Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Vericel Corp Ord - VCEL CFD

32.02
2.67%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Vericel Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.9
Άνοιγμα* 33.11
Μεταβολή 1 έτους* 18.25%
Εύρος ημέρας* 31.61 - 33.11
Εύρος 52 εβδ. 17.30-35.73
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 255.19K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.56M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.60B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 47.56M
Έσοδα 169.31M
EPS -0.36
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.77
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 32.90 -0.61 -1.82% 33.51 33.91 32.58
May 26, 2023 33.49 0.77 2.35% 32.72 33.50 32.72
May 25, 2023 33.03 -0.26 -0.78% 33.29 34.09 31.99
May 24, 2023 34.38 -0.20 -0.58% 34.58 34.58 32.96
May 23, 2023 35.12 0.86 2.51% 34.26 35.65 34.04
May 22, 2023 34.47 1.91 5.87% 32.56 34.48 32.47
May 19, 2023 32.42 -0.49 -1.49% 32.91 33.23 32.41
May 18, 2023 32.88 0.99 3.10% 31.89 33.29 31.87
May 17, 2023 32.82 0.93 2.92% 31.89 33.14 31.89
May 16, 2023 32.97 0.36 1.10% 32.61 33.12 32.50
May 15, 2023 33.66 1.70 5.32% 31.96 34.24 31.96
May 12, 2023 32.71 -0.11 -0.34% 32.82 33.02 32.10
May 11, 2023 32.93 -1.23 -3.60% 34.16 34.33 32.88
May 10, 2023 34.04 1.29 3.94% 32.75 35.26 32.75
May 9, 2023 32.70 0.03 0.09% 32.67 33.12 31.38
May 8, 2023 32.97 1.29 4.07% 31.68 33.35 31.68
May 5, 2023 32.96 0.34 1.04% 32.62 33.64 32.62
May 4, 2023 32.60 0.84 2.64% 31.76 32.86 30.98
May 3, 2023 32.04 1.39 4.54% 30.65 32.80 30.65
May 2, 2023 31.25 -0.66 -2.07% 31.91 32.17 30.90

Vericel Corp Ord Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Vericel Corp Earnings Release
Q2 2023 Vericel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Vericel Corp Earnings Release
Q3 2023 Vericel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 164.365 156.184 124.179 117.85 90.857
Έσοδα 164.365 156.184 124.179 117.85 90.857
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 54.577 50.159 39.951 37.571 32.16
Ακαθάριστο Εισόδημα 109.788 106.025 84.228 80.279 58.697
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 181.423 164.038 121.807 129.101 95.604
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 106.903 97.592 68.836 61.139 49.007
Έρευνα & Ανάπτυξη 19.943 16.287 13.02 30.391 13.599
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.838
Λειτουργικά Έσοδα -17.058 -7.854 2.372 -11.251 -4.747
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.975 0.22 0.685 1.606 -3.359
Άλλο, Καθαρό 0.095 0.052 -0.013 -0.02 -0.031
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.988 -7.582 3.044 -9.665 -8.137
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Καθαρά Κέρδη -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.13 46.472 47.282 44.18 40.242
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35453 -0.16076 0.06057 -0.21876 -0.2022
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.35453 -0.16076 0.06057 -0.21876 -0.18138
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 41.017 52.694 38.551 37.046 36.074
Έσοδα 41.017 52.694 38.551 37.046 36.074
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.497 14.445 13.318 14.192 12.622
Ακαθάριστο Εισόδημα 26.52 38.249 25.233 22.854 23.452
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49.194 46.609 45.339 46.128 43.347
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.485 26.919 26.975 27.144 25.865
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.212 5.245 5.046 4.792 4.86
Λειτουργικά Έσοδα -8.177 6.085 -6.788 -9.082 -7.273
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.694 0.54 0.237 0.128 0.07
Άλλο, Καθαρό -0.012 -0.003 -0.005 -0.009 0.112
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.495 6.622 -6.556 -8.963 -7.091
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Καθαρά Κέρδη -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.495 5.922 -6.577 -8.963 -7.091
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.387 47.232 47.182 47.117 46.985
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15817 0.12538 -0.1394 -0.19023 -0.15092
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15817 0.12538 -0.1394 -0.19023 -0.15092
Total Adjustments to Net Income
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 186.866 158.462 123.56 111.655 112.783
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.538 103.398 75.807 69.718 82.924
Μετρητά & Ισοδύναμα 51.067 68.33 33.62 26.889 18.286
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.539 37.437 34.504 32.168 23.454
Accounts Receivable - Trade, Net 46.539 37.437 34.504 32.168 23.454
Total Inventory 15.986 13.381 9.356 6.816 3.558
Other Current Assets, Total 4.803 4.246 3.893 2.953 2.847
Total Assets 273.003 243.705 205.608 153.238 118.689
Property/Plant/Equipment, Total - Net 57.372 59.028 57.738 32.247 5.906
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75.674 73.35 69.124 41.467 13.411
Accumulated Depreciation, Total -18.302 -14.322 -11.386 -9.22 -7.505
Intangibles, Net 7.5
Total Current Liabilities 37.463 26.052 22.483 19.795 14.792
Accounts Payable 16.93 9.016 6.755 6.345 7.108
Accrued Expenses 20.492 16.995 15.687 13.409 6.93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.041 0.041 0.041 0.041 0
Other Current Liabilities, Total 0.754
Total Liabilities 80.731 73.243 71.348 42.147 16.458
Total Long Term Debt 0 0.044 0.076 0.11 0
Long Term Debt 0
Other Liabilities, Total 43.268 47.147 48.789 22.242 1.666
Total Equity 192.272 170.462 134.26 111.091 102.231
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Common Stock 593.245 553.902 510.061 489.749 471.18
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -399.995 -383.286 -375.815 -378.679 -368.91
Treasury Stock - Common
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 273.003 243.705 205.608 153.238 118.689
Total Common Shares Outstanding 47.253 46.88 45.804 44.864 43.578
Total Preferred Shares Outstanding
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.471 35.068 42.187 42.829 64.638
Other Equity, Total -0.978 -0.154 0.014 0.021 -0.039
Long Term Investments 19.962 25.687 24.099 9.247
Other Long Term Assets, Total 1.303 0.528 0.211 0.089
Capital Lease Obligations 0 0.044 0.076 0.11
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 177.545 186.866 166.375 155.094 151.88
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.276 119.538 110.94 100.692 100.547
Μετρητά & Ισοδύναμα 61.834 51.067 65.216 56.054 55.659
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.442 68.471 45.724 44.638 44.888
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.359 46.539 34.296 33.664 31.855
Accounts Receivable - Trade, Net 38.359 46.539 34.296 33.664 31.855
Total Inventory 15.37 15.986 16.729 15.929 14.385
Other Current Assets, Total 4.54 4.803 4.41 4.809 5.093
Total Assets 265.096 273.003 248.017 244.815 240.288
Property/Plant/Equipment, Total - Net 59.048 57.372 58.546 59.502 59.104
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 78.25 75.674 75.81 75.752 74.299
Accumulated Depreciation, Total -19.202 -18.302 -17.264 -16.25 -15.195
Long Term Investments 19.91 19.962 21.739 23.718 22.803
Other Long Term Assets, Total 1.249 1.303 1.357 6.501 6.501
Total Current Liabilities 28.753 37.463 27.004 25.014 21.731
Accounts Payable 11.125 16.93 8.113 9.684 7.75
Accrued Expenses 17.608 20.492 18.85 15.289 13.94
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.02 0.041 0.041 0.041
Total Liabilities 71.118 80.731 70.18 69.999 67.803
Total Long Term Debt 0 0 0 0.021 0.019
Capital Lease Obligations 0 0 0.021 0.019
Other Liabilities, Total 42.365 43.268 43.176 44.964 46.053
Total Equity 193.978 192.272 177.837 174.816 172.485
Common Stock 602.104 593.245 584.9 575.011 563.475
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -407.49 -399.995 -405.917 -399.34 -390.377
Other Equity, Total -0.636 -0.978 -1.146 -0.855 -0.613
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 265.096 273.003 248.017 244.815 240.288
Total Common Shares Outstanding 47.507 47.253 47.201 47.141 47.081
Other Current Liabilities, Total 0.041
Intangibles, Net 7.344 7.5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -16.709 -7.471 2.864 -9.665 -8.137
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17.687 29.04 17.572 -7.183 -0.412
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.981 2.965 2.383 1.744 1.426
Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.624 39.7 18.699 15.398 10.084
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.109 0.004 0.006 0 2.23
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11.209 -6.154 -6.374 -14.66 -3.785
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -36.206 -3.501 -17.16 10.615 -67.027
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.596 -7.915 -2.626 -2.616 -2.678
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -28.61 4.414 -14.534 13.231 -64.349
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.045 9.171 6.441 5.26 58.863
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.607 -2.013 -0.191 -0.026 -0.71
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.652 11.184 6.632 5.286 77.105
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -17.532
Συναλλαγματικές Επιδράσεις
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.474 34.71 6.853 8.692 -8.576
Cash Taxes Paid 0 0.379 0 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -7.495 -16.709 -22.631 -16.054 -7.091
Cash From Operating Activities 7.86 17.687 10.712 6.611 3.468
Cash From Operating Activities 1.158 3.981 2.942 1.928 0.873
Non-Cash Items 9.619 41.624 32.925 22.812 10.805
Cash Interest Paid 0
Changes in Working Capital 4.578 -11.209 -2.524 -2.075 -1.119
Cash From Investing Activities 2.8 -36.206 -14.477 -13.666 -10.669
Capital Expenditures -8.913 -7.596 -6.471 -5.062 -3.081
Other Investing Cash Flow Items, Total 11.713 -28.61 -8.006 -8.604 -7.588
Cash From Financing Activities 0.107 1.045 0.44 0.752 0.503
Financing Cash Flow Items -2.118 -2.607 -2.6 -1.459 -0.962
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.225 3.652 3.04 2.211 1.465
Net Change in Cash 10.767 -17.474 -3.325 -6.303 -6.698
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 14.8053 7042113 110472 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.5173 6905136 -85828 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.0186 3338379 37864 2023-03-31 LOW
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9208 3291873 191969 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.737 2728793 -635410 2023-03-31 LOW
Conestoga Capital Advisors, LLC Investment Advisor 4.9994 2377947 31171 2023-03-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 3.6479 1735140 -25382 2023-03-31 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 2.9844 1419534 100244 2023-03-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5768 1225646 242609 2023-03-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 2.4053 1144076 78158 2023-03-31 LOW
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. Investment Advisor 2.2969 1092522 -1946 2023-03-31 LOW
New York State Common Retirement Fund Pension Fund 2.2908 1089597 54530 2023-03-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.9653 934779 934779 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8917 899798 36469 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3664 649923 29014 2023-03-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 1.3099 623060 0 2023-04-30 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2046 572966 19259 2023-03-31 LOW
Kopp Investment Advisors, LLC Investment Advisor 1.1885 565318 6905 2023-03-31
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1458 544977 -12082 2023-03-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1151 530396 40822 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Vericel Corp Ord Company profile

Σχετικά με την Vericel Corp Ord

Η Vericel Corporation είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία εμπορικού σταδίου. Η εταιρεία ειδικεύεται σε κυτταρικές θεραπείες και ειδικά βιολογικά προϊόντα για την αθλητική ιατρική και τη φροντίδα σοβαρών εγκαυμάτων. Δραστηριοποιείται σε έναν αναφερόμενο τομέα, την έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων, την παραγωγή και τη διανομή κυτταρικών θεραπειών για χρήση στη θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών. Εμπορεύεται δύο προϊόντα αυτόλογων κυτταρικών θεραπειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία περιλαμβάνουν το MACI (αυτόλογα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα σε μεμβράνη κολλαγόνου χοίρου) και το Epicel (καλλιεργημένα επιδερμικά αυτομοσχεύματα). Το MACI είναι ένα προϊόν αυτόλογου κυτταροποιημένου ικριώματος που ενδείκνυται για την αποκατάσταση συμπτωματικών, μεμονωμένων ή πολλαπλών ατελειών χόνδρου πλήρους πάχους του γόνατος με ή χωρίς οστική συμμετοχή σε ενήλικες. Το Epicel είναι μια μόνιμη συσκευή αντικατάστασης δέρματος για ανθρωπιστική χρήση (HUD) για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με βαθιά δερματικά εγκαύματα ή εγκαύματα πλήρους πάχους που περιλαμβάνουν μεγαλύτερο ή ίσο με το 30% της συνολικής επιφάνειας του σώματος (TBSA).

Industry: Biopharmaceuticals

64 Sidney St
CAMBRIDGE
MASSACHUSETTS 02139-4170
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.51 Price
-2.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

US100

14,294.00 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,964.35 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,089.70 Price
-2.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου