Ο λογαριασμός μου
USD/JPY
USD/JPY
111.395 JPY
-0.964 -0.858%
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
 • Πλήρης ονομασία USD/JPY
 • Νόμισμα JPY
 • Τύπος spread Διασπορά
 • Περιθώριο 2%
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1000
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0010%
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0105%
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Τύπος παράγωγου Συμβόλαιο επί της διαφοράς
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 21:00
  21:15 - 00:00
  Fri: 00:00 - 21:00
  Sun: 21:15 - 00:00

USD/JPY