Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Viavi Solutions - VIAV CFD

10.37
0.38%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 10.41
Άνοιγμα* 10.34
Μεταβολή 1 έτους* -35.33%
Εύρος ημέρας* 10.27 - 10.39
Εύρος 52 εβδ. 9.99-16.54
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.02M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.12M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.35B
Αναλογία P/E 31.46
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 224.78M
Έσοδα 1.25B
EPS 0.33
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.84
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 10.37 0.02 0.19% 10.35 10.39 10.26
Mar 23, 2023 10.41 0.06 0.58% 10.35 10.60 10.27
Mar 22, 2023 10.42 -0.15 -1.42% 10.57 10.63 10.40
Mar 21, 2023 10.60 0.09 0.86% 10.51 10.75 10.50
Mar 20, 2023 10.50 0.36 3.55% 10.14 10.52 10.14
Mar 17, 2023 10.21 -0.15 -1.45% 10.36 10.42 10.13
Mar 16, 2023 10.38 0.23 2.27% 10.15 10.41 10.07
Mar 15, 2023 10.23 -0.10 -0.97% 10.33 10.36 10.05
Mar 14, 2023 10.53 0.46 4.57% 10.07 10.56 10.07
Mar 13, 2023 10.17 0.09 0.89% 10.08 10.27 10.03
Mar 10, 2023 10.28 -0.08 -0.77% 10.36 10.37 10.15
Mar 9, 2023 10.41 0.01 0.10% 10.40 10.72 10.38
Mar 8, 2023 10.48 0.32 3.15% 10.16 10.49 10.16
Mar 7, 2023 10.30 -0.16 -1.53% 10.46 10.53 10.19
Mar 6, 2023 10.48 -0.27 -2.51% 10.75 10.85 10.47
Mar 3, 2023 10.68 0.06 0.56% 10.62 10.78 10.61
Mar 2, 2023 10.52 -0.04 -0.38% 10.56 10.61 10.37
Mar 1, 2023 10.73 -0.15 -1.38% 10.88 10.93 10.64
Feb 28, 2023 10.91 0.29 2.73% 10.62 11.01 10.62
Feb 27, 2023 10.75 -0.03 -0.28% 10.78 10.88 10.72

Viavi Solutions Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1198.9 1136.3 1130.3 875.7 805
Έσοδα 1198.9 1136.3 1130.3 875.7 805
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 484.5 471 478.9 387.3 326
Ακαθάριστο Εισόδημα 714.4 665.3 651.4 488.4 479
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1056.7 1018.2 1062.9 878.8 799.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 337.5 315 343.5 323.9 300.1
Έρευνα & Ανάπτυξη 203 193.6 187 133.3 136.3
Depreciation / Amortization 33.3 35.1 38.1 21 14
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.6 3.5 15.4 13.3 22.7
Λειτουργικά Έσοδα 142.2 118.1 67.4 -3.1 5.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33.2 -24.6 -29.6 -32.7 171.9
Άλλο, Καθαρό 0.4 0.5 1.5 0.1 2.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 109.4 94 39.3 -35.7 180
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 46.1 28.7 7.8 -48.6 158.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 46.1 28.7 7.8 -48.6 158.6
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -2.4 0 1.6
Καθαρά Κέρδη 46.1 28.7 5.4 -48.6 160.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 46.1 28.7 7.8 -48.6 158.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 46.1 28.7 5.4 -48.6 160.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 46.1 28.7 5.4 -48.6 160.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 235.9 233.7 231.2 227.1 234.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19542 0.12281 0.03374 -0.214 0.67633
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.19864 0.15591 0.10515 -0.08034 0.80258
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 315.5 314.8 326.8 310.9 303.4
Έσοδα 315.5 314.8 326.8 310.9 303.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 128.6 124.3 131.8 128 121.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 186.9 190.5 195 182.9 182
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 281.1 271.9 365.8 278.2 267.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 89 88.2 91.8 90.5 86.1
Έρευνα & Ανάπτυξη 54.9 50.5 53.6 52.1 52.1
Depreciation / Amortization 2.2 2.6 2.7 8.4 8.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.4 6.3 85.9 -0.8 -0.4
Λειτουργικά Έσοδα 34.4 42.9 -39 32.7 35.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.4 -7.1 -3.6 -9.1 -3.6
Άλλο, Καθαρό 0.6 1.1 1.4 2.5 -0.9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 28.6 36.9 -41.2 26.1 31.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Καθαρά Κέρδη 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.2 34.6 -54.8 -1.9 17.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 236.8 242.3 231.1 228.4 240.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08108 0.1428 -0.23713 -0.00832 0.07161
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11198 0.17027 0.01264 -0.00291 0.07206
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1112.1 913.6 916.8 1155.2 1667
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 699.4 540.5 523 780.7 1436.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 697.8 539 521.5 611.4 1004.4
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.6 1.5 1.5 169.3 432.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 275.6 256.9 254.5 218.6 120.4
Accounts Receivable - Trade, Net 256.5 235.5 233.8 218.6 120.4
Total Inventory 94.9 83.3 102.7 92.3 48
Prepaid Expenses 23.5 18.2 19.3 11 8.3
Other Current Assets, Total 18.7 14.7 17.3 52.6 53.7
Total Assets 1961.4 1776.3 1815.1 2026.8 2110.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 241.1 213 179.9 170.5 136.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 599 535.4 529.1 458.8
Accumulated Depreciation, Total -357.9 -322.4 -349.2 -321.9
Goodwill, Net 396.5 381.4 381.1 336.3 151.6
Intangibles, Net 88 148.1 211.6 235.1 31.1
Other Long Term Assets, Total 123.7 120.2 125.7 129.7 123.9
Total Current Liabilities 705 232.8 284 553.2 228.8
Accounts Payable 63.2 53 63.4 55.5 32.6
Accrued Expenses 122.1 100 108.7 96.7 88.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 414.3 2.9 1.1 275.3 0.9
Other Current Liabilities, Total 105.4 76.9 110.8 125.7 106.8
Total Liabilities 1186.6 1064.9 1089.3 1291.9 1324.1
Total Long Term Debt 271.7 617.1 604.3 584.7 959.2
Long Term Debt 255.6 600.9 578.8 557.9 931.4
Capital Lease Obligations 16.1 16.2 25.5 26.8 27.8
Other Liabilities, Total 185.6 191.1 186.4 133.5 136.1
Total Equity 774.8 711.4 725.8 734.9 786.4
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Additional Paid-In Capital 70265.5 70274.3 70244.7 70216.2 70184.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69393.7 -69397.2 -69384.5 -69378.6 -69305.8
Unrealized Gain (Loss) -5.1 -5.1 -5 -5.3
Other Equity, Total -92.1 -160.8 -129.6 -102.9 -87.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1961.4 1776.3 1815.1 2026.8 2110.5
Total Common Shares Outstanding 228 228 229 227 228
Deferred Income Tax 24.3 23.9 14.6 20.5
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1044 1180.6 1332.6 1112.1 1080
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 591.4 733.8 917.2 699.4 673.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 589.8 732.1 915.6 697.8 672.2
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 289.2 285.1 268.4 275.6 284.5
Accounts Receivable - Trade, Net 269.3 258.3 243.1 256.5 262.7
Total Inventory 113.9 114.4 102.8 94.9 90.6
Prepaid Expenses 28.7 27.8 26.1 23.5 16.5
Other Current Assets, Total 20.8 19.5 18.1 18.7 14.6
Total Assets 1878 2019.6 2169.5 1961.4 1926.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 267.1 258.2 245 241.1 219.1
Goodwill, Net 388.9 393 393.9 396.5 396.4
Intangibles, Net 58.2 68.1 78.2 88 104.6
Other Long Term Assets, Total 119.8 119.7 119.8 123.7 126.7
Total Current Liabilities 259.7 285.1 292.5 705 273.1
Accounts Payable 58.3 68 66.9 63.2 54.8
Accrued Expenses 109.2 127.1 121.5 122.1 112.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 414.3 0
Other Current Liabilities, Total 92.2 90 104.1 105.4 105.9
Total Liabilities 1168.1 1244.8 1310.9 1186.6 1115
Total Long Term Debt 722.4 771.8 817.2 271.7 634.2
Long Term Debt 706.4 755.8 800.7 255.6 618.1
Capital Lease Obligations 16 16 16.5 16.1 16.1
Deferred Income Tax 18.5 17.3 21.8 24.3 23.4
Other Liabilities, Total 167.5 170.6 179.4 185.6 184.3
Total Equity 709.9 774.8 858.6 774.8 811.8
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Additional Paid-In Capital 70360.9 70354.3 70349.9 70265.5 70299
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69529.9 -69470.4 -69385.6 -69393.7 -69380.9
Unrealized Gain (Loss) -5 -5 -5 -5.1 -5.1
Other Equity, Total -116.3 -104.3 -100.9 -92.1 -101.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1878 2019.6 2169.5 1961.4 1926.8
Total Common Shares Outstanding 228 233 240 228 229
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 46.1 28.7 5.4 -48.6 166.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 243.3 135.6 138.8 66 94.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.8 40 39.7 35.7 29.4
Amortization 66.5 67.8 72.5 47.7 28.3
Deferred Taxes 1.6 11.9 -1.9 -6.8 1.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 69.6 41.1 62 76.5 -122.9
Cash Taxes Paid 43.8 50.6 29.8 24.4 23.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 12.3 11.3 11.8 11.2 6.7
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 23.7 -53.9 -38.9 -38.5 -8.9
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -48.7 -29.8 80.6 -286.5 113.7
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -52.1 -31.9 -45 -42.5 -38.6
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3.4 2.1 125.6 -244 152.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -58.8 -71.7 -300.4 -180.5 311
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -19.2 -30.1 -16 -15 -23.2
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -35.6 -38.9 -5.8 -35.9 -79.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4 -2.7 -278.6 -129.6 413.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 25.2 -17.1 -12.9 2.9 2.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 161 17 -93.9 -398.1 521.5
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line -1 -20.2 -54.8 46.1 48
Cash From Operating Activities 104.5 75.6 53.4 243.3 180.7
Cash From Operating Activities 30.1 17.8 8.9 35.8 26.8
Amortization 30.2 20.6 10.6 66.5 49.8
Deferred Taxes -10.8 -4.3 0.2 1.6 -3.9
Non-Cash Items 142.6 122.3 101.3 69.6 49.5
Changes in Working Capital -86.6 -60.6 -12.8 23.7 10.5
Cash From Investing Activities -51.2 -32.5 -14.8 -48.7 -24.8
Capital Expenditures -53.4 -34.1 -15.7 -52.1 -26.7
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.2 1.6 0.9 3.4 1.9
Cash From Financing Activities -151.3 -2.9 182.8 -58.8 -43.2
Financing Cash Flow Items -27.7 -21.7 -12.1 -19.2 -14.9
Issuance (Retirement) of Stock, Net -199.2 -121.9 -5.1 -35.6 -24.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 75.6 140.7 200 -4 -3.8
Foreign Exchange Effects -8.9 -4.9 -3.1 25.2 21.9
Net Change in Cash -106.9 35.3 218.3 161 134.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.2871 34361856 754164 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.8631 26665502 581615 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 6.0812 13669095 -288075 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 4.0456 9093684 552994 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6851 8283382 281516 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.0386 6830000 0 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 2.8367 6376350 -2240396 2022-12-31 LOW
Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 2.7578 6198859 1385750 2022-12-31 MED
Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 2.3343 5246939 907390 2022-12-31 LOW
Woodline Partners LP Hedge Fund 2.2649 5091039 1044396 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 2.1501 4832960 -8886 2023-01-31 MED
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 2.0803 4675982 1579732 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9717 4431910 223216 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8833 4233185 98244 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.528 3434587 21013 2022-12-31 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 1.4753 3316113 -218787 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1852 2664084 -406005 2022-12-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1342 2549448 116783 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0062 2261814 -16600 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9646 2168167 23223 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Viavi Solutions Company profile

Σχετικά με την Viavi Solutions

Η Viavi Solutions Inc. είναι πάροχος λύσεων δοκιμής, παρακολούθησης και διασφάλισης δικτύων για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών, επιχειρήσεις, κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύου, κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (OEM), κυβερνητικούς φορείς και αεροναυπηγική. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν Network Enablement (NE), Service Enablement (SE) και Optical Security and Performance Products (OSP). Ο τομέας NE παρέχει λύσεις δοκιμών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν όργανα, λογισμικό και υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ενεργοποίηση, την πιστοποίηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση δικτύων. Το τμήμα SE είναι ενσωματωμένα συστήματα που αποδίδουν δεδομένα απόδοσης δικτύων, υπηρεσιών και εφαρμογών. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν όργανα, μικροανιχνευτές και λογισμικό, τα οποία παρακολουθούν, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα δικτύου για να αποκαλύψουν την πραγματική εμπειρία του πελάτη. Ο τομέας OSP παρέχει οπτικά προϊόντα για την καταπολέμηση της παραχάραξης, για καταναλωτικές και βιομηχανικές, κυβερνητικές, αυτοκινητοβιομηχανικές και άλλες αγορές.

Industry: Communications & Networking (NEC)

1445 South Spectrum Blvd.
Suite 102
CHANDLER
ARIZONA 85286
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,565.90 Price
-0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου