Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Varex Imaging - VREX CFD

21.73
0.84%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Varex Imaging Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 21.55
Άνοιγμα* 21.4
Μεταβολή 1 έτους* -4.08%
Εύρος ημέρας* 21.4 - 21.97
Εύρος 52 εβδ. 17.11-23.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 300.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 879.10M
Αναλογία P/E 31.00
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 40.40M
Έσοδα 879.70M
EPS 0.70
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.77
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 21.73 0.55 2.60% 21.18 22.01 21.18
May 25, 2023 21.55 0.08 0.37% 21.47 21.63 21.22
May 24, 2023 21.77 -0.02 -0.09% 21.79 21.91 21.36
May 23, 2023 21.64 0.25 1.17% 21.39 22.27 21.39
May 22, 2023 22.09 0.77 3.61% 21.32 22.33 21.31
May 19, 2023 21.88 0.19 0.88% 21.69 21.98 21.61
May 18, 2023 21.85 -0.05 -0.23% 21.90 22.14 21.62
May 17, 2023 21.95 0.25 1.15% 21.70 22.17 21.70
May 16, 2023 22.07 0.05 0.23% 22.02 22.26 21.92
May 15, 2023 22.29 0.11 0.50% 22.18 22.54 22.02
May 12, 2023 22.16 0.14 0.64% 22.02 22.17 21.74
May 11, 2023 22.00 0.43 1.99% 21.57 22.00 21.57
May 10, 2023 21.85 0.01 0.05% 21.84 22.02 21.45
May 9, 2023 21.76 0.45 2.11% 21.31 22.04 21.31
May 8, 2023 21.98 0.26 1.20% 21.72 22.10 21.57
May 5, 2023 21.98 0.97 4.62% 21.01 22.02 21.01
May 4, 2023 21.18 0.78 3.82% 20.40 21.37 20.40
May 3, 2023 20.59 2.14 11.60% 18.45 21.10 18.40
May 2, 2023 17.22 -0.15 -0.86% 17.37 17.39 16.99
May 1, 2023 17.48 -0.23 -1.30% 17.71 17.89 17.44

Varex Imaging Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Varex Imaging Corp Earnings Release
Q3 2023 Varex Imaging Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Varex Imaging Corp Earnings Release
Q4 2023 Varex Imaging Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 859.4 818.1 738.3 780.6 773.4
Έσοδα 859.4 818.1 738.3 780.6 773.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 575.9 546.4 543.9 523.9 519.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 283.5 271.7 194.4 256.7 253.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 771.2 744 774.7 734.9 728.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 114.6 124.7 132.9 128.1 126.4
Έρευνα & Ανάπτυξη 77 71.9 78.9 78.1 83
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.7 1 19 4.8
Λειτουργικά Έσοδα 88.2 74.1 -36.4 45.7 44.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -43.9 -45.6 -37.1 -25.2 -18.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.5 28.6 -72.6 21.5 25.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30.8 17.9 -57.4 15.8 21.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30.3 17.4 -57.9 15.5 20.3
Καθαρά Κέρδη 30.3 17.4 -57.9 15.5 27.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30.3 17.4 -57.9 15.5 20.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30.3 17.4 -57.9 15.5 27.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30.3 17.4 -57.9 15.5 27.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41.6 40.3 38.8 38.6 38.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.72837 0.43176 -1.49227 0.40155 0.52865
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.89641 0.44729 -1.17397 0.49294 0.72962
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 7.2
Άλλο, Καθαρό 0.2 0.1 0.9 1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022
Συνολικά έσοδα 228.2 205.6 231.4 214.5 214.7
Έσοδα 228.2 205.6 231.4 214.5 214.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 155.5 142.3 156.9 141.1 143.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 72.7 63.3 74.5 73.4 70.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 212.6 192.6 206.8 191.5 188.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 34.1 28.4 29.7 30.2 25.3
Έρευνα & Ανάπτυξη 23 20 20.2 20.2 18.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1.9 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 15.6 13 24.6 23 26.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.6 -7 -9.2 -9.3 -11
Άλλο, Καθαρό -1.2 -0.6 -1.3 -0.2 -2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.8 5.4 14.1 13.5 13.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.3 3.2 13.2 8.4 7.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.1 3.1 13.1 8.2 7.6
Καθαρά Κέρδη 4.1 3.1 13.1 8.2 7.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.1 3.1 13.1 8.2 7.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.1 3.1 13.1 8.2 7.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.1 3.1 13.1 8.2 7.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.5 40.6 40.7 40.5 42.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10123 0.07635 0.32187 0.20247 0.18009
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10123 0.10409 0.32187 0.20247 0.18009
Other Operating Expenses, Total
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 609.9 554.2 522 438.4 458.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 103.9 144.6 100.6 29.9 51.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 89.4 144.6 100.6 29.9 51.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 173.3 155.3 123.8 141 154
Accounts Receivable - Trade, Net 173.3 155.3 123.8 141 154
Total Inventory 303.2 224.8 271.9 248.2 235.1
Prepaid Expenses 29.5 29.5 25.7 19.3 17.1
Total Assets 1184.4 1147.5 1139.5 1038.9 987.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 164.5 164.5 172.9 142.3 144.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 392.7 379.1 384.1 341.9
Accumulated Depreciation, Total -228.2 -214.6 -211.2 -199.6
Goodwill, Net 284.5 292.2 293.1 290.8 243.6
Intangibles, Net 33.6 50.7 67.5 86.3 73.8
Long Term Investments 48.6 49.3 51.3 53.6 51
Other Long Term Assets, Total 43.3 36.6 32.7 27.5 16.5
Total Current Liabilities 173.1 166.6 160.6 175.1 152
Accounts Payable 78.2 58.8 72.9 58.2 66.3
Accrued Expenses 67.9 95.7 76.4 65 47.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 24.7 9.1 8.6 21.2 13.2
Total Liabilities 651 664.2 687.8 594 561.7
Total Long Term Debt 412.4 432 453.2 364.4 364.8
Deferred Income Tax 0.5 2.2 2.3 8.2 23.2
Minority Interest 13.3 13.2 14.1 13.8 13.2
Other Liabilities, Total 51.7 50.2 57.6 32.5 8.5
Total Equity 533.4 483.3 451.7 444.9 426.2
Unrealized Gain (Loss) -0.1
Other Equity, Total 0.2 0 0.8 -1.7 5.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1184.4 1147.5 1139.5 1038.9 987.9
Total Common Shares Outstanding 40.0851 39.4358 39.0591 38.3713 38.0266
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.3 3 2.7 30.7 25
Long Term Debt 412.3 431.7 452.8 364.4 364.8
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Additional Paid-In Capital 469.1 449.4 434.4 371.8 357.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 63.8 33.5 16.1 74.4 62.4
Capital Lease Obligations 0.1 0.3 0.4
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 618.4 607.3 609.9 593.4 569.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 118.1 81.5 103.9 108.2 115.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 104.4 81.5 89.4 99.6 115.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 159.5 157.9 173.3 157.5 154.3
Accounts Receivable - Trade, Net 159.5 157.9 173.3 157.5 154.3
Total Inventory 310.7 320.3 303.2 300.3 269.2
Prepaid Expenses 30.1 47.6 29.5 27.4 30.6
Total Assets 1190.8 1180.9 1184.4 1163.4 1142.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 165.8 165 164.5 160.4 159.4
Goodwill, Net 289.2 288.2 284.5 287.2 289.9
Intangibles, Net 28.9 31.7 33.6 37.4 42.1
Long Term Investments 47.3 47.8 48.6 49.5 47.9
Other Long Term Assets, Total 41.2 40.9 43.3 35.5 34.1
Total Current Liabilities 157.2 157.4 173.1 172.3 167.1
Accounts Payable 74.2 86.2 78.2 83.2 78.8
Accrued Expenses 70.7 59.7 85.2 74.9 77.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.1 2.3 2.3 2.7 2.8
Other Current Liabilities, Total 10.2 9.2 7.4 11.5 7.6
Total Liabilities 671.2 669.2 651 648.6 641.5
Total Long Term Debt 441.1 440.9 412.4 410.2 408.5
Long Term Debt 441 440.8 412.3 410.1 408.4
Capital Lease Obligations 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Deferred Income Tax 0 0 0.5 0 0
Minority Interest 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
Other Liabilities, Total 59.6 57.6 51.7 52.8 52.6
Total Equity 519.6 511.7 533.4 514.8 501.1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Additional Paid-In Capital 441.6 437.9 469.1 465.2 459.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 77.4 73.3 63.8 50.7 42.5
Other Equity, Total 0.2 0.1 0.1 -1.5 -1.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1190.8 1180.9 1184.4 1163.4 1142.6
Total Common Shares Outstanding 40.3842 40.0871 40.0851 39.9401 39.8233
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.7 14.5 8.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 30.8 17.9 -57.4 15.8 28.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.9 92.6 13.2 71.9 85.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19 20.5 22.3 23.5 26
Amortization 14.6 16.8 17.2 15.7 16.2
Deferred Taxes 0.6 -3 -3.1 -12.9 -7.7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 39.9 32.2 48.1 25.1 16.5
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -88 8.2 -13.9 4.7 6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -48.4 -16.2 -26.9 -93.2 -25.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21.3 -15.1 -23.5 -19.8 -20.4
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.1 -1.1 -3.4 -73.4 -5.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -23.8 -32.3 83.6 -0.1 -90.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.1 -3.5 -81.2 0.7 1.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.2 -0.1 0.9 -0.7 -0.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -55.5 44 70.8 -22.1 -31.4
Cash Taxes Paid 2.2 14.1 4.2 8.2 13.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.5 21.6 16.7 19.9 19.3
Total Cash Dividends Paid 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.7 2.8 54.9 0.8 3.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -29.4 -31.6 109.9 -1.6 -96
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 7.5 3.2 30.8 17.6 9.2
Cash From Operating Activities 23.6 -3.7 16.9 -0.2 2.5
Cash From Operating Activities 9.3 4.6 19 14.3 9.6
Amortization 6.8 3.4 14.6 11.2 7.5
Deferred Taxes -0.4 -0.2 0.6 1.5 0.5
Non-Cash Items 12.2 4.6 39.9 29.2 19.1
Cash Taxes Paid 6.8 4.5 2.2 0.6 3.4
Cash Interest Paid 13.8 13.7 29.5 29.5 15.8
Changes in Working Capital -11.8 -19.3 -88 -74 -43.4
Cash From Investing Activities -7.5 -3.7 -48.4 -20.9 -6.6
Capital Expenditures -11.1 -5.5 -21.3 -11.5 -7.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.6 1.8 -27.1 -9.4 0.9
Cash From Financing Activities -0.9 -0.4 -23.8 -24 -25.4
Financing Cash Flow Items -1.7 0.1 -3.1 -2.4 -2.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 0 8.7 7.4 5.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.2 -0.5 -29.4 -29 -28.4
Foreign Exchange Effects 0 0 -0.2 -0.1 -0.1
Net Change in Cash 15.2 -7.8 -55.5 -45.2 -29.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 16.0205 6472270 -150994 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4337 4619228 15919 2023-03-31 LOW
Shapiro Capital Management LLC Investment Advisor 7.5253 3040203 215900 2023-03-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.3247 2959167 144248 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.512 2226831 238208 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.1552 2082711 60093 2023-03-31 LOW
Cooke & Bieler, L.P. Investment Advisor 4.53 1830113 11273 2023-03-31 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 4.4307 1790000 0 2023-03-31 LOW
Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 4.3872 1772445 -42602 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 3.195 1290767 -754391 2023-03-31 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8224 1140230 -49836 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.6305 1062702 90122 2023-03-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.469 997469 27546 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9057 769913 26103 2023-03-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.485 599939 76341 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3185 532686 -3337 2023-03-31 LOW
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 1.2134 490219 30835 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1812 477223 18574 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.0674 431242 55677 2023-03-31 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9918 400676 -177942 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Varex Imaging Company profile

Σχετικά με την Varex Imaging

Η Varex Imaging Corporation σχεδιάζει και κατασκευάζει λυχνίες ακτίνων Χ, ψηφιακούς ανιχνευτές, γραμμικούς επιταχυντές και άλλες λύσεις επεξεργασίας λογισμικού εικόνας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Medical και Industrial. Οι κατασκευαστές συστημάτων απεικόνισης ακτίνων Χ χρησιμοποιούν τα εξαρτήματα της Εταιρείας για την ιατρική απεικόνιση, τον έλεγχο φορτίων και την ασφάλεια των συνόρων, για την ανίχνευση, τη διάγνωση και την προστασία. Ο επιχειρηματικός τομέας Medical σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί και συντηρεί εξαρτήματα απεικόνισης ακτίνων Χ για χρήση σε μια σειρά εφαρμογών, όπως ακτινογραφική ή φθοριοσκοπική απεικόνιση, μαστογραφία, ειδικές διαδικασίες, υπολογιστική τομογραφία, ακτινοθεραπεία και ανίχνευση με τη βοήθεια υπολογιστή. Ο βιομηχανικός τομέας σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί και εξυπηρετεί προϊόντα για χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας και βιομηχανικής επιθεώρησης, όπως ο έλεγχος φορτίων σε λιμάνια και σύνορα και η μη καταστροφική εξέταση σε μια σειρά εφαρμογών.

Industry: Medical Diagnostic & Testing Equipment

1678 S Pioneer Rd
SALT LAKE CITY
UTAH 84104-4205
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,363.60 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,857.75 Price
+0.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.50 Price
+2.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00391

Gold

1,937.94 Price
-0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου