Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές US Steel Corp - X CFD

  40.23
  1.3%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  United States Steel Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 40.76
  Άνοιγμα* 40.57
  Μεταβολή 1 έτους* 57.61%
  Εύρος ημέρας* 40.03 - 40.57
  Εύρος 52 εβδ. 20.40-50.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.82M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 137.92M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.59B
  Αναλογία P/E 10.56
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 223.14M
  Έσοδα 18.25B
  EPS 4.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.4215
  Beta 2.05
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 40.76 -0.65 -1.57% 41.41 41.78 40.57
  Apr 12, 2024 41.26 -0.89 -2.11% 42.15 42.52 40.81
  Apr 11, 2024 42.17 -0.34 -0.80% 42.51 42.51 42.10
  Apr 10, 2024 42.53 0.78 1.87% 41.75 42.59 41.46
  Apr 9, 2024 41.86 1.00 2.45% 40.86 41.93 40.50
  Apr 8, 2024 40.53 -0.71 -1.72% 41.24 41.24 40.40
  Apr 5, 2024 41.14 0.03 0.07% 41.11 41.37 40.96
  Apr 4, 2024 40.98 -0.83 -1.99% 41.81 42.21 40.92
  Apr 3, 2024 41.80 0.34 0.82% 41.46 42.03 41.13
  Apr 2, 2024 41.32 -0.16 -0.39% 41.48 41.66 39.99
  Apr 1, 2024 41.75 1.00 2.45% 40.75 41.98 40.74
  Mar 28, 2024 40.68 -0.36 -0.88% 41.04 41.26 40.44
  Mar 27, 2024 40.94 0.20 0.49% 40.74 41.53 40.68
  Mar 26, 2024 40.62 0.27 0.67% 40.35 40.81 40.10
  Mar 25, 2024 40.19 0.64 1.62% 39.55 40.43 39.54
  Mar 22, 2024 39.53 -0.50 -1.25% 40.03 40.06 39.52
  Mar 21, 2024 39.98 0.34 0.86% 39.64 40.05 39.25
  Mar 20, 2024 39.61 -0.09 -0.23% 39.70 40.08 39.54
  Mar 19, 2024 39.67 1.00 2.59% 38.67 39.73 38.67
  Mar 18, 2024 38.81 0.21 0.54% 38.60 39.26 38.54

  US Steel Corp Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  United States Steel Corp Annual Shareholders Meeting
  United States Steel Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 United States Steel Corp Earnings Release
  Q1 2024 United States Steel Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  United States Steel Corp Annual Shareholders Meeting
  United States Steel Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 United States Steel Corp Earnings Release
  Q2 2024 United States Steel Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 21065 20275 9741 12937 14178
  Έσοδα 21065 20275 9741 12937 14178
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16712 14464 9491 12001 12305
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4353 5811 250 936 1873
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17905 15621 10816 13167 13152
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 487 495 341 370 336
  Depreciation / Amortization 791 791 643 616 521
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -249 -281 86 -79 -99
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 199 180 252 274 92
  Other Operating Expenses, Total -35 -28 3 -15 -3
  Λειτουργικά Έσοδα 3160 4654 -1075 -230 1026
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -135 -340 -273 -98 -140
  Άλλο, Καθαρό 234 30 41 -124 -74
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3259 4344 -1307 -452 812
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2524 4174 -1165 -630 1115
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2524 4174 -1165 -630 1115
  Καθαρά Κέρδη 2524 4174 -1165 -630 1115
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2524 4174 -1165 -630 1115
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2524 4174 -1165 -630 1115
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2524 4174 -1165 -630 1115
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 276.963 280.444 196.721 171.418 178.461
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.11313 14.8835 -5.92209 -3.67523 6.24786
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.08 0.04 0.2 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 9.66959 15.7675 -5.01014 -2.63625 6.58295
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 4431 5008 4470 4338 5203
  Έσοδα 4431 5008 4470 4338 5203
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3838 4161 3953 3934 4359
  Ακαθάριστο Εισόδημα 593 847 517 404 844
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4154 4444 4281 4164 4587
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 118 103 99 98 95
  Depreciation / Amortization 230 224 221 197 198
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -51 -38 13 -47 -71
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18 2 3 -5 15
  Other Operating Expenses, Total 1 -8 -8 -13 -9
  Λειτουργικά Έσοδα 277 564 189 174 616
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 64 22 25 -8 -23
  Άλλο, Καθαρό 35 36 59 51
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 341 621 250 225 644
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 299 477 199 174 490
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 299 477 199 174 490
  Καθαρά Κέρδη 299 477 199 174 490
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 299 477 199 174 490
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 299 477 199 174 490
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 299 477 199 174 490
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 253.07 254.155 257.447 263.145 266.264
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18149 1.87681 0.77297 0.66123 1.84028
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.24386 1.8889 0.78225 0.64654 1.88314
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7866 7152 4432 3813 4830
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3504 2522 1985 749 1000
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3504 2522 1985 749 1000
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1635 2089 994 1172 1645
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1635 2089 994 1172 1645
  Συνολικό Απόθεμα 2359 2210 1402 1785 2092
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 368 331 51 107 93
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19458 17816 12059 11608 10982
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8638 7439 5658 5677 4865
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21510 19989 18014 17357 16008
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12872 -12550 -12356 -11680 -11143
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 478 519 129 150 158
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 818 663 1143 1274 489
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 22 31 34 191 24
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 716 1092 663 503 616
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3959 3852 2656 2625 3197
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 143 99 105 66 63
  Payable/Accrued 2873 2809 1779 1970 2454
  Δεδουλευμένα Έξοδα 609 551 426 441 479
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 63 28 192 14 65
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 271 365 154 134 136
  Σύνολο Οφειλών 9240 8806 8273 7516 6780
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3914 3863 4695 3627 2316
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3816 3787 4630 3576 2316
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 456 122 11 4 14
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 93 93 93 1 1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 818 876 818 1259 1252
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10218 9010 3786 4092 4202
  Κοινή Μετοχή 283 280 229 179 177
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5194 5199 4402 4020 3917
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6030 3534 -623 544 1212
  Treasury Stock - Common -1204 -334 -175 -173 -78
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -85 331 -47 -478 -1026
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19458 17816 12059 11608 10982
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 228.398 263.813 220.432 170.046 174.529
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 98 76 65 51
  Υπεραξία, Καθαρό 920 920
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7395 7835 7548 7866 8452
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3222 3080 2837 3504 3364
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3222 3080 2837 3504 3364
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1541 1864 1808 1635 2035
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1541 1864 1808 1635 2035
  Συνολικό Απόθεμα 2304 2540 2541 2359 2759
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 328 351 362 368 294
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20395 20309 19540 19458 19958
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10027 9565 9009 8638 8132
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 23097 22465 21806 21222 20437
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13186 -13029 -12931 -12730 -12459
  Υπεραξία, Καθαρό 920 920 920 920 920
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 447 457 467 478 488
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 863 832 830 840 832
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 743 700 766 716 1134
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3801 4072 4015 3959 4162
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 180 172 171 143 164
  Payable/Accrued 2759 2940 3004 2873 3116
  Δεδουλευμένα Έξοδα 595 575 482 609 578
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 98 98 91 63 59
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 169 287 267 271 245
  Σύνολο Οφειλών 9391 9584 9238 9240 9521
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4129 4153 3901 3914 3863
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4129 4153 3901 3914 3863
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 712 576 479 456 588
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 93 93 93 93 93
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 656 690 750 818 815
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11004 10725 10302 10218 10437
  Κοινή Μετοχή 285 285 285 283 282
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5235 5218 5205 5194 5179
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6971 6683 6217 6030 5867
  Treasury Stock - Common -1402 -1376 -1301 -1204 -1054
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -85 -85 -104 -85 163
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20395 20309 19540 19458 19958
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 223.03 223.909 227.113 228.398 234.269
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2524 4174 -1165 -630 1115
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3505 4090 138 682 938
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 791 791 643 616 521
  Deferred Taxes 501 -52 -130 202 -329
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -235 -84 317 301 88
  Cash Taxes Paid 242 75 -45 38 39
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 161 319 248 151 207
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -76 -739 473 193 -457
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1679 -840 -563 -1958 -963
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1769 -863 -725 -1252 -1001
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 90 23 162 -706 38
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -868 -2747 1581 1177 -515
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 20 -27 -1 -7 -8
  Total Cash Dividends Paid -8 -35 -36
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -849 640 504 -88 -40
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -39 -3360 1086 1307 -431
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -19 -21 23 -2 -17
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 939 482 1179 -101 -557
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 199 2524 2350 1860 882
  Cash From Operating Activities 181 3505 2750 1676 771
  Cash From Operating Activities 221 791 594 396 198
  Deferred Taxes 38 501 561 247 121
  Non-Cash Items -28 -235 -141 -27 -81
  Changes in Working Capital -249 -76 -614 -800 -349
  Cash From Investing Activities -738 -1679 -1065 -602 -352
  Capital Expenditures -740 -1769 -1138 -660 -349
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2 90 73 58 -3
  Cash From Financing Activities -117 -868 -752 -548 -71
  Financing Cash Flow Items -32 20 31 43 54
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -75 -849 -699 -522 -123
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -10 -39 -84 -69 -2
  Foreign Exchange Effects 8 -19 -46 -27 -7
  Net Change in Cash -666 939 887 499 341

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  US Steel Company profile

  Σχετικά με την US Steel Corp

  Η United States Steel Corporation ("U.S Steel") είναι ένας ολοκληρωμένος παραγωγός χάλυβα, ο οποίος ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση προϊόντων χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων επίπεδης έλασης και σωληνωτών προϊόντων, στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος και οπτάνθρακα και κτηματομεσιτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές της στην Ευρώπη περιλαμβάνουν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα. Λειτουργεί μέσω τεσσάρων τομέων: U.S. Steel Europe (USSE)- και σωληνωτά προϊόντα (σωληνωτά). Η εταιρεία κατέχει περίπου 45.000 στρέμματα ακίνητης περιουσίας, τα οποία είτε κατέχει για ανάπτυξη είτε διαχειρίζεται, στην Αλαμπάμα, το Ιλινόις, το Μίσιγκαν, τη Μινεσότα και την Πενσυλβανία. Εκτελεί μια σειρά από λειτουργίες εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης σε εγκαταστάσεις στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Τέξας και τη Σλοβακία. Εξυπηρετεί πελάτες κυρίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των καταναλωτικών προϊόντων, των ηλεκτρικών συσκευών, του βιομηχανικού εξοπλισμού, της διανομής και της ενέργειας.

  Industry: Iron & Steel (NEC)

  Room 1500
  600 Grant St
  PITTSBURGH
  PENNSYLVANIA 15219-2800
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.39
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου