Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Virpax Pharmaceuticals, Inc. - VRPX CFD

0.75
1.35%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.74
Άνοιγμα* 0.72
Μεταβολή 1 έτους* -48.2%
Εύρος ημέρας* 0.7 - 0.75
Εύρος 52 εβδ. 0.61-1.83
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 14.35K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 356.74K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.19M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.71M
Έσοδα N/A
EPS -1.54
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 0.74 -0.02 -2.63% 0.76 0.76 0.74
May 31, 2023 0.75 0.00 0.00% 0.75 0.76 0.75
May 30, 2023 0.75 -0.02 -2.60% 0.77 0.78 0.74
May 26, 2023 0.77 -0.02 -2.53% 0.79 0.79 0.74
May 25, 2023 0.77 0.00 0.00% 0.77 0.78 0.76
May 24, 2023 0.77 0.01 1.32% 0.76 0.80 0.76
May 23, 2023 0.78 -0.03 -3.70% 0.81 0.81 0.77
May 22, 2023 0.73 0.06 8.96% 0.67 0.73 0.67
May 19, 2023 0.78 -0.01 -1.27% 0.79 0.80 0.77
May 18, 2023 0.79 -0.02 -2.47% 0.81 0.81 0.76
May 17, 2023 0.78 0.02 2.63% 0.76 0.84 0.76
May 16, 2023 0.76 -0.04 -5.00% 0.80 0.80 0.74
May 15, 2023 0.84 -0.02 -2.33% 0.86 0.86 0.82
May 12, 2023 0.83 0.06 7.79% 0.77 0.86 0.77
May 11, 2023 0.83 0.07 9.21% 0.76 0.85 0.76
May 10, 2023 0.76 -0.01 -1.30% 0.77 0.77 0.74
May 9, 2023 0.73 -0.04 -5.19% 0.77 0.77 0.70
May 8, 2023 0.71 0.02 2.90% 0.69 0.76 0.69
May 5, 2023 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.71 0.65
May 4, 2023 0.65 -0.02 -2.99% 0.67 0.68 0.65

Virpax Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.8451 12.0255 4.19572 3.18187 2.62596
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.0825 7.18639 2.9041 2.55913 1.48379
Έρευνα & Ανάπτυξη 10.7627 4.83912 1.29162 0.62274 1.14218
Λειτουργικά Έσοδα -21.8451 -12.0255 -4.19572 -3.18187 -2.62596
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.09282 -0.14793 -0.12464 -0.01498
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Καθαρά Κέρδη -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7122 6.67727 4.94515 4.94515 4.94515
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.84856 -1.80554 -0.87756 -0.66864 -0.53405
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.84856 -1.80554 -0.87756 -0.66864 -0.53405
Άλλο, Καθαρό 0.19441 0.06226 0.004
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.65107 3.10208 7.71514 5.90409 5.12382
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.41545 1.74439 4.91004 2.64562 1.78241
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.23561 1.35769 2.8051 3.25847 3.34141
Λειτουργικά Έσοδα -1.65107 -3.10208 -7.71514 -5.90409 -5.12382
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Καθαρά Κέρδη -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.52053 -2.98711 -7.64189 -5.88472 -5.137
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7143 11.7139 11.7134 11.7128 11.7087
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1298 -0.25501 -0.65241 -0.50242 -0.43873
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.1298 -0.25501 -0.65241 -0.50242 -0.43873
Άλλο, Καθαρό 0.13053 0.11497 0.07325 0.01937 -0.01318
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.6737 39.5724 0.07307 0.04672 0.0615
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.9953 36.842 0.0548 0.04154 0.04837
Cash 18.9953 36.842 0.0548 0.04154 0.04837
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.00139 0
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.00139 0
Prepaid Expenses 0.65302 2.61894 0.00879 0.0038 0.00263
Other Current Assets, Total 0.02534 0.1115 0.00948 0 0.0105
Total Assets 19.6737 39.5724 0.46541 0.04672 0.0615
Total Current Liabilities 3.09459 2.08769 3.65991 2.77899 1.25422
Accrued Expenses 0.65477 0.62728 0.27 0.81916 0.30572
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.54399 1.26452 0.5
Other Current Liabilities, Total 2.43983 1.46041 2.84592 0.69531 0.44851
Total Liabilities 3.09459 2.08769 4.6815 2.77899 1.25422
Total Long Term Debt 0 0 1.02159 0 0
Total Equity 16.5791 37.4847 -4.2161 -2.73228 -1.19272
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00012 0.00012 0.00003 0.00015 0.00014
Additional Paid-In Capital 60.9336 60.1885 6.43172 3.57577 1.80881
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -44.3546 -22.7039 -10.6478 -6.30819 -3.00168
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19.6737 39.5724 0.46541 0.04672 0.0615
Total Common Shares Outstanding 11.7143 11.7149 4.94515 4.94515 4.94515
Other Long Term Assets, Total 0 0.39234
Long Term Debt 0 1.02159
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024 34.746
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.9869 18.9953 20.5626 26.0611 30.7971
Cash 16.9869 18.9953 20.5626 26.0611 30.7971
Prepaid Expenses 1.47637 0.65302 3.04688 3.33408 3.81772
Other Current Assets, Total 0.03006 0.02534 0.02627 0.00723 0.13112
Total Assets 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024 34.746
Other Long Term Assets, Total
Total Current Liabilities 3.29424 3.09459 4.20787 2.48337 2.18689
Accrued Expenses 0.16409 0.65477 0.31123 0.23561 0.15593
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 3.13015 2.43983 1.89664 2.24776 2.03096
Total Liabilities 3.29424 3.09459 4.20787 2.48337 2.18689
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Total Equity 15.1991 16.5791 19.4279 26.9191 32.5591
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
Additional Paid-In Capital 61.0742 60.9336 60.7953 60.6446 60.3999
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -45.8752 -44.3546 -41.3675 -33.7256 -27.8409
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18.4933 19.6737 23.6358 29.4024 34.746
Total Common Shares Outstanding 11.7143 11.7143 11.7144 11.7146 11.7147
Payable/Accrued 2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -21.6507 -12.0561 -4.33965 -3.30651 -2.64094
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -17.8467 -14.5426 -1.38486 -1.13183 -1.79964
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.74503 0.91242 1.62686 1.24279 0.39993
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.36282 0 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.05898 -3.39895 1.32793 0.93189 0.44137
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 51.3298 1.39812 1.125 1.67477
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 58.02 1.3769 0.625 1.12
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -1.50376 0.0721 0.5 0.55477
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.8467 36.7872 0.01326 -0.00683 -0.12487
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -5.18645 -0.05088
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.52053 -21.6507 -18.6636 -11.0217 -5.137
Cash From Operating Activities -2.00837 -17.8467 -16.2794 -10.7809 -6.04486
Non-Cash Items 0.14058 0.74503 0.60676 0.45604 0.21134
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.62842 3.05898 1.77747 -0.21518 -1.1192
Cash From Financing Activities 0 0 0 0
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -2.00837 -17.8467 -16.2794 -10.7809 -6.04486
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Virpax Pharmaceuticals LLC Corporation 23.3086 2730438 0 2023-03-22 LOW
Sabby Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.988 701455 -286710 2023-03-31 LOW
Mack (Anthony P.) Individual Investor 2.156 252562 0 2023-03-22 LOW
PNC Investments LLC Investment Advisor 0.8611 100875 0 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8135 95300 -900 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5637 66038 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5561 65145 -112591 2023-03-31 LOW
Belpointe Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1626 19045 0 2023-03-31 LOW
Warberg Asset Management LLC Hedge Fund 0.1452 17012 0 2023-03-31 HIGH
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. Investment Advisor 0.1372 16070 -400 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1299 15221 0 2023-03-31 LOW
Quantum Private Wealth, LLC Investment Advisor 0.0854 10000 0 2023-03-31 LOW
Sendrow (Jerrold B) Individual Investor 0.0769 9006 0 2023-03-22 LOW
Floyd (Eric) Individual Investor 0.0685 8023 5 2023-03-22 LOW
Gudin (Jeffrey) Individual Investor 0.0647 7584 0 2023-03-22 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0466 5463 333 2023-03-31 HIGH
Bruce (Gerald W) Individual Investor 0.0345 4045 0 2023-03-22 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0051 600 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.004 464 0 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0013 150 -916 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Virpax Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Virpax Pharmaceuticals, Inc.

Η Virpax Pharmaceuticals, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία προκλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων και ιδιόκτητων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων. Τα συστήματα χορήγησης φαρμάκων και οι τεχνολογίες απελευθέρωσης φαρμάκων που αναπτύσσει η Εταιρεία επικεντρώνονται στην προώθηση μη οπιοειδών και μη εξαρτησιογόνων θεραπειών για τη διαχείριση του πόνου και θεραπειών για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από υποψήφια προϊόντα, όπως τα Epoladerm, Probudur, Envelta, PES200, AnQlar και VRP324. Το Epoladerm είναι ένα καθημερινό τοπικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Το PES200 επιτρέπει τη χορήγηση ενός μεταβολικά ευμετάβλητου πεπτιδικού φαρμάκου (Ενκεφαλίνη) στον εγκέφαλο για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Το AnQlar κατέδειξε επίσης μειωμένο εγκεφαλικό ιικό φορτίο στη μελέτη in-vivo. Το VRP324 αναπτύσσεται για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με τα σύνδρομα Dravet και Lennox-Gastaut σε ασθενείς ηλικίας δύο ετών και άνω.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1055 Westlakes Drive, Suite 300
BERWYN
PENNSYLVANIA 19312
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,185.05 Price
+1.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+3.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00491

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου