Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Victrex PLC - VCTl CFD

  14.41
  1.1%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.31
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Victrex PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.57
  Άνοιγμα* 14.38
  Μεταβολή 1 έτους* -19.03%
  Εύρος ημέρας* 14.29 - 14.71
  Εύρος 52 εβδ. 12.82-19.53
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 93.57K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.00M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.31B
  Αναλογία P/E 18.23
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 87.00M
  Έσοδα 332.40M
  EPS 0.83
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.96011
  Beta 0.93
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 5, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 14.57 -0.22 -1.49% 14.79 14.97 14.57
  Nov 29, 2023 14.92 0.11 0.74% 14.81 15.10 14.72
  Nov 28, 2023 14.89 0.06 0.40% 14.83 15.01 14.81
  Nov 27, 2023 14.88 0.02 0.13% 14.86 15.20 14.85
  Nov 24, 2023 15.17 0.02 0.13% 15.15 15.27 14.89
  Nov 23, 2023 15.15 0.27 1.81% 14.88 15.15 14.88
  Nov 22, 2023 14.95 0.19 1.29% 14.76 15.04 14.76
  Nov 21, 2023 14.91 -0.09 -0.60% 15.00 15.29 14.79
  Nov 20, 2023 15.22 -0.02 -0.13% 15.24 15.45 15.13
  Nov 17, 2023 15.00 -0.02 -0.13% 15.02 15.34 15.00
  Nov 16, 2023 15.01 -0.26 -1.70% 15.27 15.43 15.01
  Nov 15, 2023 15.49 0.17 1.11% 15.32 15.75 15.32
  Nov 14, 2023 15.48 0.38 2.52% 15.10 15.55 15.02
  Nov 13, 2023 15.13 0.20 1.34% 14.93 15.20 14.92
  Nov 10, 2023 14.84 -0.23 -1.53% 15.07 15.07 14.77
  Nov 9, 2023 14.85 0.08 0.54% 14.77 15.16 14.68
  Nov 8, 2023 14.69 0.09 0.62% 14.60 15.03 14.48
  Nov 7, 2023 14.33 -0.39 -2.65% 14.72 14.94 14.33
  Nov 6, 2023 14.62 -0.12 -0.81% 14.74 14.84 14.62
  Nov 3, 2023 14.74 0.40 2.79% 14.34 14.85 14.34

  Victrex PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, December 5, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Full Year 2023 Victrex PLC Earnings Release
  Full Year 2023 Victrex PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  09:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Full Year 2023 Victrex PLC Earnings Call
  Full Year 2023 Victrex PLC Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, February 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  11:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Victrex PLC Annual Shareholders Meeting
  Victrex PLC Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 338.2 311.2 264.5 288.1 326
  Έσοδα 338.2 311.2 264.5 288.1 326
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 163.7 145.9 122.1 111.8 118
  Ακαθάριστο Εισόδημα 174.5 165.3 142.4 176.3 208
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 249.7 217.8 200.5 184 199.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 78.1 72.7 66.4 70.7 81.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.9 -0.8 12 1.5 0
  Λειτουργικά Έσοδα 88.5 93.4 64 104.1 126.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.7 -0.9 -0.5 0.6 0.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 87.7 92.5 63.5 104.7 127.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 75.5 72.8 54.2 92.4 110.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 76.2 73.2 54.2 92.4 110.6
  Καθαρά Κέρδη 76.2 73.2 54.2 92.4 110.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 76.2 73.2 54.2 92.4 110.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 76.2 73.2 54.2 92.4 110.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 76.2 73.2 54.2 92.4 110.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 87.2393 87.0453 86.6304 86.4181 86.2997
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.87346 0.84094 0.62565 1.06922 1.28158
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5956 0.5956 0.4614 0.5956 0.5956
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.94682 0.83175 0.75147 1.08542 1.28158
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.7 0.4 0
  Άλλο, Καθαρό -0.1
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 156 176.4 161.8 159.8 151.4
  Έσοδα 156 176.4 161.8 159.8 151.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69.3 86.9 76.8 75.9 70
  Ακαθάριστο Εισόδημα 86.7 89.5 85 83.9 81.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116.8 131.9 117.8 113.4 104.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 44.1 41.7 36.4 38.3 34.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.4 3.3 4.6 -0.8 0
  Λειτουργικά Έσοδα 39.2 44.5 44 46.4 47
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.1 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 39.1 44.1 43.6 45.9 46.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.3 38 37.5 32.3 40.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.7 38.4 37.8 32.5 40.7
  Καθαρά Κέρδη 33.7 38.4 37.8 32.5 40.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.7 38.4 37.8 32.5 40.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.7 38.4 37.8 32.5 40.7
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.7 38.4 37.8 32.5 40.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 87.619 87.1704 87.3083 87.2753 86.8154
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38462 0.44052 0.43295 0.37238 0.46881
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1342 0.4614 0.1342 0.4614 0.1342
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.41543 0.47149 0.47533 0.36322 0.46881
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 231.6 237.6 210.9 212.2 257.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.8 112.4 73.1 72.8 144.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 58.7 74.9 73.1 72.5 71.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 55.9 39.8 29.5 39.8 36.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 39.3 26.7 20.9 31 33.6
  Συνολικό Απόθεμα 86.8 70.3 98.5 92.2 69.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 20.1 12.2 6.9 5.9 6.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.9 2.9 1.5 1.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 641.6 615.3 549.5 536.2 563.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 347.2 305.7 273.7 260.8 253.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 547.1 487.2 438 412.2 392.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -199.9 -181.5 -164.3 -151.4 -139.5
  Υπεραξία, Καθαρό 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5.9 10.5 12.1 13.1 13.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 20.5 24.1 20.3 16.2 4.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22.1 23.1 18.2 19.6 20.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 84.6 56 38 53 51.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.3 4.7 5.2 4.3 2.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 40.1 38.9 20.3 19.3 32
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 34.5 10.6 11 29.4 16.9
  Σύνολο Οφειλών 152.8 106.1 71.4 74.6 73.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 29.4 14.1 5.6 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 34.3 31.6 24.9 21.6 22.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.7 1.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 488.8 509.2 478.1 461.6 489.9
  Κοινή Μετοχή 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 61.5 61.1 55 52.3 48
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 427.2 445.4 419 406.6 440.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.8 1.8 3.2 1.8 0.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 641.6 615.3 549.5 536.2 563.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 86.995 86.9686 86.6176 86.4575 86.1532
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.1 37.5 0 0.3 73.2
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.7 1.8 1.5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.8 8.2 5.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.8 2.5 2.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 21.6 5.9
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 223.2 231.6 197.2 237.6 215.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.4 68.8 45.8 112.4 79.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 38.3 58.7 45.7 74.9 79.6
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.1 10.1 0.1 37.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.1 76 68.6 52 45.6
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 65.8 68.1 64.7 49.1 45.5
  Συνολικό Απόθεμα 117.3 86.8 79.8 70.3 81
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.4 3 2.9 9.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 633.1 641.6 588.1 615.3 558.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 348.5 347.2 323.4 305.7 281.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19.4 20.2 21.6 24.8 25.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 21.1 20.5 19.7 24.1 21.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.9 22.1 26.2 23.1 13.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 66.3 84.6 57.6 56 39.5
  Payable/Accrued 51.1 59.7 51.2 49.4 33.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.4 2.7 2 1.8 1.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.8 22.2 4.4 4.8 4.7
  Σύνολο Οφειλών 146.8 152.8 119.7 106.1 77.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 39.6 29.4 22.6 14.1 12.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.5 7.8 7.3 8.2 7.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 36 34.3 34.4 31.6 22
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.3 1.8 2.2 2.5 2.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 486.3 488.8 468.4 509.2 481.5
  Κοινή Μετοχή 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 61.8 61.5 61.2 61.1 57.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 419.5 427.2 402.5 445.4 418
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.1 -0.8 3.8 1.8 4.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 633.1 641.6 588.1 615.3 558.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 86.995 86.995 86.9816 86.9686 86.7883
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.1 21.6 15.3 5.9 5.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.6 2.7 2.9 1.9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 75.5 72.8 54.2 92.4 110.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 80 127.1 69.4 80.1 129
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19 18.5 17.9 15.1 15.3
  Amortization 2.6 3.4 2.8 2.3 2.7
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.9 21.4 8.3 14.9 22.2
  Cash Taxes Paid 10.6 8.6 17.2 10.9 7.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -38 11 -13.8 -44.6 -21.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16.2 -83.2 -29.5 38.4 -77.6
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -45.5 -41.9 -24.9 -22.7 -9.9
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 29.3 -41.3 -4.6 61.1 -67.7
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -82.4 -41.7 -38.7 -118.1 -100.6
  Total Cash Dividends Paid -95.2 -51.6 -39.9 -122.4 -105.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.4 6.1 2.7 4.3 5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.4 -0.4 -0.6 0.9 0.3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.2 1.8 0.6 1.3 -48.9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.4 0 0.3 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 12.4 3.8 -1.5
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 33.3 75.5 37.5 72.8 40.5
  Cash From Operating Activities 21.6 80 31.8 127.1 58.3
  Cash From Operating Activities 9.7 19 9.6 18.5 9
  Amortization 0.8 2.6 1.4 3.4 1.5
  Non-Cash Items 6.4 20.9 10.6 21.4 5.1
  Cash Taxes Paid -3.9 10.6 5.6 8.6 0.9
  Changes in Working Capital -28.6 -38 -27.3 11 2.2
  Cash From Investing Activities -12.4 -16.2 13.8 -83.2 -18.5
  Capital Expenditures -22.2 -45.5 -26.7 -41.9 -16.5
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.8 29.3 40.5 -41.3 -2
  Cash From Financing Activities -28.7 -82.4 -75.2 -41.7 -32.2
  Total Cash Dividends Paid -40.1 -95.2 -83.5 -51.6 -40
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.3 0.4 0.1 6.1 2.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 11.5 12.4 8.2 3.8 5
  Foreign Exchange Effects -0.9 2.4 0.4 -0.4 -1.1
  Net Change in Cash -20.4 -16.2 -29.2 1.8 6.5
  Cash Interest Paid 0.4 0.4 0
  Financing Cash Flow Items -0.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fidelity International Investment Advisor 5.0782 4418996 65123 2023-04-17 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 5.0705 4412230 860728 2023-09-06 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 4.1583 3618486 2477105 2023-10-01 LOW
  Evenlode Investment Management Limited Investment Advisor 3.6293 3158120 626349 2023-07-13 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3437 2909643 -486965 2023-07-13 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.8616 2490086 0 2023-10-01 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.727 2373031 748664 2023-07-13 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7238 2370200 0 2023-07-10 LOW
  Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 2.5602 2227885 -1024799 2023-07-13 LOW
  T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 2.4429 2125745 318463 2023-07-10 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4125 2099291 1449091 2023-07-13 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7208 1497451 0 2023-10-01 LOW
  Franklin Templeton Fund Management Limited Investment Advisor 1.6824 1464000 -20069 2023-07-06 LOW
  Royal London Asset Management (CIS) Limited Investment Advisor 1.6242 1413364 0 2023-07-31 LOW
  Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5315 1332702 -19000 2023-07-13 LOW
  Troy Asset Management Limited Investment Advisor 1.4119 1228611 -46943 2023-10-01 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 1.3845 1204790 175478 2022-09-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.354 1178258 -6784 2023-10-01 LOW
  Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.3041 1134800 0 2023-10-01 LOW
  Martin Currie Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2764 1110694 80694 2023-07-13 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Victrex Company profile

  Σχετικά με την Victrex PLC

  Η Victrex plc είναι μια εταιρεία πολυμερών λύσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία επικεντρώνεται στις αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και της μηχανικής), της ηλεκτρονικής και της ιατρικής. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Βιομηχανική και Ιατρική. Ο βιομηχανικός τομέας επικεντρώνεται στις αγορές της ενέργειας και της βιομηχανίας, των μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας (var), της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και των ηλεκτρονικών. Ο τομέας Medical επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων για κατασκευαστές ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις σε πολυμερή με βάση την πολυαιθεροκετόνη (PEEK) και την πολυαρυλεθεροκετόνη (PAEK), καθώς και επιλεγμένα ημικατεργασμένα και τελικά εξαρτήματα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχοντας γεωγραφικές τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), την Αμερική και την Ασία-Ειρηνικό.

  Industry: Specialty Chemicals (NEC)

  Victrex Technology Centre
  Hillhouse International
  THORNTON CLEVELEYS
  LANCASHIRE FY5 4QD
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου