Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Virpax Pharmaceuticals, Inc. - VRPX CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* 0.38
  Μεταβολή 1 έτους* -51.9%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.38
  Εύρος 52 εβδ. 0.24-1.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 58.97K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.82M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.50M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.71M
  Έσοδα N/A
  EPS -1.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 6, 2024 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Dec 15, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.47 0.38
  Dec 12, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Dec 11, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.39 0.39
  Dec 5, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.41 0.38
  Dec 4, 2023 0.42 0.04 10.53% 0.38 0.42 0.38
  Nov 29, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Nov 28, 2023 0.39 -0.09 -18.75% 0.48 0.48 0.39
  Nov 27, 2023 0.47 0.01 2.17% 0.46 0.47 0.46
  Nov 24, 2023 0.48 -0.03 -5.88% 0.51 0.52 0.48
  Nov 22, 2023 0.51 -0.05 -8.93% 0.56 0.56 0.45
  Nov 21, 2023 0.65 0.00 0.00% 0.65 0.65 0.65
  Nov 20, 2023 0.62 -0.06 -8.82% 0.68 0.68 0.61
  Nov 17, 2023 0.68 0.03 4.62% 0.65 0.68 0.65
  Nov 16, 2023 0.68 0.03 4.62% 0.65 0.77 0.65
  Nov 15, 2023 0.74 0.00 0.00% 0.74 0.74 0.74
  Nov 14, 2023 0.73 -0.03 -3.95% 0.76 0.76 0.73
  Nov 13, 2023 0.74 0.01 1.37% 0.73 0.74 0.73
  Nov 10, 2023 0.71 0.01 1.43% 0.70 0.71 0.70
  Nov 9, 2023 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70

  Virpax Pharmaceuticals, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.8451 12.0255 4.19572 3.18187 2.62596
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.0825 7.18639 2.9041 2.55913 1.48379
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10.7627 4.83912 1.29162 0.62274 1.14218
  Λειτουργικά Έσοδα -21.8451 -12.0255 -4.19572 -3.18187 -2.62596
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.09282 -0.14793 -0.12464 -0.01498
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Καθαρά Κέρδη -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7122 6.67727 4.94515 4.94515 4.94515
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.84856 -1.80554 -0.87756 -0.66864 -0.53405
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.84856 -1.80554 -0.87756 -0.66864 -0.53405
  Άλλο, Καθαρό 0.19441 0.06226 0.004
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.23949 1.65107 3.10208 7.71514 5.90409
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.9487 0.41545 1.74439 4.91004 2.64562
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.29079 1.23561 1.35769 2.8051 3.25847
  Λειτουργικά Έσοδα -3.23949 -1.65107 -3.10208 -7.71514 -5.90409
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Καθαρά Κέρδη -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.11277 -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7143 11.7143 11.7139 11.7134 11.7128
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26572 -0.1298 -0.25501 -0.65241 -0.50242
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26572 -0.1298 -0.25501 -0.65241 -0.50242
  Άλλο, Καθαρό 0.12672 0.13053 0.11497 0.07325 0.01937
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.6737 39.5724 0.07307 0.04672 0.0615
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.9953 36.842 0.0548 0.04154 0.04837
  Μετρητά 18.9953 36.842 0.0548 0.04154 0.04837
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.00139 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.00139 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.65302 2.61894 0.00879 0.0038 0.00263
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02534 0.1115 0.00948 0 0.0105
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19.6737 39.5724 0.46541 0.04672 0.0615
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.09459 2.08769 3.65991 2.77899 1.25422
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.65477 0.62728 0.27 0.81916 0.30572
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.54399 1.26452 0.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.43983 1.46041 2.84592 0.69531 0.44851
  Σύνολο Οφειλών 3.09459 2.08769 4.6815 2.77899 1.25422
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.02159 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.5791 37.4847 -4.2161 -2.73228 -1.19272
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00012 0.00012 0.00003 0.00015 0.00014
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 60.9336 60.1885 6.43172 3.57577 1.80881
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -44.3546 -22.7039 -10.6478 -6.30819 -3.00168
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19.6737 39.5724 0.46541 0.04672 0.0615
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7143 11.7149 4.94515 4.94515 4.94515
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.39234
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 1.02159
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.9514 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.804 16.9869 18.9953 20.5626 26.0611
  Μετρητά 14.804 16.9869 18.9953 20.5626 26.0611
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.10229 1.47637 0.65302 3.04688 3.33408
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.04508 0.03006 0.02534 0.02627 0.00723
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15.9514 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.64677 3.29424 3.09459 4.20787 2.48337
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.63634 0.16409 0.65477 0.31123 0.23561
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.01043 3.13015 2.43983 1.89664 2.24776
  Σύνολο Οφειλών 3.64677 3.29424 3.09459 4.20787 2.48337
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.3046 15.1991 16.5791 19.4279 26.9191
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 61.2924 61.0742 60.9336 60.7953 60.6446
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -48.9879 -45.8752 -44.3546 -41.3675 -33.7256
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15.9514 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7143 11.7143 11.7143 11.7144 11.7146
  Payable/Accrued 2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -17.8467 -14.5426 -1.38486 -1.13183 -1.79964
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.74503 0.91242 1.62686 1.24279 0.39993
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.36282 0 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.05898 -3.39895 1.32793 0.93189 0.44137
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 51.3298 1.39812 1.125 1.67477
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 58.02 1.3769 0.625 1.12
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -1.50376 0.0721 0.5 0.55477
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.8467 36.7872 0.01326 -0.00683 -0.12487
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -5.18645 -0.05088
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1.52053 -21.6507 -18.6636 -11.0217 -5.137
  Cash From Operating Activities -2.00837 -17.8467 -16.2794 -10.7809 -6.04486
  Non-Cash Items 0.14058 0.74503 0.60676 0.45604 0.21134
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
  Changes in Working Capital -0.62842 3.05898 1.77747 -0.21518 -1.1192
  Cash From Financing Activities 0 0 0 0
  Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash -2.00837 -17.8467 -16.2794 -10.7809 -6.04486
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Virpax Pharmaceuticals LLC Corporation 23.3086 2730438 0 2023-05-30 LOW
  Sabby Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.4146 400000 -588165 2023-06-30 HIGH
  Mack (Anthony P.) Individual Investor 2.156 252562 0 2023-05-30 LOW
  PNC Investments LLC Investment Advisor 0.8611 100875 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7628 89354 -5946 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5637 66038 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5561 65145 0 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1299 15221 0 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.102 11953 11953 2023-06-30 HIGH
  Quantum Private Wealth, LLC Investment Advisor 0.0854 10000 0 2023-06-30 LOW
  Sendrow (Jerrold B) Individual Investor 0.0769 9006 0 2023-05-30 LOW
  Floyd (Eric) Individual Investor 0.0685 8023 0 2023-05-30 LOW
  Gudin (Jeffrey) Individual Investor 0.0647 7584 0 2023-05-30 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0464 5433 -30 2023-06-30 HIGH
  Bruce (Gerald W) Individual Investor 0.0345 4045 0 2023-05-30 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.0051 600 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.004 464 0 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0013 150 0 2023-06-30 LOW
  Jambulingam (Thani) Individual Investor 0.0009 100 0 2023-05-30 LOW
  Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0005 62 2 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Virpax Pharmaceuticals, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Virpax Pharmaceuticals, Inc.

  Η Virpax Pharmaceuticals, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία προκλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων και ιδιόκτητων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων. Τα συστήματα χορήγησης φαρμάκων και οι τεχνολογίες απελευθέρωσης φαρμάκων που αναπτύσσει η Εταιρεία επικεντρώνονται στην προώθηση μη οπιοειδών και μη εξαρτησιογόνων θεραπειών για τη διαχείριση του πόνου και θεραπειών για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από υποψήφια προϊόντα, όπως τα Epoladerm, Probudur, Envelta, PES200, AnQlar και VRP324. Το Epoladerm είναι ένα καθημερινό τοπικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Το PES200 επιτρέπει τη χορήγηση ενός μεταβολικά ευμετάβλητου πεπτιδικού φαρμάκου (Ενκεφαλίνη) στον εγκέφαλο για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Το AnQlar κατέδειξε επίσης μειωμένο εγκεφαλικό ιικό φορτίο στη μελέτη in-vivo. Το VRP324 αναπτύσσεται για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με τα σύνδρομα Dravet και Lennox-Gastaut σε ασθενείς ηλικίας δύο ετών και άνω.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  1055 Westlakes Drive, Suite 300
  BERWYN
  PENNSYLVANIA 19312
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου