.235 421.131
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.08552 4.30877 4.86249 15.0787 3.91802
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.0993 4.35424 4.94823 15.1995 3.9366
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 56 60
  Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 3408 3277 3715 3211 3336
  Έσοδα 3408 3277 3715 3211 3336
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 639 644 658 619 604
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2769 2633 3057 2592 2732
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2861 2968 3057 2821 2770
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1204 1298 1317 1202 1198
  Έρευνα & Ανάπτυξη 835 847 908 832 803
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1 0 7
  Other Operating Expenses, Total 183 179 173 168 158
  Λειτουργικά Έσοδα 547 309 658 390 566
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5 -16 -45 -57 -67
  Άλλο, Καθαρό 19 6 53 -14 -20
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 561 299 666 319 479
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 477 224 494 231 347
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 477 224 494 231 347
  Καθαρά Κέρδη 477 224 494 231 347
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 477 224 494 231 347
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 477 224 494 231 347
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 477 224 494 231 347
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 434.09 431.583 429.97 426.328 424.125
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.09885 0.51902 1.14892 0.54184 0.81816
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.09885 0.51902 1.15064 0.54184 0.83011
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10231 7966 8612 6691 5651
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5100 3633 4715 2915 2849
  Μετρητά 655 461
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5100 3614 4692 2260 2369
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 19 23 0 19
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4621 3771 3410 3366 2537
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2543 2333 1972 1909 1600
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 510 562 487 410 265
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31237 28676 29016 26294 14662
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2597 2523 2331 2166 1133
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4611 4274 3968 3604 2534
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2014 -1751 -1637 -1438 -1401
  Υπεραξία, Καθαρό 9598 9598 9599 9329 5381
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 478 714 993 1172 541
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8038 7513 7342 6777 1956
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12391 9651 8386 10324 5696
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 267 234 131 208 135
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1773 1769 1593 1022 939
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9342 7643 6657 6343 4622
  Σύνολο Οφειλών 29703 29552 19965 19285 14111
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9479 12714 5037 3056 4242
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9440 12671 4987 3001 4242
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7833 7187 6542 5905 4173
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1534 -876 9051 7009 551
  Κοινή Μετοχή 4 4 4 4 4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1095 0 1985 2000 531
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 439 -875 7067 5009 14
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4 -5 -5 -4 2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31237 28676 29016 26294 14662
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 426.741 418.808 112.082 110.484 410.715
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 87 163 139 159
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1009 5 5 2751
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 39 43 50 55
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 208 199
  Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11019 9598 10231 7318 7218
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6801 6548 5100 3972 3242
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6801 6548 5100 3972 3242
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3732 2527 4621 2770 3381
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2465 1866 2543 1949 2114
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 486 523 510 576 595
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 32199 30574 31237 28126 27993
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2557 2581 2597 2659 2584
  Υπεραξία, Καθαρό 9598 9598 9598 9598 9598
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 368 427 478 526 589
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 83 86 87 92 92
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8307 8078 8038 7744 7723
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12735 11673 12391 10403 9481
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 217 225 267 297 208
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2346 2099 2559 2090 2084
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1012 1009 1009 1006 6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9160 8340 8556 7010 7183
  Σύνολο Οφειλών 29652 28707 29703 27320 27853
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9492 9482 9479 9722 11218
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9449 9445 9440 9686 11181
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 43 37 39 36 37
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7425 7552 7833 7195 7154
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2547 1867 1534 806 140
  Κοινή Μετοχή 4 4 4 4 4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1409 1204 1095 870 435
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1140 663 439 -55 -286
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6 -4 -4 -13 -13
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 32199 30574 31237 28126 27993
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 431.379 429.707 426.741 424.613 422.622
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 267 206 208 189 189
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1314 1820 2058 6356 1590
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4300 4357 4409 3872 3657
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1234 1110 1025 873 727
  Deferred Taxes -218 -80 -152 -5284 -110
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1291 1139 981 991 834
  Cash Taxes Paid 383 331 543 369 399
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 292 200 200 134 129
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 679 368 497 936 616
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -367 -329 -713 -2728 4442
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -450 -386 -329 -279 -254
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 83 57 -384 -2449 4696
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2469 -5135 -1957 -1707 -10580
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 -91 -1639 595
  Total Cash Dividends Paid 0 -11499 0 0 -11000
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -214 -1284 -1084 -1560 -140
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2255 7648 -782 1492 -35
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1464 -1107 1739 -565 -2480
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0 -2 1
  May 2023 Feb 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 224 1314 820 589 242
  Cash From Operating Activities 1750 4300 2667 1402 1005
  Cash From Operating Activities 331 1234 906 590 288
  Deferred Taxes -87 -218 -181 -80 -43
  Non-Cash Items 296 1291 936 584 277
  Cash Taxes Paid 63 383 278 184 69
  Cash Interest Paid 86 292 226 140 80
  Changes in Working Capital 986 679 186 -281 241
  Cash From Investing Activities -113 -367 -231 -121 -91
  Capital Expenditures -105 -450 -327 -219 -106
  Other Investing Cash Flow Items, Total -8 83 96 98 15
  Cash From Financing Activities -189 -2469 -2098 -1672 -815
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -188 -214 -94 -170 -64
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1 -2255 -2004 -1502 -751
  Foreign Exchange Effects
  Net Change in Cash 1448 1464 338 -391 99
  Financing Cash Flow Items 0
  Total Cash Dividends Paid 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  VMware Company profile

  Σχετικά με την Vmware

  Η VMware, Inc. είναι πάροχος υπηρεσιών multi-cloud για όλες τις εφαρμογές που επιτρέπουν την ψηφιακή τεχνολογία με έλεγχο της επιχείρησης. Το χαρτοφυλάκιο multi-cloud της, που καλύπτει τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών, τη διαχείριση cloud, την υποδομή cloud, τη δικτύωση, την ασφάλεια και τους χώρους εργασίας οπουδήποτε, αποτελεί ένα ψηφιακό θεμέλιο πάνω στο οποίο οι πελάτες μπορούν να δημιουργούν, να εκτελούν, να διαχειρίζονται, να συνδέουν και να προστατεύουν τους φόρτους εργασίας τους. Τα προϊόντα της εταιρείας στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου εκσυγχρονισμού εφαρμογών περιλαμβάνουν τα Tanzu Application Platform, Tanzu Operations Platform, Tanzu Application Service, Tanzu Observability, Tanzu Community Edition και Tanzu Labs. Τα προϊόντα της για τη διαχείριση του cloud βοηθούν τους πελάτες της να διαχειρίζονται περιβάλλοντα πολλαπλών cloud που εκτελούν μια σειρά από φόρτους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών μηχανών και των containers. Οι λύσεις υποδομής cloud της εταιρείας περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες υποδομής που επιτρέπουν στους πελάτες να συνδεθούν σε πολλαπλά clouds και να δημιουργήσουν ένα κοινό λειτουργικό περιβάλλον. Προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων εικονικής δικτύωσης και ασφάλειας.

  Industry: System Software

  3401 Hillview Avenue
  PALO ALTO
  CALIFORNIA 94304
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου