Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές VivoPower Intl - VVPR CFD

  4.00
  3.9%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.85
  Άνοιγμα* 3.86
  Μεταβολή 1 έτους* 915.79%
  Εύρος ημέρας* 3.82 - 4
  Εύρος 52 εβδ. 1.02-11.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 181.65K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.55M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.39M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.89M
  Έσοδα 15.06M
  EPS -8.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.78
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 24, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 4.00 0.15 3.90% 3.85 4.01 3.82
  Apr 11, 2024 3.85 -0.68 -15.01% 4.53 4.53 3.73
  Apr 10, 2024 4.60 -0.17 -3.56% 4.77 4.87 4.57
  Apr 9, 2024 4.93 -0.25 -4.83% 5.18 5.18 4.55
  Apr 8, 2024 5.47 -0.70 -11.35% 6.17 6.33 5.03
  Apr 5, 2024 5.60 -0.01 -0.18% 5.61 5.85 5.01
  Apr 4, 2024 6.32 -0.33 -4.96% 6.65 6.82 5.61
  Apr 3, 2024 6.39 -2.72 -29.86% 9.11 9.79 6.15
  Apr 2, 2024 5.80 1.19 25.81% 4.61 7.65 4.14
  Apr 1, 2024 1.42 -0.03 -2.07% 1.45 1.45 1.42
  Mar 28, 2024 1.36 -0.03 -2.16% 1.39 1.39 1.34
  Mar 27, 2024 1.40 -0.03 -2.10% 1.43 1.46 1.39
  Mar 26, 2024 1.46 0.03 2.10% 1.43 1.46 1.43
  Mar 25, 2024 1.44 0.01 0.70% 1.43 1.45 1.43
  Mar 22, 2024 1.46 -0.03 -2.01% 1.49 1.50 1.45
  Mar 21, 2024 1.46 -0.04 -2.67% 1.50 1.55 1.46
  Mar 20, 2024 1.46 -0.02 -1.35% 1.48 1.58 1.46
  Mar 19, 2024 1.49 0.01 0.68% 1.48 1.53 1.48
  Mar 18, 2024 1.50 0.01 0.67% 1.49 1.50 1.48
  Mar 15, 2024 1.51 -0.01 -0.66% 1.52 1.56 1.51

  VivoPower Intl Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, September 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Full Year 2024 VivoPower International PLC Earnings Release
  Full Year 2024 VivoPower International PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 15.06 22.448 23.975 47.986 13.617
  Έσοδα 15.06 22.448 23.975 47.986 13.617
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.472 20.308 19.614 40.885 11.96
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.588 2.14 4.361 7.101 1.657
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.458 37.414 31.866 49.227 14.175
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.62 13.811 9.651 5.479 1.291
  Depreciation / Amortization 1.581 1.63 1.809 1.766 0.437
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.904 2.337 2.108 1.821 0.487
  Λειτουργικά Έσοδα -13.398 -14.966 -7.891 -1.241 -0.558
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.063 -8.404 -0.232 -2.9 -0.796
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -19.608 -23.397 -8.165 -4.39 -1.354
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.148 -21.429 -8.027 -5.103 -1.446
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.148 -21.429 -7.64 -5.103 -1.446
  Καθαρά Κέρδη -24.355 -22.054 -7.571 -5.103 -1.446
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.148 -21.429 -7.64 -5.103 -1.446
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.355 -22.054 -7.571 -5.103 -1.446
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.355 -22.054 -7.571 -5.103 -1.446
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.4672 2.0722 1.63065 1.3557 1.35574
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.16634 -10.3412 -4.68525 -3.76411 -1.06658
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.61089 -9.60812 -3.84497 -2.89102 -0.83309
  Other Operating Expenses, Total -0.119 -0.672 -1.316 -0.724
  Άλλο, Καθαρό -0.147 -0.027 -0.042 -0.249
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.387
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.207 -0.625 0.069
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 6.327 8.733 11.06 11.388 2.626
  Έσοδα 6.327 8.733 11.06 11.388 2.626
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.658 8.814 9.508 10.8 1.585
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.669 -0.081 1.552 0.588 1.041
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.4 17.058 17.837 19.577 8.242
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.407 4.213 6.659 7.152 5.821
  Depreciation / Amortization 0.89 0.691 0.832 0.788 0.564
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.264 3.64 0.821 1.516 -0.075
  Λειτουργικά Έσοδα -5.073 -8.325 -6.777 -8.189 -5.616
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.744 -2.466 -5.464 -2.967 -2.533
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.817 -10.791 -12.241 -11.156 -8.149
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.736 -10.412 -11.088 -10.341 -7.645
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.736 -10.412 -11.088 -10.341 -7.258
  Καθαρά Κέρδη -13.139 -11.216 -12.023 -10.031 -7.189
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.736 -10.412 -11.088 -10.341 -7.258
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.139 -11.216 -12.023 -10.031 -7.189
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.139 -11.216 -12.023 -10.031 -7.189
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.38531 2.54909 2.17754 1.96686 1.98797
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.08165 -4.08459 -5.09199 -5.25761 -3.65097
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.46471 -3.15642 -4.84692 -4.75661 -3.67549
  Άλλο, Καθαρό
  Other Operating Expenses, Total 0.181 -0.3 0.017 -0.679 0.347
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.387
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.403 -0.804 -0.935 0.31 0.069
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.297 21.669 24.497 20.473 36.283
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.553 1.789 9.108 2.824 7.129
  Μετρητά 0.553 1.285 8.604 2.824 7.129
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.744 7.797 9.444 12.124 14.992
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.542 4.56 7.682 6.494 14.992
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 61.416 69.657 76.512 62.38 73.109
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.742 3.743 2.575 2.486 2.951
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24.478 21.308 21.151 7.93 31.762
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.066 0 0 8.225 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.136 4.668 2.495 1.347 2.113
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.915 23.299 13.431 19.679 29.133
  Payable/Accrued 0.001 24.639
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.384 5.109 1.004 1.312 2.327
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.408 5.966 6.041 11.807 2.167
  Σύνολο Οφειλών 57.67 48.042 36.094 44.674 50.593
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.004 23.452 22.087 24.642 19.359
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.161 21.493 21.761 23.927 19.359
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.843 1.959 0.326 0.715
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2.232 1.234 0.411 0 0.001
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.519 0.057 0.165 0.169 2.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.746 21.615 40.418 17.706 22.516
  Κοινή Μετοχή 0.308 0.256 0.222 0.163 0.163
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 105.018 99.418 76.229 40.215 40.215
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -102.783 -77.92 -34.568 -19.365 -15.583
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.203 -0.139 -1.465 -3.307 -2.279
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 61.416 69.657 76.512 62.38 73.109
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.56511 2.13181 1.85061 1.35574 1.35574
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.608 9.409 1.14 5.093 14.162
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.277 0.787 2.837 0.432
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.768 6.037 6.554 5.549
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.026 -2.294 -3.979 -3.063
  Υπεραξία, Καθαρό 17.697 18.269 25.794 21.919
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.725 5.692 4.324 4.807
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.398 6.532 2.061 1.753
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.184
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.504 0.504
  Συνολικό Απόθεμα 2.115 1.887 1.968
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.297 17.28 21.669 17.118 24.497
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.553 3.228 1.285 3.293 8.604
  Μετρητά 0.553 3.228 1.285 3.293 8.604
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.021 11.433 9.088 11.298 12.785
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.021 11.433 9.088 11.298 12.785
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.608 1.005 9.409 1.112 1.14
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 61.416 66.758 69.657 71.838 76.512
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.742 3.721 3.743 3.612 2.575
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 42.175 40.634 39.577 48.094 46.945
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.136 5.055 4.668 3.014 2.495
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.915 27.501 23.299 15.341 13.431
  Payable/Accrued 14.597 16.607 15.457 9.907 8.917
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.384 9.868 5.109 2.807 1.004
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.934 1.026 2.733 2.627 3.51
  Σύνολο Οφειλών 57.67 50.932 48.042 38.301 36.094
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.004 22.143 23.452 22.392 22.087
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.161 22.143 21.493 21.38 21.761
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.843 1.959 1.012 0.326
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2.232 1.223 1.234 0.391 0.411
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.519 0.065 0.057 0.177 0.165
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.746 15.826 21.615 33.537 40.418
  Κοινή Μετοχή 0.308 0.307 0.256 0.251 0.222
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 105.018 104.867 99.418 98.642 76.229
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -102.783 -89.189 -77.92 -65.345 -34.568
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.203 -0.159 -0.139 -0.011 -1.465
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 61.416 66.758 69.657 71.838 76.512
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.56511 2.36698 2.13181 2.13698 1.85061
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.066 0.068 0 0
  Συνολικό Απόθεμα 2.115 1.614 1.887 1.415 1.968
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -20.944 -7.958 -5.103 -11.221 -1.446
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.13 -15.377 -4.573 -1.565 2.188
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.77 1.089 0.898 0.43 0.214
  Amortization 1.172 1.167 0.868 0.99 0.223
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.672 0.686 2.386 7.668 1.188
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 9.2 -10.361 -3.622 0.568 2.009
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.343 -2.682 0.294 11.856 -0.316
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.165 -0.937 -0.884 -0.348 -0.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4.178 -1.745 1.178 12.204 0.084
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.555 23.537 0.022 -7.635 0.744
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.738 -8.242 -0.896 -4.562 -0.109
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4.05 -3.087 0.918 -3.073 0.853
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.319 5.78 -4.305 2.583 2.607
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.401 0.302 -0.048 -0.073 -0.009
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.243 34.866
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -10.791 -20.944 -10.846 -7.958 -0.016
  Cash From Operating Activities -7.503 -5.13 -4.794 -15.377 -6.746
  Cash From Operating Activities 0.275 0.77 0.645 1.089 0.475
  Amortization 0.416 1.172 0.528 1.167 0.414
  Non-Cash Items 2.139 4.672 2.781 0.686 -1.933
  Changes in Working Capital 0.458 9.2 2.098 -10.361 -5.686
  Cash From Investing Activities 1.041 -5.343 -2.888 -2.682 -1.366
  Capital Expenditures -1.54 -1.165 -1.682 -0.937 -0.495
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.581 -4.178 -1.206 -1.745 -0.871
  Cash From Financing Activities 8.415 3.555 2.452 23.537 22.443
  Financing Cash Flow Items 4.965 -0.738 0.079 -8.242 23.134
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 3.45 4.05 2.373 -3.087 -0.691
  Foreign Exchange Effects -0.01 -0.401 -0.081 0.302 0.243
  Net Change in Cash 1.943 -7.319 -5.311 5.78 14.574
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.243 34.866

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  VivoPower Intl Company profile

  Σχετικά με την VivoPower Intl

  Η VivoPower International PLC (VivoPower) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία υπηρεσιών ηλιακής ενέργειας και κρίσιμης ενέργειας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας, στη μηχανική, προμήθεια και κατασκευή (EPC) και στην ιδιοκτησία και συντήρηση επιλεγμένων ηλιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες κρίσιμης ενέργειας και την ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας. Ο τομέας Critical Power Services δραστηριοποιείται στην Αυστραλία με έμφαση στο σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων ισχύος και ελέγχου, μεταξύ άλλων για ηλιακά πάρκα. Ο τομέας Solar Development ασχολείται με την ανάπτυξη και πώληση φωτοβολταϊκών έργων ηλιακής ενέργειας κλίμακας κοινής ωφέλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

  Industry: Electric Utilities (NEC)

  The Scalpel, 18th Floor
  52 Lime Street
  LONDON
  EC3M 7AF
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου