Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vicinity Centres - VCXau CFD

  1.935
  0.77%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.015
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.955
  Άνοιγμα* 1.96
  Μεταβολή 1 έτους* -4.62%
  Εύρος ημέρας* 1.925 - 1.96
  Εύρος 52 εβδ. 1.56-2.15
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.09M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 250.85M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.88B
  Αναλογία P/E 7.32
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.55B
  Έσοδα 1.18B
  EPS 0.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.33333
  Beta 1.74
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 1.950 0.000 0.00% 1.950 1.959 1.940
  Feb 27, 2024 1.950 0.000 0.00% 1.950 1.965 1.945
  Feb 26, 2024 1.945 -0.039 -1.97% 1.984 1.985 1.945
  Feb 25, 2024 1.985 -0.020 -1.00% 2.005 2.005 1.980
  Feb 23, 2024 2.005 -0.009 -0.45% 2.014 2.015 2.005
  Feb 22, 2024 2.005 0.035 1.78% 1.970 2.015 1.970
  Feb 21, 2024 1.970 0.010 0.51% 1.960 2.005 1.960
  Feb 20, 2024 1.965 0.006 0.31% 1.959 2.005 1.955
  Feb 19, 2024 1.955 -0.080 -3.93% 2.035 2.045 1.945
  Feb 18, 2024 2.035 -0.010 -0.49% 2.045 2.045 2.025
  Feb 16, 2024 2.045 0.001 0.05% 2.044 2.045 2.015
  Feb 15, 2024 2.045 0.001 0.05% 2.044 2.075 2.025
  Feb 14, 2024 2.045 0.031 1.54% 2.014 2.055 1.995
  Feb 13, 2024 2.015 -0.039 -1.90% 2.054 2.065 1.995
  Feb 12, 2024 2.055 -0.009 -0.44% 2.064 2.065 2.045
  Feb 11, 2024 2.065 -0.020 -0.96% 2.085 2.085 2.065
  Feb 9, 2024 2.075 0.010 0.48% 2.065 2.075 2.065
  Feb 8, 2024 2.075 0.021 1.02% 2.054 2.085 2.045
  Feb 7, 2024 2.045 0.020 0.99% 2.025 2.065 2.025
  Feb 6, 2024 2.035 0.045 2.26% 1.990 2.035 1.990

  Vicinity Centres Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1281.4 1182.4 1169.2 1216.3 1286.5
  Έσοδα 1281.4 1182.4 1169.2 1216.3 1286.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 349.7 325.4 299 311.5 354.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 931.7 857 870.2 904.8 932.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 490.3 514.7 531.4 1019.7 492
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 96.4 119.1 185.6 231.3 95.5
  Depreciation / Amortization 4.9 5.5 6.1 6.1 3.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 22.6 0 430.7 0
  Other Operating Expenses, Total 39.3 42.1 40.7 40.1 38.5
  Λειτουργικά Έσοδα 791.1 667.7 637.8 196.6 794.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -525 539.9 -887 -1989.2 -453.4
  Άλλο, Καθαρό 0 2.1 3.7 5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 266.1 1207.6 -247.1 -1788.9 346.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Καθαρά Κέρδη 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4560.5 4561.3 4551.5 3807.8 3837.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05953 0.26642 -0.05668 -0.47298 0.0902
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.104 0.1 0.077 0.159
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05953 0.26964 -0.05846 -0.4013 0.0902
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 643.2 638.2 599 583.4 586
  Έσοδα 643.2 638.2 599 583.4 586
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 184.9 164.8 183.2 142.2 160.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 458.3 473.4 415.8 441.2 425.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 257.8 232.5 242.6 272.1 250.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 50.2 38.9 33.5 85.6 65.1
  Depreciation / Amortization 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9
  Other Operating Expenses, Total 20.3 26.3 23.2 18.9 21.6
  Λειτουργικά Έσοδα 385.4 405.7 356.4 311.3 335.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -306.5 -218.5 208.6 331.3 -204
  Άλλο, Καθαρό 0 0 1.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 78.9 187.2 565 642.6 133.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Καθαρά Κέρδη 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 95.2 176.3 565 650.2 136.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4558.4 4562.6 4562.5 4560.1 4552.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02088 0.03864 0.12384 0.14258 0.0299
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0625 0.0575 0.057 0.047 0.066
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02088 0.03864 0.12384 0.14581 0.02813
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 22.6 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 356.5 182.2 156.6 360.9 140.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 192.9 55.6 47.2 227.4 34.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 192.9 55.6 47.2 227.4 34.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.2 87.7 78.9 102 67.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 48.3 60 30 49.6 34.2
  Συνολικό Απόθεμα
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.5 14.5 12.7 14.7 16
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 67.9 24.4 17.8 16.8 21.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15584.6 15552.6 14297.8 15239.4 16993.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 28 30.6 29.7 35.8 10.4
  Υπεραξία, Καθαρό 0 427
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14725.9 14880.2 13773.7 14329 16021.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.9 1.7 1 6.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 309.1 293.7 172.6 349.5 222.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 660.7 349.8 562.5 356.3 930.8
  Payable/Accrued 109.9 117.1 97.1 72.9 68.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 108.8 105.3 73.6 51.4 95.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 328.4 48.9 34.1 181.1 417.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 113.6 78.5 357.7 50.9 349.6
  Σύνολο Οφειλών 4946.5 4667.5 4416.5 4679.8 5404.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4133 4092.7 3636.3 4066.4 4241.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3750.5 3712.5 3281.9 3778 4034.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 382.5 380.2 354.4 288.4 207.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 152.8 225 217.7 257.1 231.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10638.1 10885.1 9881.3 10559.6 11589.1
  Κοινή Μετοχή 9102.2 9102.2 9102.2 9069.9 8006.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1535.9 1782.9 779.1 1489.7 3582.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15584.6 15552.6 14297.8 15239.4 16993.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4552.2 4552.2 4552.2 4529.6 3771.8
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 356.5 161 182.2 327.2 156.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 192.9 51.9 55.6 58.2 47.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 192.9 51.9 55.6 58.2 47.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.2 74.2 87.7 106.2 109.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 48.3 51.3 60 59.2 109.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15584.6 15623.6 15552.6 15170.7 14297.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 28 30.1 30.6 28.6 29.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14725.9 14938.5 14880.2 14456.1 13773.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 309.1 328 293.7 192.3 173.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 660.7 264.8 349.8 295.4 562.5
  Payable/Accrued 195.4 171.4 196.9 152.7 148.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 328.4 25.3 48.9 74.2 34.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 136.9 68.1 104 68.5 380.2
  Σύνολο Οφειλών 4946.5 4820 4667.5 4638.2 4416.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4133 4262.3 4092.7 4195.8 3636.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3750.5 3898.5 3712.5 3842.6 3281.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 382.5 363.8 380.2 353.2 354.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 152.8 292.9 225 147 217.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10638.1 10803.6 10885.1 10532.5 9881.3
  Κοινή Μετοχή 9102.2 9102.2 9102.2 9102.2 9102.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1535.9 1701.4 1782.9 1430.3 779.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15584.6 15623.6 15552.6 15170.7 14297.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4552.2 4552.2 4552.2 4552.2 4552.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.5 19.7 14.5 16.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 67.9 15.2 24.4 146
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.9 1.8 1.7 2.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 589.5 646.8 472 662.1 706.1
  Cash Receipts 1318.2 1286.6 1200.5 1440.1 1474.3
  Cash Payments -561.6 -498.9 -545.8 -614 -597.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -181.3 -160.8 -192.4 -187.5 -181.3
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 14.2 19.9 9.7 23.5 10.6
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -512.3 -125.5 -175.2 268.6 -305
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.6 -1.2 -1.2 -1.5 -5.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -510.7 -124.3 -174 270.1 -299.6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -68.8 -701.5 -104.3 -937.9 -401.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.7 -2.1 -79.8 -11.7 -6.8
  Total Cash Dividends Paid -514.3 -154.8 -589.2 -622.1 -654
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 451.2 -577.2 -519.3 -48.6 490.4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.4 -180.2 192.5 -7.2 -0.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 32.6 1084 -255.5 -230.8
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 333.5 589.5 241.3 646.8 308.2
  Cash Receipts 759.1 1318.2 598.8 1286.6 598.3
  Cash Payments -340.6 -561.6 -271.5 -498.9 -236.5
  Cash Interest Paid -91.3 -181.3 -90 -160.8 -64.8
  Changes in Working Capital 6.3 14.2 4 19.9 11.2
  Cash From Investing Activities -171.3 -512.3 -495.6 -125.5 -70.5
  Capital Expenditures -0.6 -1.6 -0.8 -1.2 -0.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -170.7 -510.7 -494.8 -124.3 -70.2
  Cash From Financing Activities -165.9 -68.8 265.3 -701.5 -398.4
  Financing Cash Flow Items -7.5 -5.7 -4.4 -2.1 -0.6
  Total Cash Dividends Paid -259.4 -514.3 -300.4 -154.8 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 32.6 32.6
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 101 451.2 570.1 -577.2 -430.4
  Net Change in Cash -3.7 8.4 11 -180.2 -160.7
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 8.8617 403407130 2995609 2023-07-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 8.5577 389569636 0 2023-07-31 LOW
  UniSuper Limited Pension Fund 8.096 368551567 0 2023-07-31 LOW
  Pinnacle Investment Management Group Ltd Investment Advisor 4.9771 226570813 -1083093 2023-08-11 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6111 164389453 0 2023-07-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7971 127331907 457120 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6889 122404489 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0838 94858865 0 2023-07-31 LOW
  Rosslynbridge Proprietary Limited Corporation 2.0225 92069814 0 2023-07-31
  Besgan No.4 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
  Besgan No.3 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
  Besgan No.2 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
  Besgan No.1 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.7528 79792925 0 2023-07-31 LOW
  Allowater Pty. Ltd. Corporation 1.3976 63624571 0 2023-07-31
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0785 49094639 -8034133 2022-12-31 LOW
  Ledburn Pty. Ltd. Corporation 1.0413 47401628 0 2023-07-31
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0124 46088858 172024 2023-09-30 LOW
  Braybridge Pty. Ltd. Corporation 0.959 43656447 0 2022-07-29
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.9357 42597002 -146846 2023-09-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Retail REITs

  Level 4, Chadstone Tower One
  1341 Dandenong Road
  MELBOURNE
  VICTORIA 3148
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου