Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Vivid Seats Inc. - SEAT CFD

7.39
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.37
Άνοιγμα* 7.28
Μεταβολή 1 έτους* -17.83%
Εύρος ημέρας* 7.27 - 7.39
Εύρος 52 εβδ. 6.29-9.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 862.61K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.45B
Αναλογία P/E 15.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 195.88M
Έσοδα 630.57M
EPS 0.49
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 7.37 0.07 0.96% 7.30 7.52 7.30
Jun 1, 2023 7.35 0.07 0.96% 7.28 7.45 7.26
May 31, 2023 7.32 -0.01 -0.14% 7.33 7.42 7.27
May 30, 2023 7.41 -0.03 -0.40% 7.44 7.49 7.32
May 26, 2023 7.42 -0.06 -0.80% 7.48 7.60 7.40
May 25, 2023 7.49 -0.09 -1.19% 7.58 7.68 7.41
May 24, 2023 7.67 -0.11 -1.41% 7.78 7.82 7.66
May 23, 2023 7.79 0.08 1.04% 7.71 7.94 7.71
May 22, 2023 7.83 0.27 3.57% 7.56 7.88 7.55
May 19, 2023 7.63 0.08 1.06% 7.55 7.78 7.55
May 18, 2023 7.63 -0.05 -0.65% 7.68 7.82 7.45
May 17, 2023 8.19 -0.06 -0.73% 8.25 8.96 8.03
May 16, 2023 9.53 0.13 1.38% 9.40 9.66 9.30
May 15, 2023 9.49 0.09 0.96% 9.40 9.63 9.39
May 12, 2023 9.58 0.03 0.31% 9.55 9.66 9.22
May 11, 2023 9.57 0.09 0.95% 9.48 9.83 9.38
May 10, 2023 9.50 0.93 10.85% 8.57 9.60 8.56
May 9, 2023 8.73 -0.31 -3.43% 9.04 9.71 8.59
May 8, 2023 7.86 0.61 8.41% 7.25 7.94 7.19
May 5, 2023 7.36 0.20 2.79% 7.16 7.46 7.06

Vivid Seats Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Vivid Seats Inc Annual Shareholders Meeting
Vivid Seats Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Vivid Seats Inc Annual Shareholders Meeting
Vivid Seats Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Vivid Seats Inc at William Blair Growth Stock Conference
Vivid Seats Inc at William Blair Growth Stock Conference

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 600.274 443.038 35.077 468.925
Έσοδα 600.274 443.038 35.077 468.925
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 140.508 90.617 24.69 106.003
Ακαθάριστο Εισόδημα 459.766 352.421 10.387 362.922
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 526.454 402.295 751.78 481.276
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 375.994 273.528 104.32 279.781
Depreciation / Amortization 7.732 2.322 48.247 93.078
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.285 35.828 574.523 2.414
Λειτουργικά Έσοδα 73.82 40.743 -716.703 -12.351
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.631 -58.179 -57.482 -41.497
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 69.189 -18.825 -774.185 -53.848
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 70.779 -19.129 -774.185 -53.848
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.662 -16.119 -774.185 -53.848
Καθαρά Κέρδη 28.662 -16.119 -774.185 -53.848
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.662 -3.283 -774.185 -53.848
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.662 -3.283 -774.185 -53.848
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 70.779 -3.283 -774.185 -53.848
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 198.744 77.4988 195.148 195.148
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.35613 -0.04236 -3.96716 -0.27593
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.39528 0.25814 -1.02313 -0.26356
Άλλο, Καθαρό -1.389
Δικαίωμα Μειοψηφίας -42.117 3.01
Total Adjustments to Net Income 0 12.836
Other Operating Expenses, Total -2.065
Ρύθμιση Αραίωσης 42.117
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 161.063 164.99 156.818 147.694 130.772
Έσοδα 161.063 164.99 156.818 147.694 130.772
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 37.76 38.305 37.617 32.422 32.164
Ακαθάριστο Εισόδημα 123.303 126.685 119.201 115.272 98.608
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 127.553 140.233 135.117 129.767 121.337
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.161 100.31 96.562 95.619 83.503
Depreciation / Amortization 2.598 2.463 2.158 1.726 1.385
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 4.285
Λειτουργικά Έσοδα 33.51 24.757 21.701 17.927 9.435
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.953 -1.707 -2.836 6.133 -3.942
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.557 23.05 18.865 24.06 3.214
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30.272 24.834 18.747 24.06 3.138
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.182 10.085 7.663 9.655 1.259
Καθαρά Κέρδη 12.182 10.085 7.663 9.655 1.259
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.182 10.085 7.663 9.655 1.259
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.182 10.085 7.663 9.655 1.259
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.051 24.834 7.664 9.655 1.303
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 195.824 198.848 82.0235 79.259 79.4983
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14835 0.12489 0.09344 0.12182 0.01639
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.14918 0.13226 0.1018 0.16413 0.07615
Άλλο, Καθαρό -2.279
Δικαίωμα Μειοψηφίας -18.09 -14.749 -11.084 -14.405 -1.879
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0
Ρύθμιση Αραίωσης 16.869 14.749 0.001 0 0.044
Other Operating Expenses, Total 0.034 -0.845 -1.22
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 331.516 610.211 408.115 129.917
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.542 489.53 285.337 81.289
Μετρητά & Ισοδύναμα 251.542 489.53 285.337 81.289
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 37.279 36.404 35.25 25
Accounts Receivable - Trade, Net 37.279 36.404 35.25 25
Total Inventory 12.783 11.773 7.462 11.556
Prepaid Expenses 6.032 9.573 2.309 5.41
Other Current Assets, Total 23.88 62.931 77.757 6.662
Total Assets 1151.43 1408.8 1159.13 1497.05
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18.29 1.082 4.016
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18.886 6.225
Accumulated Depreciation, Total -0.596 -2.209
Goodwill, Net 715.258 718.204 683.327 1060.43
Intangibles, Net 81.976 78.511 67.024 300.542
Other Long Term Assets, Total 4.391 0.787 0.664 2.146
Total Current Liabilities 378.015 497.496 331.271 163.239
Accounts Payable 161.312 191.201 62.769 91.443
Accrued Expenses 162.921 281.156 225.497 31.309
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.75 0 6.412 5.856
Other Current Liabilities, Total 51.032 25.139 36.593 34.631
Total Liabilities 1534.13 2269.48 1202.68 771.68
Total Long Term Debt 264.898 460.132 870.903 606.589
Long Term Debt 264.898 460.132 870.903 606.589
Other Liabilities, Total 28.356 25.834 0.51 1.852
Total Equity -382.698 -860.683 -43.554 725.369
Redeemable Preferred Stock 228.227 207.093
Common Stock 0.02 0.02 0 0
Additional Paid-In Capital 663.908 182.091 755.716 772.683
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1014.13 -1042.79 -1026.68 -252.49
Unrealized Gain (Loss) -0.822 -1.917
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1151.43 1408.8 1159.13 1497.05
Total Common Shares Outstanding 196.268 197.292 195.148 195.148
Minority Interest 862.86 1286.02
Treasury Stock - Common -32.494
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 408.007 331.516 364.045 412.911 461.899
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 303.319 251.542 273.889 287.811 314.055
Μετρητά & Ισοδύναμα 303.319 251.542 273.889 287.811 314.055
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 47.206 37.279 40.494 44.373 53.978
Accounts Receivable - Trade, Net 47.206 37.279 40.494 44.373 53.978
Total Inventory 24.153 12.783 14.123 21.202 17.899
Prepaid Expenses 5.778 6.032 10.153 8.991 8.391
Other Current Assets, Total 27.551 23.88 25.386 50.534 67.576
Total Assets 1227.52 1151.43 1180.52 1223.05 1274.22
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18.018 18.29 17.092 12.099 11.222
Goodwill, Net 715.258 715.258 715.258 715.258 718.204
Intangibles, Net 81.8 81.976 81.6 80.067 79.944
Other Long Term Assets, Total 4.432 4.391 2.526 2.717 2.949
Total Current Liabilities 430.573 378.015 405.293 473.018 539.983
Accounts Payable 218.138 161.312 165.355 191.454 236.295
Accrued Expenses 159.018 162.921 173.582 214.495 246.463
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Other Current Liabilities, Total 50.667 51.032 63.606 64.319 54.475
Total Liabilities 1624.79 1534.13 1605.98 1648.67 2149.44
Total Long Term Debt 264.384 264.898 265.405 265.902 266.396
Long Term Debt 264.384 264.898 265.405 265.902 266.396
Other Liabilities, Total 27.968 28.356 29.874 26.8 35.771
Total Equity -397.276 -382.698 -425.463 -425.622 -875.224
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.021 0.02 0.02 0.02 0.02
Additional Paid-In Capital 644.759 663.908 601.784 606.238 166.291
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1001.95 -1014.13 -1024.22 -1031.88 -1041.54
Unrealized Gain (Loss)
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1227.52 1151.43 1180.52 1223.05 1274.22
Total Common Shares Outstanding 195.811 196.268 199.844 197.441 197.367
Minority Interest 901.866 862.86 905.412 882.954 1307.29
Treasury Stock - Common -40.106 -32.494 -3.05
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 70.779 -19.129 -774.185 -53.848
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.375 175.79 -33.892 76.478
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.732 2.322 48.247 93.078
Μη Χρηματικά Στοιχεία 16.637 72.95 598.52 11.408
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.794 72.736 34.592 38.653
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -80.773 119.647 93.526 25.84
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -15.415 -9.345 -7.605 -40.155
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.723 -1.208 -0.341 -1.258
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -11.692 -8.137 -7.264 -38.897
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -236.48 38.028 245.545 -55.462
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11.212 -6.437 -8.599 -8.495
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -192.774 62.163 254.144 -46.967
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -237.52 204.473 204.048 -19.139
Total Cash Dividends Paid 0 -17.698
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -32.494 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 30.272 70.779 45.945 27.198 3.138
Cash From Operating Activities 65.111 14.375 1.389 1.406 23.534
Cash From Operating Activities 2.598 7.732 5.269 3.111 1.385
Non-Cash Items 5.62 16.637 12.902 8.393 10.98
Cash Interest Paid 1.941 14.794 9.886 6.285 3.612
Changes in Working Capital 26.621 -80.773 -62.727 -37.296 8.031
Cash From Investing Activities -2.607 -15.415 -11.888 -6.931 -3.441
Capital Expenditures -0.58 -3.723 -2.892 -1.529 -0.693
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.027 -11.692 -8.996 -5.402 -2.748
Cash From Financing Activities -10.8 -236.48 -204.911 -196.255 -195.568
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.688 -192.774 -192.087 -191.399 -190.712
Net Change in Cash 51.704 -237.52 -215.41 -201.78 -175.475
Financing Cash Flow Items -2.5 -11.212 -9.774 -4.856 -4.856
Total Cash Dividends Paid 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -7.612 -32.494 -3.05
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Security Benefit Life Insurance Insurance Company 53.2236 41342095 0 2023-03-31 MED
SBT Investors LLC Corporation 13.4334 10434573 10434573 2022-12-31 LOW
Delaware Life Holdings Parent II LLC Corporation 6.437 5000000 0 2023-04-11
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.8803 4567594 -7911 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.1077 3190721 210853 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.7899 2167113 -4326 2023-03-31 LOW
Omni Partners US LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5534 1983351 1983351 2021-09-30
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 1.6337 1269013 690346 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5905 1235418 30469 2023-03-31 LOW
Invenomic Capital Management LP Hedge Fund 0.859 667262 112394 2023-03-31 HIGH
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8256 641306 71612 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7077 549739 39273 2023-03-31 LOW
Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 0.6855 532457 -35106 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6701 520511 47957 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.653 507257 9289 2023-03-31 LOW
Clearline Capital LP Hedge Fund 0.5788 449586 -757164 2023-03-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5146 399691 -496788 2023-03-31 HIGH
UBS Asset Management (Americas), Inc. Investment Advisor 0.3535 274547 0 2023-04-30 LOW
Principal Funds, Inc. Investment Advisor 0.3423 265912 0 2022-04-30 LOW
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.3031 235444 235444 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Vivid Seats Inc. Company profile

Σχετικά με την Vivid Seats Inc.

Η Vivid Seats Inc., πρώην Horizon Acquisition Corp, είναι μια αγορά που επιτρέπει στους οπαδούς ζωντανών εκδηλώσεων να συνδέονται με τρίτους πωλητές εισιτηρίων μέσω της τεχνολογικής της πλατφόρμας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: της αγοράς και της μεταπώλησης. Ο τομέας της αγοράς λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αγοραστών εισιτηρίων και των τρίτων πωλητών εισιτηρίων. Διευκολύνει την πώληση εισιτηρίων από τρίτους πωλητές εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας www.vividseats.com και των εγγενών εφαρμογών Vivid Seats. Παρέχει επίσης μια προσφορά ιδιωτικής ετικέτας σε τρίτους συνεργάτες διανομής με λύσεις λογισμικού που τους επιτρέπουν να πωλούν εισιτήρια στους δικούς τους δικτυακούς τόπους. Ο τομέας μεταπώλησης της Εταιρείας λειτουργεί κυρίως ως εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στη δημιουργία λογισμικού και εργαλείων για πωλητές. Η Εταιρεία υποστηρίζει τους πωλητές με την πλατφόρμα Skybox, ένα εργαλείο προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) που βοηθά τους πωλητές να διαχειρίζονται τα αποθέματα, να προσαρμόζουν την τιμολόγηση και να εκτελούν τις παραγγελίες.

Industry: Online Services (NEC)

24 E. Washington Street
Ste. 900
CHICAGO
ILLINOIS 60602
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,659.10 Price
+0.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

25,825.75 Price
-5.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,958.44 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.12 Price
+1.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0149%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου