Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vicarious Surgical Inc. - RBOT CFD

  0.34
  5.56%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.04
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.36
  Άνοιγμα* 0.34
  Μεταβολή 1 έτους* -88.85%
  Εύρος ημέρας* 0.34 - 0.34
  Εύρος 52 εβδ. 2.82-13.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 264.05K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 463.78M
  Αναλογία P/E 11.84
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 122.37M
  Έσοδα N/A
  EPS 0.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 0.34 0.00 0.00% 0.34 0.34 0.34
  Feb 20, 2024 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.37 0.36
  Feb 16, 2024 0.36 -0.01 -2.70% 0.37 0.37 0.36
  Feb 15, 2024 0.36 -0.01 -2.70% 0.37 0.37 0.36
  Feb 14, 2024 0.35 -0.02 -5.41% 0.37 0.39 0.35
  Feb 13, 2024 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.36 0.36
  Feb 12, 2024 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.41 0.39
  Feb 9, 2024 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Feb 8, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Feb 7, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Feb 6, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.38
  Feb 5, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.42 0.36
  Feb 2, 2024 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.38
  Feb 1, 2024 0.42 0.03 7.69% 0.39 0.43 0.39
  Jan 31, 2024 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.39
  Jan 30, 2024 0.39 -0.03 -7.14% 0.42 0.42 0.39
  Jan 29, 2024 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.42 0.39
  Jan 26, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Jan 25, 2024 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Jan 24, 2024 0.41 -0.02 -4.65% 0.43 0.44 0.41

  Vicarious Surgical Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 80.078 38.223 12.985 9.783
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.178 16.164 3.189 2.304
  Έρευνα & Ανάπτυξη 43.9 22.059 9.796 7.479
  Λειτουργικά Έσοδα -80.078 -38.223 -12.985 -9.783
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.235 -0.069 0.11 0.469
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Καθαρά Κέρδη 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 127.529 119.769 118.622 118.622
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04044 -0.29396 -0.10854 -0.07852
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04044 -0.29396 -0.10854 -0.07852
  Άλλο, Καθαρό 84 3.085
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.458 22.315 20.61 22.162 19.126
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.744 8.959 8.733 10.042 9.071
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.714 13.356 11.877 12.12 10.055
  Λειτουργικά Έσοδα -21.458 -22.315 -20.61 -22.162 -19.126
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.043 1.472 0.721 0.463 0.072
  Άλλο, Καθαρό 5.081 -6.079 8.709 -3.038 17.601
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Καθαρά Κέρδη -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 127.783 126.13 123.562 121.965 145.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12 -0.21345 -0.09048 -0.20282 -0.01
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12 -0.21345 -0.09048 -0.20282 -0.01
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 120.404 178.374 17.125 15.735
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 116.208 173.507 16.867 15.48
  Μετρητά & Ισοδύναμα 116.208 173.507 16.867 2.156
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.324
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.196 4.867 0.258 0.255
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 140.291 181.679 17.788 16.365
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18.859 2.25 0.445 0.482
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 20.554 2.834 0.729 0.609
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.695 -0.584 -0.284 -0.127
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.028 1.055 0.218 0.148
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.393 6.245 0.814 0.622
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.731 1.5 0.373 0.203
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.646 4.098 0.394 0.314
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.016 0.647 0.047 0.047
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.058
  Σύνολο Οφειλών 29.246 98.588 0.935 0.733
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.691 0.063 0.111
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.691 0.063 0.111
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 111.045 83.091 16.853 15.632
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 33.15
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.012 0.009 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 172.673 149.877 48.435 1.197
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -61.641 -66.798 -31.591 -18.716
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 140.291 181.679 17.788 16.365
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 125.879 119.769 118.622 118.622
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 20.853 91.652 0.058
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 113.411 85.281 101.412 120.404 131.332
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.189 82.783 97.57 116.208 126.797
  Μετρητά & Ισοδύναμα 59.113 32.807 54.083 116.208 126.797
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.222 2.498 3.842 4.196 4.535
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 132.051 104.526 121.09 140.291 150.675
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 17.558 18.129 18.537 18.859 18.407
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 20.582 20.705 20.673 20.554 19.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.024 -2.576 -2.136 -1.695 -1.293
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.082 1.116 1.141 1.028 0.936
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7.803 7.489 6.67 8.393 11.678
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.529 1.585 1.91 1.731 4.933
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.274 5.904 4.756 6.646 6.117
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0.004 0.016 0.628
  Σύνολο Οφειλών 24.179 28.837 33.362 29.246 41.723
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.25
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.25
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.376 21.348 26.692 20.853 29.795
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 107.872 75.689 87.728 111.045 108.952
  Κοινή Μετοχή 0.017 0.013 0.013 0.013 0.012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 227.545 179.703 176.213 172.673 159.401
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -119.601 -103.897 -88.563 -61.641 -50.461
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 132.051 104.526 121.09 140.291 150.675
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 174.847 127.267 126.478 125.879 122.345
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.076 49.976 43.487
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.089 -0.13 0.065
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -61.211 -33.298 -12.038 -8.711
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.111 0.316 0.157 0.104
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -70.841 0.638 0.448 0.336
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.041 0.036 0.003 0.002
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.362 0.955 0.232 0.163
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.352 -1.289 13.204 -1.846
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.352 -1.289 -0.12 -0.246
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 13.324 -1.6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.145 192.164 13.515 9.998
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.842 0.437 13.563 10.025
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.397 1.303 -0.048 -0.027
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -57.418 157.577 14.681 -0.559
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.3 190.424
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -26.922 5.157 16.337 41.074 42.527
  Cash From Operating Activities -18.57 -61.211 -42.802 -28.966 -14.767
  Cash From Operating Activities 0.441 1.111 0.709 0.371 0.185
  Non-Cash Items 9.529 -70.841 -65.924 -72.82 -58.226
  Cash Interest Paid 0.001 0.041 0.036 0.023 0.011
  Changes in Working Capital -1.618 3.362 6.076 2.409 0.747
  Cash From Investing Activities -43.828 -5.352 -4.36 -3.578 -2.022
  Capital Expenditures -0.306 -5.352 -4.36 -3.578 -2.022
  Cash From Financing Activities 0.273 9.145 0.333 0.233 0.174
  Financing Cash Flow Items -0.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.085 10.842 0.818 0.557 0.336
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.188 -1.397 -0.485 -0.324 -0.162
  Net Change in Cash -62.125 -57.418 -46.829 -32.311 -16.615
  Other Investing Cash Flow Items, Total -43.522
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  VK Services, LLC Investment Advisor 18.9693 28956122 8000000 2023-08-07 LOW
  Innovation Endeavors III, L.P. Corporation 9.0209 13770143 0 2023-03-01 LOW
  Gates Frontier, L.L.C. Corporation 6.614 10096043 0 2023-03-01
  Sun Hung Kai & Co Ltd Holding Company 4.1938 6401755 960263 2023-08-07 LOW
  Tschetter Group Investment Advisor 4.1623 6353669 3446600 2023-09-30 LOW
  Cadin Ltd Corporation 2.6795 4090236 0 2022-11-03
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2853 3488424 809643 2023-06-30 LOW
  MY.Alpha Management HK Advisors Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9973 3048781 0 2023-06-30 HIGH
  Aspex Management (HK) Limited Hedge Fund 1.7033 2600000 0 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5781 2408980 40283 2023-06-30 LOW
  Bright Insight Holdings Ltd Corporation 1.3809 2107864 1363199 2022-11-16
  Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.357 2071362 0 2023-06-30 LOW
  Hel Ved Capital Management Limited Investment Advisor 0.8546 1304600 0 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7683 1172805 328270 2023-06-30 LOW
  Liang (Philip) Individual Investor 0.7634 1165303 6207 2022-12-31
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6693 1021720 142716 2023-06-30 LOW
  Chu (David) Individual Investor 0.5342 815446 815446 2022-07-13
  Sachs (Adam David) Individual Investor 0.4784 730306 -17896 2023-09-20 HIGH
  Anglepoint Asset Management, Ltd. Hedge Fund 0.3504 534868 0 2023-06-30 HIGH
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3093 472156 84372 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  78 Fourth Avenue
  WALTHAM
  MASSACHUSETTS 02451
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου