Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Virgin Galactic Holdings Inc - SPCE CFD

  2.18
  4.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 00:00

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Virgin Galactic Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.09
  Άνοιγμα* 2.08
  Μεταβολή 1 έτους* -56.12%
  Εύρος ημέρας* 2.06 - 2.23
  Εύρος 52 εβδ. 1.38-6.61
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 14.26M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 250.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 851.39M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 399.72M
  Έσοδα 4.86M
  EPS -1.86
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.46
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 2.06 -0.04 -1.90% 2.10 2.10 2.06
  Nov 28, 2023 2.09 0.05 2.45% 2.04 2.11 1.96
  Nov 27, 2023 2.04 -0.04 -1.92% 2.08 2.08 1.95
  Nov 24, 2023 2.08 0.13 6.67% 1.95 2.08 1.82
  Nov 23, 2023 1.94 0.01 0.52% 1.93 1.94 1.93
  Nov 22, 2023 1.93 -0.13 -6.31% 2.06 2.06 1.89
  Nov 21, 2023 2.06 -0.19 -8.44% 2.25 2.27 2.03
  Nov 20, 2023 2.24 0.05 2.28% 2.19 2.27 2.18
  Nov 17, 2023 2.17 0.17 8.50% 2.00 2.18 2.00
  Nov 16, 2023 2.03 -0.19 -8.56% 2.22 2.23 1.98
  Nov 15, 2023 2.21 0.09 4.25% 2.12 2.33 2.09
  Nov 14, 2023 2.09 0.22 11.76% 1.87 2.11 1.83
  Nov 13, 2023 1.86 0.13 7.51% 1.73 1.89 1.69
  Nov 10, 2023 1.76 -0.03 -1.68% 1.79 1.90 1.75
  Nov 9, 2023 1.80 0.07 4.05% 1.73 2.05 1.65
  Nov 8, 2023 1.71 0.00 0.00% 1.71 1.86 1.52
  Nov 7, 2023 1.71 0.03 1.79% 1.68 1.74 1.63
  Nov 6, 2023 1.67 -0.16 -8.74% 1.83 1.86 1.62
  Nov 3, 2023 1.80 0.13 7.78% 1.67 1.85 1.64
  Nov 2, 2023 1.64 0.16 10.81% 1.48 1.72 1.44

  Virgin Galactic Holdings Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Virgin Galactic Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Virgin Galactic Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2.312 3.292 0.238 3.781 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 502.296 322.827 275.522 217.043 1.34391
  Other Operating Expenses, Total 1.34391
  Λειτουργικά Έσοδα -499.984 -319.535 -275.284 -213.262 -1.34391
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.372 1.183 2.241 2.261 12.3089
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -499.554 -352.82 -644.881 -215.053 10.965
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 10.965
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 10.965
  Καθαρά Κέρδη -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 10.965
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 -0.83309
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 -0.83309
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 -0.83309
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 263.947 247.619 219.108 194.378 20.0809
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.8949 -1.42517 -2.94324 -1.10668 -0.04149
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.8949 -1.42517 -2.94265 -1.10668 -0.04149
  Total Adjustments to Net Income -11.7981
  Έσοδα 2.312 3.292 0.238 3.781
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.906 0.272 0.173 2.004
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.406 3.02 0.065 1.777
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 175.118 173.178 116.392 82.166
  Έρευνα & Ανάπτυξη 314.174 144.277 154.457 129.173
  Depreciation / Amortization 11.098 5.1 4.3 3.7
  Άλλο, Καθαρό 0.058 -34.468 -371.838 -4.052
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.2
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1.871 0.392 0.869 0.767 0.357
  Έσοδα 1.871 0.392 0.869 0.767 0.357
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.234 0.318 1.169 0.59 0.122
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.637 0.074 -0.3 0.177 0.235
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 141.437 163.798 154.18 146.328 110.077
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.437 50.365 47.298 46.113 44.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 86.574 109.87 102.596 97.411 62.34
  Depreciation / Amortization 3.192 3.245 3.117 2.214 2.915
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα -139.566 -163.406 -153.311 -145.561 -109.72
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.188 4.119 2.969 0.231 -1.172
  Άλλο, Καθαρό 0.048 0.03 0.051 -0.203 0.194
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -134.33 -159.257 -150.291 -145.533 -110.698
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Καθαρά Κέρδη -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -134.364 -159.385 -150.82 -145.554 -110.721
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 293.222 278.45 275.022 263.907 258.589
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.45823 -0.5724 -0.54839 -0.55153 -0.42817
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.45823 -0.5724 -0.54839 -0.55153 -0.42817
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1001.61 678.592 727.927 541.709 0.5075
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 909.007 603.899 665.924 480.443 0.46216
  Μετρητά & Ισοδύναμα 302.291 524.481 665.924 480.443 0.46216
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.54 0.461 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 28.228 19.476 17.949 16.672 0.04534
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1139.94 1068.83 803.99 605.546 704.758
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 30.392 301.463 704.25
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 184.053 131.523 115.021 115.845 0.5822
  Payable/Accrued 0.20053
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 105.879 93.499 83.211 84.129 0.38168
  Σύνολο Οφειλών 659.715 174.57 276.912 262.316 24.7322
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 415.72 0 0.546 0.274 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 59.942 43.047 161.345 146.197 24.15
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 480.223 894.264 527.078 343.23 680.026
  Κοινή Μετοχή 0.028 0.026 0.023 0.02 675.028
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2111.32 2019.75 1297.79 469.008 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1623.8 -1123.64 -770.744 -125.857 4.99799
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1139.94 1068.83 803.99 605.546 704.758
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 275.397 258.166 236.124 196.001 86.25
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.47 0.461
  Συνολικό Απόθεμα 24.043 29.668 30.483 31.855
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 40.336 25.549 13.031 12.278
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 53.658 82.984 73.062 61.222
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 116.649 137.379 116.147 95.315
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -62.991 -54.395 -43.085 -34.093
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 54.274 5.795 3.001 2.615
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.326 9.237 5.998 7.038
  Δεδουλευμένα Έξοδα 61.848 28.787 25.366 24.631
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.446 0.047
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 415.72 0.31 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.236 0.274
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7.326 -1.869 0.005 0.059
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 606.716 79.418
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1076.22 1024.71 919.791 1001.61 1086.02
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 997.077 940.222 833.605 909.007 1000.74
  Μετρητά & Ισοδύναμα 231.03 358.309 415.682 302.291 394.032
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Συνολικό Απόθεμα 17.062 18.25 22.17 24.043 22.851
  Προπληρωθέντα Εξοδα 24.051 26.51 23.608 28.228 22.094
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 38.031 39.726 40.408 40.336 40.328
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1267.98 1146.79 1033.51 1139.94 1259.18
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 74.066 69.869 60.365 53.658 48.874
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 146.093 138.967 126.521 116.649 108.805
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -72.027 -69.098 -66.156 -62.991 -59.931
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.567 52.208 53.357 54.274 55.22
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 180.139 187.993 190.83 184.053 170.568
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27.986 24.728 25.597 16.326 19.872
  Δεδουλευμένα Έξοδα 49.888 59.118 59.406 61.848 43.389
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 102.265 104.147 105.827 105.879 107.307
  Σύνολο Οφειλών 668.625 662.244 666.732 659.715 645.641
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 417.338 416.795 416.255 415.72 415.188
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 71.148 57.456 59.647 59.942 59.885
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 599.359 484.541 366.781 480.223 613.543
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.04 0.034 0.028 0.028 0.027
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2622.78 2404.32 2154.12 2111.32 2096.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2022.15 -1917.54 -1783.18 -1623.8 -1472.97
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.309 -2.271 -4.19 -7.326 -10.41
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1267.98 1146.79 1033.51 1139.94 1259.18
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 399.582 336.761 281.665 275.397 274.481
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 766.047 581.913 417.923 606.716 606.713
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 53.13 0 0 30.392 69.072
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 417.338 416.795 416.255 415.72 415.188
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -500.152 -352.899 -644.887 -215.115 10.965
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -380.241 -230.763 -233.159 -209.111 -1.14666
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 58.507 96.466 402.272 6.16 0.27065
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 50.306 14.152 -0.325 -7.155 -12.3823
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -286.165 -387.519 -17.201 -13.856 0
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -269.676 -382.884 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 459.003 489.357 436.594 634.32 0.91244
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -68.828 -30.173 -25.755 614.424 0.2553
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 103.375 519.98 462.782 20 0.65714
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 424.456 -0.45 -0.433 -0.104 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -207.403 -128.925 186.234 411.353 -0.23422
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.098 11.518 9.781 6.999
  Cash Taxes Paid 0.08 0.109 0.102 0.226
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16.489 -4.635 -17.201 -13.856
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.667
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -159.385 -500.152 -349.332 -203.778 -93.057
  Cash From Operating Activities -136.069 -380.241 -248.999 -152.96 -66.051
  Cash From Operating Activities 3.245 11.098 12.174 5.767 2.852
  Non-Cash Items 13.275 58.507 42.017 24.06 11.384
  Cash Taxes Paid 0.128 0.08 0.034 0.043 -0.007
  Changes in Working Capital 6.796 50.306 46.142 20.991 12.77
  Cash From Investing Activities 219.737 -286.165 -322.639 -385.547 -206.671
  Capital Expenditures -2.767 -16.489 -12.306 -6.293 -1.773
  Cash From Financing Activities 29.795 459.003 455.968 358.541 359.517
  Financing Cash Flow Items -2.19 -68.828 -68.212 -66.442 -65.498
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 32.044 103.375 99.622 0.049 0.049
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.059 424.456 424.558 424.934 424.966
  Net Change in Cash 113.463 -207.403 -115.67 -179.966 86.795
  Other Investing Cash Flow Items, Total 222.504 -269.676 -310.333 -379.254 -204.898
  Cash Interest Paid 5.313
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Virgin Investments, Ltd. Corporation 8.3744 30745494 0 2023-03-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3455 23296602 3055622 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.8688 21546454 3777115 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.2788 19380378 1131676 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3123 4817777 267994 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5476 2010456 120286 2023-06-30 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.5274 1936201 1688470 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.5174 1899645 542216 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5141 1887566 0 2022-12-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5039 1849827 64559 2023-06-30 LOW
  Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 0.4079 1497392 1497392 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.3387 1243475 -326320 2023-06-30 MED
  Credit Suisse International Research Firm 0.335 1229801 98874 2023-06-30 MED
  Bain Adam Individual Investor 0.3269 1200000 -18657 2023-03-31 LOW
  Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.3179 1167226 -383476 2023-06-30 MED
  J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.2577 946124 -203960 2023-06-30 MED
  Once Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2279 836600 402000 2023-09-30 LOW
  BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.2047 751608 66514 2023-09-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2042 749547 -8146 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.1851 679744 -1004264 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Virgin Galactic Company profile

  Σχετικά με την Virgin Galactic Holdings, Inc.

  Η Virgin Galactic Holdings, Inc. είναι μια αεροδιαστημική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία διαστημοπλοίων και συναφών τεχνολογιών με σκοπό τη διεξαγωγή εμπορικών ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων και την πτήση εμπορικών ωφέλιμων φορτίων έρευνας και ανάπτυξης στο διάστημα. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν το αεροσκάφος-φορέα, το μητρικό σκάφος, το οποίο είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο αεροσκάφος με δύο ατράκτους, σχεδιασμένο να μεταφέρει τα διαστημόπλοια της σε υψόμετρο περίπου 45.000 ποδών, όπου το διαστημόπλοιο απελευθερώνεται για την πτήση του στο διάστημα- η πλατφόρμα διαστημοπλοίων της είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο διαστημόπλοιο με δυνατότητα μεταφοράς δύο πιλότων και έως έξι μελλοντικών αστροναυτών στο διάστημα πριν από την ασφαλή επιστροφή τους στην επιφάνεια της Γης, ο υβριδικός πυραυλοκινητήρας της έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δυνατότητες απόδοσης απαραίτητες για διαστημικές πτήσεις με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την οικονομία- το Spaceport America είναι ένας εμπορικός διαστημολιμένας, ο οποίος περιλαμβάνει διαστημικό τερματικό σταθμό, εγκαταστάσεις υπόστεγων και ένα διάδρομο 12.000 ποδιών.

  Industry: Spacecraft Manufacturing

  1700 Flight Way
  TUSTIN
  CALIFORNIA 92782
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου