Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Viavi Solutions - VIAV CFD

  8.28
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Viavi Solutions Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.28
  Άνοιγμα* 8.19
  Μεταβολή 1 έτους* -19.63%
  Εύρος ημέρας* 8.1 - 8.29
  Εύρος 52 εβδ. 7.26-12.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.50M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.47M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.24B
  Αναλογία P/E 871.64
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 222.40M
  Έσοδα 1.04B
  EPS 0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 8.28 0.08 0.98% 8.20 8.31 8.08
  Apr 15, 2024 8.28 -0.13 -1.55% 8.41 8.48 8.27
  Apr 12, 2024 8.42 0.05 0.60% 8.37 8.44 8.33
  Apr 11, 2024 8.48 -0.04 -0.47% 8.52 8.57 8.41
  Apr 10, 2024 8.48 -0.11 -1.28% 8.59 8.67 8.41
  Apr 9, 2024 8.81 0.10 1.15% 8.71 8.83 8.70
  Apr 8, 2024 8.73 -0.11 -1.24% 8.84 8.84 8.65
  Apr 5, 2024 8.73 0.00 0.00% 8.73 8.78 8.65
  Apr 4, 2024 8.79 -0.33 -3.62% 9.12 9.13 8.79
  Apr 3, 2024 8.99 0.25 2.86% 8.74 9.00 8.74
  Apr 2, 2024 8.94 0.18 2.05% 8.76 8.98 8.74
  Apr 1, 2024 8.87 -0.26 -2.85% 9.13 9.13 8.87
  Mar 28, 2024 9.04 -0.46 -4.84% 9.50 9.56 8.87
  Mar 27, 2024 9.54 0.05 0.53% 9.49 9.59 9.44
  Mar 26, 2024 9.43 -0.28 -2.88% 9.71 9.76 9.39
  Mar 25, 2024 9.54 -0.09 -0.93% 9.63 9.75 9.49
  Mar 22, 2024 9.68 -0.16 -1.63% 9.84 9.86 9.61
  Mar 21, 2024 9.83 0.11 1.13% 9.72 9.91 9.72
  Mar 20, 2024 9.61 0.09 0.95% 9.52 9.65 9.48
  Mar 19, 2024 9.63 0.11 1.16% 9.52 9.71 9.49

  Viavi Solutions Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Viavi Solutions Inc Earnings Release
  Q3 2024 Viavi Solutions Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, August 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Viavi Solutions Inc Earnings Release
  Q4 2024 Viavi Solutions Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1106.1 1292.4 1198.9 1136.3 1130.3
  Έσοδα 1106.1 1292.4 1198.9 1136.3 1130.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 467.3 518.9 484.5 471 478.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 638.8 773.5 714.4 665.3 651.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1023.7 1209.2 1056.7 1018.2 1062.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 328.7 365.7 328.6 315 343.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 206.9 213.2 211.9 193.6 187
  Depreciation / Amortization 8.7 9.7 33.3 35.1 38.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.1 101.7 -1.6 3.5 15.4
  Λειτουργικά Έσοδα 82.4 83.2 142.2 118.1 67.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.1 -18.5 -11.8 -4.3 -29.6
  Άλλο, Καθαρό -2.6 0.4 0.4 0.5 1.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 60.7 65.1 130.8 114.3 39.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 25.5 15.5 67.5 49 7.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25.5 15.5 67.5 49 7.8
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2.4
  Καθαρά Κέρδη 25.5 15.5 67.5 49 5.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25.5 15.5 67.5 49 7.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25.5 15.5 67.5 49 5.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25.5 15.5 67.5 49 5.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 226.6 230.9 236.3 234.8 231.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11253 0.06713 0.28565 0.20869 0.03374
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13126 0.38045 0.28958 0.21508 0.10515
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 263.6 247.8 284.5 310.2 335.3
  Έσοδα 263.6 247.8 284.5 310.2 335.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 117.6 106.8 117.5 125.4 134.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 146 141 167 184.8 201.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 251.8 249.9 261.6 260.4 290.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 78.5 80 90 80.2 96.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 51.6 50.8 51.9 52.6 54.2
  Depreciation / Amortization 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.9 10.2 0 0 3.1
  Λειτουργικά Έσοδα 11.8 -2.1 22.9 49.8 44.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.1 -6.7 -6.2 -6.1 -6.2
  Άλλο, Καθαρό 2.7 -0.6 2.2 1.1 2.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.4 -9.4 18.9 44.8 40.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Καθαρά Κέρδη -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.1 -15.4 8.4 32.6 16.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 221.9 224.1 227.1 230.4 227.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00045 -0.06872 0.03699 0.14149 0.07259
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00953 -0.0429 0.03523 0.15792 0.0806
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 945 1005.1 1112.1 913.6 916.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 521.1 561.3 699.4 540.5 523
  Μετρητά & Ισοδύναμα 506.5 559.9 697.8 539 521.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.6 1.4 1.6 1.5 1.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 263.9 285.8 275.6 256.9 254.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 231.2 260.9 256.5 235.5 233.8
  Συνολικό Απόθεμα 116.1 110.1 94.9 83.3 102.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.3 27.8 23.5 18.2 19.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 17.6 20.1 18.7 14.7 17.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1850.5 1827.9 1961.4 1776.3 1815.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 283.4 274.1 196 213 179.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 669.4 637.8 553.9 535.4 529.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -386 -363.7 -357.9 -322.4 -349.2
  Υπεραξία, Καθαρό 455.2 387.6 396.5 381.4 381.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 58.6 54.2 88 148.1 211.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 108.3 106.9 168.8 120.2 125.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 343.5 369.3 747.4 232.8 284
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 47.2 58.3 63.2 53 63.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 101.6 131.3 122.1 100 108.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 96.2 68.4 456.6 2.9 1.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 98.5 111.3 105.5 76.9 110.8
  Σύνολο Οφειλών 1159.7 1156.2 1197.5 1064.9 1089.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 645.3 632.5 240.2 617.1 604.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 629.5 616.5 224.1 600.9 578.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.8 16 16.1 16.2 25.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 157 144.9 185.6 191.1 186.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 690.8 671.7 763.9 711.4 725.8
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 70427.3 70370.2 70183.2 70274.3 70244.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -69600.7 -69542.3 -69322.3 -69397.2 -69384.5
  Unrealized Gain (Loss) -5.3 -5 -5.1 -5.1 -5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -130.7 -151.4 -92.1 -160.8 -129.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1850.5 1827.9 1961.4 1776.3 1815.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 222 226 228 228 229
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 13.9 9.5 24.3 23.9 14.6
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 916.1 945 1003 911.9 950.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 541.1 521.1 582.1 485.5 513.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 520.6 506.5 580.6 484.1 512.6
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.5 14.6 1.5 1.4 1.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 222.5 263.9 257.4 260.2 279.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 190.9 231.2 220.1 223.7 246.3
  Συνολικό Απόθεμα 113.5 116.1 125.9 120.3 110.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.4 26.3 22.1 25.5 26.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.6 17.6 15.5 20.4 20.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1802.1 1850.5 1917.4 1828 1765.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 277.1 283.4 287.7 285.1 273.3
  Υπεραξία, Καθαρό 449.6 455.2 451.9 449.2 387.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 52.8 58.6 64 72.4 48.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 106.5 108.3 110.8 109.4 104.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 310.9 343.5 412.6 328.7 333.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 39.8 47.2 43.7 50.2 62
  Δεδουλευμένα Έξοδα 85.6 101.6 103.6 105.7 102
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 96.2 96.2 164.2 68 68
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 89.3 98.5 101.1 104.8 101.2
  Σύνολο Οφειλών 1126.9 1159.7 1235.1 1140.2 1116.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 646.8 645.3 643.7 633.1 632.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 631.1 629.5 627.9 617.2 616.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.7 15.8 15.8 15.9 15.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 16.8 13.9 15.3 14.4 15.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 152.4 157 163.5 164 135.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 675.2 690.8 682.3 687.8 648.4
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 70432.4 70427.3 70415.6 70388.8 70375.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -69600.9 -69600.7 -69590.6 -69545.2 -69528.4
  Unrealized Gain (Loss) -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -151.2 -130.7 -137.6 -151 -194.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1802.1 1850.5 1917.4 1828 1765.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 222 222 222 225 227
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 15.5 46.1 28.7 5.4 -48.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 178.1 243.3 135.6 138.8 66
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.7 35.8 40 39.7 35.7
  Amortization 39.7 66.5 67.8 72.5 47.7
  Deferred Taxes -10.5 1.6 11.9 -1.9 -6.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 161.2 69.6 41.1 62 76.5
  Cash Taxes Paid 78.7 43.8 50.6 29.8 24.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17.9 12.3 11.3 11.8 11.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -63.5 23.7 -53.9 -38.9 -38.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -71 -48.7 -29.8 80.6 -286.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -72.5 -52.1 -31.9 -45 -42.5
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1.5 3.4 2.1 125.6 -244
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -210.4 -58.8 -71.7 -300.4 -180.5
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -29.8 -19.2 -30.1 -16 -15
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -228.1 -35.6 -38.9 -5.8 -35.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 47.5 -4 -2.7 -278.6 -129.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -32.3 25.2 -17.1 -12.9 2.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -135.6 161 17 -93.9 -398.1
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 25.6 41 32.6 15.5 -1
  Cash From Operating Activities 90.6 72.8 26.6 178.1 104.5
  Cash From Operating Activities 26.4 17.1 8.5 35.7 30.1
  Amortization 25.2 17.2 9.3 39.7 30.2
  Deferred Taxes 4.1 3.3 2.1 -10.5 -10.8
  Non-Cash Items 50.9 25.2 7.7 161.2 142.6
  Changes in Working Capital -41.6 -31 -33.6 -63.5 -86.6
  Cash From Investing Activities -105.3 -95.9 -29.7 -71 -51.2
  Capital Expenditures -43.7 -32.9 -14.8 -72.5 -53.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total -61.6 -63 -14.9 1.5 2.2
  Cash From Financing Activities 29.3 -52.7 -26.8 -210.4 -151.3
  Financing Cash Flow Items -22.6 -12 -11.4 -29.8 -27.7
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -66 -40.2 -15 -228.1 -199.2
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 117.9 -0.5 -0.4 47.5 75.6
  Foreign Exchange Effects 5.8 -0.1 -17.9 -32.3 -8.9
  Net Change in Cash 20.4 -75.9 -47.8 -135.6 -106.9

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Viavi Solutions Company profile

  Σχετικά με την Viavi Solutions

  Η Viavi Solutions Inc. είναι πάροχος λύσεων δοκιμής, παρακολούθησης και διασφάλισης δικτύων για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών, επιχειρήσεις, κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύου, κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (OEM), κυβερνητικούς φορείς και αεροναυπηγική. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν Network Enablement (NE), Service Enablement (SE) και Optical Security and Performance Products (OSP). Ο τομέας NE παρέχει λύσεις δοκιμών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν όργανα, λογισμικό και υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ενεργοποίηση, την πιστοποίηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση δικτύων. Το τμήμα SE είναι ενσωματωμένα συστήματα που αποδίδουν δεδομένα απόδοσης δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν όργανα, μικροανιχνευτές και λογισμικό, τα οποία παρακολουθούν, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα δικτύου για να αποκαλύψουν την πραγματική εμπειρία του πελάτη. Ο τομέας OSP παρέχει οπτικά προϊόντα για την καταπολέμηση της παραχάραξης, για καταναλωτικές και βιομηχανικές, κυβερνητικές, αυτοκινητοβιομηχανικές και άλλες αγορές.

  Industry: Communications & Networking (NEC)

  1445 South Spectrum Blvd.
  Suite 102
  CHANDLER
  ARIZONA 85286
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου